Alla inlägg av ArkDes Vänner

Tor 19 jan
Ett byggnadsminne återuppstår – Om återställandet av Kasern II på Skeppsholmen efter branden 2016

Kasern II, Skeppsholmen. Foto Johan Ahnborg, A&P.

Kasern II, som ursprungligen kallades Båtsmanskasernen, uppfördes efter ritningar av Fredrik Blom 1817-19 för inkvartering av indelta båtsmän. Huset byggdes av båtsmännen själva. På 1870-talet byggdes den om för utökade bostadsytor, då bland annat ett trapphus mot norr tillkom. Arkitekt var Victor Ringheim. Kungliga Konsthögskolan övertog kasernbyggnaden med annex 1953 efter att beslut hade fattats om att flottan skulle lämna Skeppsholmen. Kasernen byggdes då om efter ritningar av Paul Hedquist.

Den 21 september 2016 utbröt en brand i Kasernbyggnaden varvid hela takkonstruktionen förstördes och dessutom blev stora delar vattenskadade under det omfattande och långa släckningsarbetet. Statens Fastighetsverk beslutade att så snart som möjligt bygga upp hela takkonstruktionen inklusive vissa stomdelar som var viktiga för att säkra byggnaden statiskt, samt att återställa fasader och fönster för att få en tät byggnad.

Hur gör man när man tar sig an ett byggnadsminne som till stora delar är ödelagt? Hur ser de restaureringsideologiska avvägningarna ut?

Johan Ahnborg från Ahrbom & Partner och Anna Karin Edblom på AEOW Arkitekter visar och berättar om återställandet av Kasern II.

TID OCH PLATS: Torsdag den 19 Januari, kl 17.00 – 19.00. Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen. Vi samlas vid entrén till Statens konstråd.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

fre 2 dec
DET NYA SPÅRVÄGSMUSEET – ÅTERBRUK OCH OMVANDLING AV EN KULTURBYGGNAD

Spårvägsmuseet
Foto: Emil Winberg
Foto: Emil Winberg

I en av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, som Ferdinand Boberg har ritat, inryms sedan i slutet av maj det nya Spårvägsmuseet.

Huset är en klassisk industribyggnad med tunga tegelväggar och synliga konstruktioner av stål där de antikvariska kraven var högt ställda liksom miljö- och klimatkraven. Att omvandla byggnaden till ett museum har inneburit många utmaningar och ställt höga krav på kompetens och kreativitet. Originaldelar har renoverats och sanerats för att kunna användas på nytt. I stället för att byta ut de karaktärsfulla fönstren från 1800-talet har nya isolerglas som måttanpassats till fönstren varsamt installerats. Det var nödvändigt att byta ut de gamla träportarna på grund av brand- och säkerhetskrav, men här blev lösningen att de hängts på insidan av fasaden som dekorativa bevarade byggnadsdetaljer. Nya energieffektiva installationer har också genomförts utan att de påverkar husets karaktär.

Flera krav på speciallösningar krävdes till exempel för de stora spårvagnar som inte kunde tas in i byggnaden på vanligt sätt utan fick lyftas in genom en stor lucka i taket.

Emil Winberg, arkitekt SAR/MSA och ansvarig för projektet på PE Teknik & Arkitektur, kommer att visa och berätta om projektet och dess utmaningar.

TID OCH PLATS: Fredag den 2 December, kl 15.30 – 17.00. Gasverkstorget 1, Norra Djurgårdsstaden.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100:-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Entréavgift till museet tillkommer, som erläggs av var och en på plats. Pensionärer och innehavare av Kulturarvskortet går in för halva priset.

15 nov
Tham & Videgård – Om: Arkitektur

11 november öppnar en ny utställning på ArkDes – Om: Arkitektur är en fullskalig upplevelse av arkitektur och en utställning om de tankar och idéer som format några av vår tids mest enastående byggnader.

Tellus förskola
Foto: Åke E:son Lindman

Från ArkDes’ beskrivning:I ”Om: Arkitektur” synliggörs arkitektyrkets hela omfattning – från idéarbetet och arbetsmodellerna till de färdiga byggnaderna. Här träder inte bara människorna bakom byggnaderna fram utan även tiden och kulturen som format arkitekturen. Byggnader som influerat och inspirerat visas men även referenspunkter i Tham & Videgårds pågående samtal om arkitekturen som ska bli morgondagens städer.
Här möter besökaren en fullskalig rumsupplevelse med modeller, nytagna bilder och filmer placerade i en över fyrahundra kvadratmeter stor glasyta. Förhoppningen är att fler ska
bli nyfikna och få en fördjupad förståelse för den samtida arkitektur som idag formar våra städer och livsmiljöer.

Tham & Videgård har blivit prisade och är internationellt erkända arkitekter av unika byggnader i många skalor. Kontoret grundades 1999 av Bolle Tham (f. 1970) och Martin Videgård (f.1968) med ambitionen att omsätta idéer om en ny arkitektur i realiserade projekt.

Läs mer om utställningen på ArkDes’ hemsida.

VISNING FÖR VÄNNERNA

ArkDes Vänner får en egen presentation av utställningens curator och Intendent på ArkDes, Daniel Golling.

TID OCH PLATS: Tisdag den 15 November,
kl 16.00 – 17.00. Stora utställningssalen på ArkDes.

OBS! Anmälan

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Ingen avgift utgår för denna visning.

ArkDes-arrangemang senare samma kväll

Kl 18.00, inbjuds alla av ArkDes till ett samtal med arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård om kontorets 23-åriga historia, samtida arkitektur och byggnaderna som skapar morgondagens stadsbild. Till detta behövs ingen föranmälan.

Daniel Golling är moderator.

Tor 20 okt
JUDISKA MUSEET

Tyska Brunnsplan
Foto: Klas Schönning

Arkitekten beskriver

2016 fick Judiska museet chansen att flytta in i nya lokaler på Själagårdsgatan i Gamla Stan. Byggnadsvolymen, som troligen uppfördes på 1600-talet, hyste först en auktionskammare men kom från 1795 att rymma en av Sveriges första synagogor. Sedan 1870-talet har lokalen byggts om för olika ändamål och fungerat som sjömanskyrka, polisstation och arkitektkontor.

Utmaningen i projektet har legat på flera plan. En stor fråga var hur vi skulle kunna skapa en utställningsmiljö som respekterade byggnadens antikvariska värden och samtidigt uppfyllde dagens krav på teknik, säkerhet och tillgänglighet. Öppenhet och tillgänglighet var centrala utgångspunkter för det nya museet. Kraven från fastighetsägaren Stadsholmen, å andra sidan, var att ingen håltagning fick göras i stommen och inga invändiga lister tas bort. Därutöver hade projektet begränsade resurser och krävde därför ett gestaltningskoncept som kunde genomföras över tid och som inkluderade återanvändning av vissa ytskikt och inredningsenheter. Vi löste förutsättningarna med två rumsliga förhållningssätt: vi adderade och abstraherade.

Louise Masreliez, som varit ansvarig för projektet på Marge Arkitekter, kommer att visa och berätta mer om hur detta gick till.

TID OCH PLATS: Torsdag 20 oktober, kl 16.30.
Vi ses vid entrén vid Själagårdsgatan 19, vid Tyska Brunnsplan i Gamla Stan. Visningen beräknas hålla på till ca 18.00 varefter den som vill kan stanna kvar och se pågående utställning. Mer om den finns på Judiska Museets hemsida.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 150 :-/ person, (vilket inkluderar inträdesbiljett) betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

SÖN 16 OKT:
VANDRING I POSTMODERNISMENS OFFENTLIGA RUM

Blasieholmstorg
foto Klas Schönning

”Modernismens i alla fall symboliska slutpunkt har många beskrivit som almstriden i Kungsträdgården 1971. Nu vidtog en annan tid som på många sätt förlöste oss från modernismens stränga dogmer. Det var postmodernismen, kanske en problematisk beteckning eftersom den fortfarande relaterar sig till modernismen. Postmodernismen betonade det personliga, det humoristiska men också det teoretiska. Vi kunde börja prata om skönhet, form och gestalt igen, begrepp som hade varit tabubelagda i utbildningarna.

Nu behövde allting inte vara logiskt eller hänga ihop längre. Genom kombinationer av flera kända saker kunde nya helheter uppkomma. Tankar och verklighet kunde läggas samman.

Tider kunde blandas. Alla tolkningar var tillåtna. Det var en kort och intensiv period som drog över världen och som ställde det mesta på huvudet.”
Thorbjörn Andersson

Vi gör en vandring genom tre av dessa projekt vilka representerar postmodernismen inom landskapsarkitekturen i Stockholms offentliga rum. Projekten är alla gjorda på 1980-talet, postmodernismens årtionde. De tre stadsrummen är Kungsträdgården av Aleksander Wolodarski, Stadsbyggnadskontoret, Blasieholmstorg av i huvudsak Sivert Lindblom och Stureplan av Jost Assmann och Björn Bränngård, Ornässtugan arkitektbyrå, samt Torsten Fridh, skulptör.

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Söndag 16 oktober, kl 17.00.
Vi samlas PÅ Blasieholmstorg vid östra hästen. Avslutning vid Tetley’s théhus i Kungsträdgården.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 12 okt
Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare

Det behövs ett alternativ till dagens stadsbyggnadspolitik. Vår tids kvartersstad har trängre bostadsgårdar och högre hus än i 1800-talets rutnätsstad som den försöker efterlikna. Under 1900-talets första decennier byggdes flera stadsdelar i Stockholm och runt om i Sverige som hör till våra mest uppskattade boendemiljöer idag. Arkitekten Per O. Hallman ritade stadsplaner för exempelvis Enskede, Röda bergen, Helgalunden, Lärkstaden och Äppelviken i Stockholm. Han anlitades också för att upprätta stadsplaner för många landsortsstäder och enskilda stadsdelar i hela landet, däribland Kiruna, Nynäshamn och Kalmar.

Hallmans stadsplaner är en viktig kunskapskälla som länge varit bortglömd. Boken Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare, utgiven av Samfundet S:t Erik år 2019, kom till för att fylla den kunskapsluckan. Seminariet, som till stor del bygger på bokens innehåll, ger möjlighet att sprida kunskaperna och att reflektera över möjligheterna att skapa nya stadsmiljöer i Per O. Hallmans anda.

När: Onsdagen den 12 oktober kl. 10.00–17.00

Plats: Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

Anmälan: Måndag 12 september – onsdag 5 oktober via e-post till hallman@samfundetsterik.se

Kostnad: 300 kr (100 kr för studerande) inklusive lättare lunch med dryck samt kaffe med kaka. Deltagaravgiften betalas till Samfundet S:t Erik, bankgiro 820-1550, efter bekräftad plats, dock senast 6 oktober. Ange ”Hallman” på inbetalningen.

sön 18 sep
STADSBYGGNAD I PRAKTIKEN: TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD OCH MARIEFRED MED KJELL FORSHED

Tullinge trädgårdsstad. Foto Kjell Forshed

I 50 år har Kjell Forshed gått sin egen väg och ritat hus och skapat rum som han själv tycker om och känner för. Han har följt sin tydliga övertygelse i med- och motgång. Det är få arkitekter som varit ute och knogat i produktionen, på gärden och ängar, med vanliga projekt för vanligt folk. Och som Kjell själv beskriver det: ”Jag har ofta fått kritik för att det jag ritat varit för gulligt, inte tillräckligt tufft, moderiktigt och renlärigt. Men, jag har kommit fram till att jag struntar i det. Jag har följt min formel och ritat som jag tycker. Jag kan stå för allt jag varit inblandad i och ångrar inte något. Inget av projekten har blivit till problemområden och områdena uppskattas av de som bor där. Mycket är inte så märkvärdigt, men varför ska det vara det?” För sex år sedan började Kjell skriva en text om sitt liv och sin gärning, till en början mest som en dokumentation för egen del, med en förhoppning att kanske barnen eller kollegorna på kontoret skulle vara intresserade av tider som varit. Det ledde vidare till ett bokmanus som kommit ut på Arkitektur Förlag. Texten reflekterar över olika aspekter på arkitektur och tjugo projekt presenteras mer ingående.

Hammarängen i Mariefred. Foto Robin Hayes

Tillsammans med Kjell Forshed gör vi en dagsutflykt till Tullinge trädgårdsstad och Mariefred. I bussen på vägen dit och på plats kommer Kjell att berätta om sin bok och om stadsbyggande i praktiken, vad det betyder att vara sin formel trogen och reflektera över varför arkitektur är ett hantverk och vilka ingredienser som behövs för att boendemiljöer ska bli omtyckta av de boende och långsiktigt hållbara.

TID OCH PLATS: Söndag 18 september, kl 10.00 – 16.00.
Vi bokar buss som tar oss till först Tullinge och sedan Mariefred, och tillbaka till Stockholm.
Vi bokar även in lunch i Mariefred.
OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare kommer att bli begränsat till 20-25 personer.
Avgiften kommer att bli runt 1.000:-/person.
Vi återkommer i Medlemsbrev 3 med exakta tider o priser, men kom gärna in redan i förväg med en ”intresseanmälan”, som naturligtvis inte är bindande.

ons 14 sep
SERGELSTAN – CITYOMVANDLING 2.0: STADSUTVECKLING MITT I CENTRALA CITY

Malmskillnadsgatan under förnyelse. Foto Klas Schönning

Cityomvandling 1.0 påbörjades 1946 med den så kallade Norrmalmsplanen. Tunnelbanan skulle dras fram och den täta kvartersbebyggelsen skulle ersättas med ljus och luft. På 1960-talet revs de gamla Klarakvarteren och delar av Brunkebergsåsen schaktades bort. Visionen om ett helt nytt modernt city tog form. In flyttade banker och departement med ett helt nytt gatuliv som följd. Mycket har hänt sedan dess och i kvarteren kring Sergels torg, runt Brunkebergstorg, vid Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har byggnader från 1950-1960-talet renoverats, byggts om och på och i mindre omfattning även demonterats. Den så kallade Sergelstan har tagit form.

Vasakronan har under cirka 10 år arbetat med att utveckla och omvandla sina fastigheter i kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. De har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll som lett till en attraktiv och levande del av Stockholm city. Malmskillnadsgatan till exempel, som länge förknippats med en mörkare historia har nu fått en helt ny identitet med en ny koppling till Sveavägen och Sergels torg.

Eva Philipson, som är fastighetsutvecklare på Vasakronan, kommer att berätta om visionen, processen, detaljplanen och vad vi ser idag – resultatet.

Ansvariga arkitekter, Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter och Annica Carlsson från Equator arkitekter, kommer att berätta om kontorens respektive projekt.

TID OCH PLATS: Onsdag den 14 september, kl 17.00 – 19.00.
Vi ses vid Vasakronans entré, Malmskillnadsgatan 36

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.