Stadgar mm

Stämma 2024

Stämma 2023

Stämma 2022

Stämma 2021

Stämma 2020

Tidigare stämmor

Protokoll från stämman 2018

Årsredovisning 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Protokoll från stämman 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga till verksamhetsberättelsen 2016

Årsredovisning 2016

Remissvar på betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Sammanfattning om Gestaltad livsmiljö, kopierat från Arkitekten 11/2015
Arkitekten 11/2015 finns att läsa i sin helhet här.

Remissvar angående ArkDes

Stadgar ARKITEKTURENS VÄNNER

GDPR-policy

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum