tis 17 maj:
VÅRBERGSTOPPEN; ÄVENTYRET OCH SAGOSKOGEN

Vårbergstoppen
Foto Ulf Lundin

”Med omvandlingen av Stockholms city och byggandet av nya förorter på 1960-talet uppstod frågan vad man skulle göra med de stora mängder schakt- och rivningsmassor som uppkom när man rev, sprängde och beredde väg för den nya tunnelbanan. Att göra sig av med massorna var inte det lättaste och ingenjörerna som jobbade med projektet hade planer på att sprida ut dem i olika dalgångar. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren, Holger Blom, var inte förtjust i den idén och ansåg den vara fel ur en estetisk synvinkel. Han skissade och modellerade fram ett annat alternativ tillsammans med trädgårdsarkitekten Erling Smedberg och den kreativa lösningen blev att deponera materialet i konstgjorda berg eller toppar. En av dessa är Vårbergstoppen.

Vårberg och Vårbergstoppen ingår tillsammans med Bredäng, Sätra och Skärholmen i stadens stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen, där Vårbergstoppen har omvandlats till en ny stadspark med bland annat en ny spännande lekplats. Lekplatsen ligger vid den nya centrala parkentrén och har två teman som förhåller sig till det befintliga landskapet, Äventyret och Sagoskogen.

Äventyret byggs i en av Vårbergstoppens slänter, här är fokus på rörelse och motorik. Trätrappor, platåer och klätternät binder samman olika lekstationer, bland annat Stockholms längsta rutschkana! Sagoskogen förläggs till brynet av en liten skogsdunge med berghällar i det angränsande naturliga landskapet. Skogens befintliga karaktär och funktion som lekplats bevaras och förstärks. Material från platsen som tas till vara och förädlas på ett finstämt sätt till lekredskap, här är fokus på fantasi- och rollek. De olika delarna kopplas ihop och tillgängliggörs via en grusplan som cirkulerar ett stort öppet gräsrum. Grusytan är bred nog att rymma samlingsplatser med väderskydd, grillplats med bänkbord samt ett trädäck i bästa solläge.”

Projektet blev nominerat till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris Landmärket i år.

LAND Arkitektur har ansvarat för program och projektering. Andrén/Fogelström har gjort lekkojor i stål och trä. Trafikkontoret, Stockholm Stad, var beställare.

Tora Bärnarp, landskapsarkitekt och ansvarig på LAND Arkitektur, visar och berättar.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 17 maj, kl 17.30.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.