Alla inlägg av ArkDes Vänner

uppskjutet
STRATEGIER FÖR STADENS GESTALTNING

Torleif Falk

Stockholm står mitt i en kraftig tillväxtperiod. Staden kommer att förändras. Hur gör vi för att säkerställa stadens karaktär samtidigt som staden utvecklas?

Stockholm står mitt i en av tidernas kraftigaste tillväxtperioder. Historiskt sett har staden alltid utvecklats. Det som en gång började med landhöjningen vid Stadsholmen har med åren lett till det Stockholm vi ser i dag. Staden kommer fortsätta att förändras. Det är ett tecken på vitalitet, men det kräver också kunskap och ansvarstagande från de som jobbar med stadens utveckling. Hur gör staden för att säkerställa Stockholms karaktär samtidigt som staden utvecklas?

Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk berättar om strategier för stadens gestaltning.

Stockholms Stadsarkitekt Torleif Falk berättar om strategier för stadens gestaltning.

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41, Beskowsalen
AVGIFT: 150:-, betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10:-.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

tisdag 13 november
HOTELL ASPLUND

Hotell Asplund
Foto: Peder Lindbom, AIX

Välkommen att besöka en av Sveriges främsta arkitekters mest bortglömda verk; Byggnadsminnet Statens Bakteriologiska Laboratorium i området Ingenting, Solna. Huvudbyggnaden med tillhörande personalmatsal har med stor respekt för Gunnar Asplunds arkitektur utvecklats till hotell och restaurang och på så sätt öppnats upp till allmänheten.

Projektet har utförts i nära dialog mellan ansvarig arkitekt Stefan Rydin och ansvarig byggnadsantikvarie Johan Rittsél. Det är unikt i sitt slag och ett utmärkt exempel på hur gamla byggnader får nytt liv genom återbruk och nytt innehåll. Projektet vann Solna Stads Stadsbyggnadspris 2016 och har uppmärksammats i såväl svensk som internationell press.

Med på rundvandringen är både Stefan Rydin och Johan Rittsel, som kommer att berätta om projektet och gärna svarar på frågor.

PLATS: Vi samlas vid entrén lite före 18.00. Gunnar Asplunds Allé 2-6, Solna. T: Västra Skogen.
ANMÄLAN: Förhandsanmälan krävs. Max 30 deltagare. Telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se.
AVGIFT: 100 kr betalas i förhand till föreningens BG eller via swish.

uppskjutet
ARKITEKTUR OCH RETUR

Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Intresset för återbruk av äldre hus och byggnadsdelar ökar starkt, vilket lockar fram nya, smarta och emellanåt djärva sätt att nalkas uppgifterna. Samtidigt återuppstår sedan länge förlorade märkesbyggnader – vissa som mer regelrätta rekonstruktioner, andra snarare som fullskalemodeller eller kulisser. Och högljudda krafter propagerar för att vi ska bygga nytt i ”traditionell” eller ”historisk” stil, trots att helt andra ekonomiska och tekniska förutsättningar råder idag jämfört med de perioder som förs fram som idealen. Vad står detta för och vad säger det om vår syn på framtiden

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. Beskowsalen.
AVGIFT: 150 kr betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10 kr.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

tis 3 mar
KIERAN LONG: ArkDes NYA PERMANENTA UTSTÄLLNING

Sergels Torg.David Helldén ArkDes Samlingar (Kieran Long )

ArkDes har inlett arbetet med en ny permanent utställning baserad på museets samlingar, som består av cirka 4 miljoner objekt av 500 arkitekter. ArkDes Vänner får en unik inblick i processen genom en presentation av museets överintendent Kieran Long. Ta chansen att ta del av arbetet tidigt i processen och få reda på hur du som vän till museet kan vara en del av projektet.

TID: tisdag 3 mar kl. 17:30 – 18:30
PLATS: Aula ArkDes
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: ingen avgift

tis 18 feb
SKÖNHETSRÅDET 100 ÅR – KONTROVERSIELL ORGANISATION OCH KONSTRUKTIV KRITIKER

Henrik Nerlund

Under det gångna seklet har Stockholm utvecklats från en liten stad till en utbredd storstadsregion. I de processer som format den moderna storstaden har Skönhetsrådet sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående expertorganisation inom stadens förvaltning har rådet varit en kontroversiell organisation, men också en konstruktiv kritiker. Henrik Nerlund berättar om rådets arbete under 100 år – om striderna, människorna och staden.

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker samt sedan 2014 sekreterare och kanslichef för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet). Han är även författare till den nyutkomna boken Skönhet, nytta och beständighet – Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under 100 år.

TID: tisdag 18 februari kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. Palmesalen.
AVGIFT: 150 kr betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10:-.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

ons 12 feb
ACCELERATOR – MÖTESPLATS FÖR KONST, VETENSKAP OCH SAMHÄLLSFRÅGOR

Foto: Mikael Olsson

I det underjordiska Manne Siegbahn-laboratoriet har Stockholms Universitet etablerat en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Verksamheten riktar sig till allmänhet, studenter och forskare. Syftet är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka forskningsfrågor, inspirera utbildningarna och bidra till annorlunda perspektiv på samhällsfrågor.

Utgångspunkten har varit att det gamla laboratoriets suggestiva och råa atmosfär i mesta möjliga mån skulle behållas i den nya konsthallen. De grova, skrovliga tegel- och betongväggarna kontrasterar mot de nya tilläggen, som fått ett mer bearbetat utförande. De två hallarna har getts olika karaktär, den högre med betonggolv och den lägre med trägolv, för att ge möjlighet till olika tolkningar och användningsområden. En ny entréhall med reception och kafé har placerats mellan de befintliga byggnaderna, varifrån entrén till konsthallen sker via ett gammalt inlastningsschakt.

Per Kraft på 2bk arkitekter, som har varit ansvarig arkitekt för ombyggnaden, visar oss runt och berättar om projektet och dess utmaningar.

TID: onsdag 12 februari kl. 18:00
PLATS: Vi samlas vid entrén lite före 18.00. Frescativägen 26 A. Tunnelbana: Universitetet.
ANMÄLAN: Förhandsanmälan krävs. Max 30 deltagare.
Telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: 100 kr betalas i förhand till föreningens BG 5481-5634 eller via Swish 123 386 03 68.

mån 10 feb
KONSTIG KÄNSLA KÄNNS BRA – WORKSHOP

Siril Kristinsdatter Sivertsen studerar vid Nyckelviksskolan i Stockholm, hantverks- pedagoglinjen. Just nu praktiserar Siril på ArkDes, med Madeléne Beckman som handledare. I april öppnar ArkDes utställningen KONSTIG KÄNSLA KÄNNS BRA, som utforskar ”ASMR” (Autonomous Sensory Meridian Response). ASMR är en internetbaserad subkultur som använder känslor för att förmedla tröst och avkoppling. Utställningen presenterar ASMR som ett teknikdrivet hantverk och en ny form av design. Siril bjuder in ArkDes Vänner till en workshop på ArkDes med möjlighet att testa olika ASMR-upplevelser. Känns konstig känsla bra? Se mer om den kommande utställningen på ArkDes hemsida.

TID: måndag 10 februari kl. 17:30 – 18:15
PLATS: ArkDes
ANMÄLAN: siril_praktikant@arkdes.se senast 6 februari.
Det finns 15 platser. Ingen avgift.

Föreläsningsserie NOV-DEC 2019

ArkDes i fokus

Efter de ”utåtriktade” aktiviteterna i september-oktober vänder vi oss nu inåt – mot ArkDes. Vi bjuds in att ta del av såväl den dagliga verksamheten som av speciella projekt och visioner om vad som kommer att hända i framtiden. Programserien inleddes redan den 28 oktober, när Kieran Long presenterade den nya utställningen ”Flygande Betong”.

Notera att aktiviteterna är lagda till tisdagar kl 17.30. De kommer att ta halvannan timme, varefter det finns möjlighet till fika på kvällsöppna Café Blom.
Notera även att det är begränsat antal deltagare. Om det skulle bli väldigt många som vi tvingas tacka nej till så försöker vi ordna med repris under våren.

Tisdag 12 november SIGURD LEWERENTZ

Johan Örn, Foto från arkdes.se

Våren 2021 öppnar ArkDes den största utställningen någonsin om Sigurd Lewerentz. Utställningen baseras på museets unika Lewerentzsamling och presenterar hela bredden i den världsberömde arkitektens verksamhet: från hans tidiga och mindre kända projekt som skyltfönster för varuhuset PUB och biljettkiosker för Stockholms tunnelbana till världsberömda verk som Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården och Sankt Petri kyrka i Klippan. Utställningen kompletteras med ”den definitiva boken” om Lewerentz.
Intendenten Johan Örn ger ArkDes vänner en unik möjlighet att ta del av det pågående arbetet med utställningen och boken, genom att berätta om projektet och visa utvalt material ur samlingen.

Tid och plats
Tisdag den 12 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket/forskarsalen.
Anmälan och avgift
Max 25 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift. ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Tisdag 26 november ArkDes BIBLIOTEK

Lena Biörnstad Wranne, foto från arkdes.se

ArkDes bibliotek och arkiv utgör tillsammans Sveriges största arkitektursamling och är basen i ArkDes uppdrag att vara Nationellt centrum för arkitektur och design. Bortåt hälften av böckerna i biblioteket kommer från donationer och har en gång utgjort referensbibliotek för Sveriges mest kända arkitekter, som Sven Markelius, Sigurd Lewerentz och Uno Åhrén. Böckerna bär spår av innehavarnas intressen och samlingarna blir på så sätt mer än bara böcker. Det blir bibliotekshistoria, som med senare tiders och dagens kontinuerliga nyförvärv av aktuell litteratur knyter ihop dåtid med nutid. Biblioteket växer ständigt och hotar snart att spränga rummet.
Lena Biörnstad Wranne, 1:e bibliotekarie, som har varit med och byggt upp biblioteket, kommer att berätta om detta och mycket mer. Biblioteket är för övrigt det rum som är ”mest Moneo” i hela huset, vilket gav Kasper Salinpriset 1998.
Tid och plats
Tisdag den 26 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket på ArkDes.
Anmälan och avgift
Max 30 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

Tisdag 3 december ArkDes ARKIV

Frida Melin, foto från arkdes.se

Léonie Geisendorf, Gunnar Asplund och Ralph Erskine är bara några av de omkring 600 arkitekter som finns representerade i ArkDes arkitektursamling. Idag finns runt fyra miljoner föremål; donerade böcker och tidskrifter i biblioteket, samt modeller, fotografier och ritningar – som främst omfattar svensk arkitektur från 1850-talet och framåt, med betoning på första halvan av 1900-talet. Liksom biblioteket utökas samlingen kontinuerligt genom nya donationer och förvärv. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att inventera samlingarna för att hitta intressant material till den nya basutställningen på ArkDes, och för att få en bättre bild av vad som finns.
Frida Melin, intendent för samlingarna, kommer att berätta och visa på vad som gör arkivet unikt och omistligt, liksom exempel på några nyupptäckta guldkorn.
Tid och plats
Tisdag den 3 december. Vi samlas kl 17.30, i gången bortanför Café Blom, på ARkDes.
Anmälan och avgift
Max 20 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

Tisdag 10 december ArkDes FRAMTIDSVISIONER

Kieran Long, foto från arkdes.se

Som terminsavslutning inför lucia och jul kommer ArkDes överintendent Kieran Long att ge en exklusiv presentation för vännerna om ArkDes övergripande vision och arbetet med den kommande nya basutställningen som baseras på ArkDes samlingar. Det kommer att finnas möjlighet för vänföreningen att stödja museet i arbetet med basutställningen.
Tid och plats
Tisdag den 12 december. Vi samlas kl 17.30 vid Aula ArkDes.
Anmälan och avgift
Max 100 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

ons 23 okt
FLYGANDE BETONG

Flygande Betong
Foto: Gerbert Rappaport, Cherry Town, 1963
Flygande Betong
Foto: Gerbert Rappaport, Cherry Town, 1963

VIP-Visning för Vänföreningen av nästa stora utställning på ArkDes, med Kieran Long och Carlos Minguez Carrasco, Förste Intendent på ARkDes. Carlos inlägg kommer att vara på engelska.
     Utställningen Flygande Betong – byggelementen som förändrade världen, berättar om tiden då ett svävande betongelement symboliserade framtidstro och förkroppsligade drömmen om en bättre värld, men också om byggelementens närvaro i den samtida arkitekturen.

TID OCH PLATS
Onsdag den 23 oktober.Kl 16.30 på ArkDes.
ANMÄLAN
Förhandsanmälan.

ons 9 okt
SUNDBYBERGS BEGRAVNINGSPLATS

Sundbybergs begravningsplats
Foto: Andre Pihl, Wingårdhs
Sundbybergs begravningsplats
Foto: Andre Pihl, Wingårdhs

Som ”Ett trähus med smaragdgröna regnkläder av glas”, beskriver arkitekten det. Kyrkogårdsförvaltningen i Sundbyberg behövde få nya lokaler för begravningsverksamheten. Ett första förslag med en villaliknande byggnad i två plan förkastades av Stadsbyggnadskontoret som alltför dominant på platsen, varefter Wingårdhs arkitekter ombads göra ett nytt förslag. Resultatet blev en återhållsam byggnad som inte stör trädgårdskänslan i den parkliknande kyrkogården.

I maj 2018 stod den nya förvaltningsbyggnaden färdig, vackert belägen vid Lötsjöns nordvästra strand. Det gröna huset i glas är egentligen ett trähus, med en massiv stomme i gran. Men utåt upplevs det som ett glashus vars fasader skiftar färg beroende på vilket ljus det är ute. Byggnaden har en fyrkantig form, som går igen i allt från lampor till trägolvet som består av ändarna av grova trästammar.

Kyrkogårdschefen Christer Larsson, som varit byggnadsansvarig vid förvaltningen, har följt projektet från start till dagens användande. Han visar och berättar tillsammans med Anna Söderberg, som var ansvarig arkitekt på Wingårdhs.

TID OCH PLATS
Onsdag den 9 oktober. Kyrkogårdsvägen 2, Sundbyberg. Vi samlas kl 18.00 vid entrén.
ANMÄLAN OCH AVGIFT
Förhandsanmälan krävs. Avgift på 100 kr.