Alla inlägg av ArkDes Vänner

Årsstämma 2021

Årsstämman genomförs tisdag den 25 maj kl 18.00 utan fysisk närvaro, som ett digitalt möte med styrelse, kansli och revisorer.

Röstning sker via mail eller ytpost. Röstsedlar ska vara inkomna till föreningens kansli senast fredag den 21 maj.

Stämmohandlingar finns för nedladdning under fliken STADGAR.

uppskjutet
STRATEGIER FÖR STADENS GESTALTNING

Torleif Falk

Stockholm står mitt i en kraftig tillväxtperiod. Staden kommer att förändras. Hur gör vi för att säkerställa stadens karaktär samtidigt som staden utvecklas?

Stockholm står mitt i en av tidernas kraftigaste tillväxtperioder. Historiskt sett har staden alltid utvecklats. Det som en gång började med landhöjningen vid Stadsholmen har med åren lett till det Stockholm vi ser i dag. Staden kommer fortsätta att förändras. Det är ett tecken på vitalitet, men det kräver också kunskap och ansvarstagande från de som jobbar med stadens utveckling. Hur gör staden för att säkerställa Stockholms karaktär samtidigt som staden utvecklas?

Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk berättar om strategier för stadens gestaltning.

Stockholms Stadsarkitekt Torleif Falk berättar om strategier för stadens gestaltning.

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41, Beskowsalen
AVGIFT: 150:-, betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10:-.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

uppskjutet
HOTELL ASPLUND

Hotell Asplund
Foto: Peder Lindbom, AIX

Välkommen att besöka en av Sveriges främsta arkitekters mest bortglömda verk; Byggnadsminnet Statens Bakteriologiska Laboratorium i området Ingenting, Solna. Huvudbyggnaden med tillhörande personalmatsal har med stor respekt för Gunnar Asplunds arkitektur utvecklats till hotell och restaurang och på så sätt öppnats upp till allmänheten.

Projektet har utförts i nära dialog mellan ansvarig arkitekt Stefan Rydin och ansvarig byggnadsantikvarie Johan Rittsél. Det är unikt i sitt slag och ett utmärkt exempel på hur gamla byggnader får nytt liv genom återbruk och nytt innehåll. Projektet vann Solna Stads Stadsbyggnadspris 2016 och har uppmärksammats i såväl svensk som internationell press.

Med på rundvandringen är både Stefan Rydin och Johan Rittsel, som kommer att berätta om projektet och gärna svarar på frågor.

PLATS: Vi samlas vid entrén lite före 18.00. Gunnar Asplunds Allé 2-6, Solna. T: Västra Skogen.
ANMÄLAN: Förhandsanmälan krävs. Max 30 deltagare. Telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se.
AVGIFT: 100 kr betalas i förhand till föreningens BG eller via swish.

uppskjutet
ARKITEKTUR OCH RETUR

Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Intresset för återbruk av äldre hus och byggnadsdelar ökar starkt, vilket lockar fram nya, smarta och emellanåt djärva sätt att nalkas uppgifterna. Samtidigt återuppstår sedan länge förlorade märkesbyggnader – vissa som mer regelrätta rekonstruktioner, andra snarare som fullskalemodeller eller kulisser. Och högljudda krafter propagerar för att vi ska bygga nytt i ”traditionell” eller ”historisk” stil, trots att helt andra ekonomiska och tekniska förutsättningar råder idag jämfört med de perioder som förs fram som idealen. Vad står detta för och vad säger det om vår syn på framtiden

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. Beskowsalen.
AVGIFT: 150 kr betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10 kr.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

tis 3 mar
KIERAN LONG: ArkDes NYA PERMANENTA UTSTÄLLNING

Sergels Torg.David Helldén ArkDes Samlingar (Kieran Long )

ArkDes har inlett arbetet med en ny permanent utställning baserad på museets samlingar, som består av cirka 4 miljoner objekt av 500 arkitekter. ArkDes Vänner får en unik inblick i processen genom en presentation av museets överintendent Kieran Long. Ta chansen att ta del av arbetet tidigt i processen och få reda på hur du som vän till museet kan vara en del av projektet.

TID: tisdag 3 mar kl. 17:30 – 18:30
PLATS: Aula ArkDes
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: ingen avgift

tis 18 feb
SKÖNHETSRÅDET 100 ÅR – KONTROVERSIELL ORGANISATION OCH KONSTRUKTIV KRITIKER

Henrik Nerlund

Under det gångna seklet har Stockholm utvecklats från en liten stad till en utbredd storstadsregion. I de processer som format den moderna storstaden har Skönhetsrådet sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående expertorganisation inom stadens förvaltning har rådet varit en kontroversiell organisation, men också en konstruktiv kritiker. Henrik Nerlund berättar om rådets arbete under 100 år – om striderna, människorna och staden.

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker samt sedan 2014 sekreterare och kanslichef för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet). Han är även författare till den nyutkomna boken Skönhet, nytta och beständighet – Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under 100 år.

TID: tisdag 18 februari kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. Palmesalen.
AVGIFT: 150 kr betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10:-.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

ons 12 feb
ACCELERATOR – MÖTESPLATS FÖR KONST, VETENSKAP OCH SAMHÄLLSFRÅGOR

Foto: Mikael Olsson

I det underjordiska Manne Siegbahn-laboratoriet har Stockholms Universitet etablerat en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Verksamheten riktar sig till allmänhet, studenter och forskare. Syftet är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka forskningsfrågor, inspirera utbildningarna och bidra till annorlunda perspektiv på samhällsfrågor.

Utgångspunkten har varit att det gamla laboratoriets suggestiva och råa atmosfär i mesta möjliga mån skulle behållas i den nya konsthallen. De grova, skrovliga tegel- och betongväggarna kontrasterar mot de nya tilläggen, som fått ett mer bearbetat utförande. De två hallarna har getts olika karaktär, den högre med betonggolv och den lägre med trägolv, för att ge möjlighet till olika tolkningar och användningsområden. En ny entréhall med reception och kafé har placerats mellan de befintliga byggnaderna, varifrån entrén till konsthallen sker via ett gammalt inlastningsschakt.

Per Kraft på 2bk arkitekter, som har varit ansvarig arkitekt för ombyggnaden, visar oss runt och berättar om projektet och dess utmaningar.

TID: onsdag 12 februari kl. 18:00
PLATS: Vi samlas vid entrén lite före 18.00. Frescativägen 26 A. Tunnelbana: Universitetet.
ANMÄLAN: Förhandsanmälan krävs. Max 30 deltagare.
Telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: 100 kr betalas i förhand till föreningens BG 5481-5634 eller via Swish 123 386 03 68.