ons 20 sep
MÖTESPLATS MARIATORGET – ombyggnad av Sankt Paulskyrkan

Foto: Johan Dehlin

Arkitektkontoret Spridd vann 2017 tävlingen för Stockholms Stadsmission om ombyggnad av Sankt Paulskyrkan från 1870-talet vid Mariatorget. Klas Ruin var ansvarig arkitekt och nyinvigningen ägde rum 2022.

Projektet var ett av fyra som nominerades till Kasper Salinpriset för 2022. Juryns motivering löd som följer:
”En äldre frikyrka vid Mariatorget i Stockholm är en kombination av återställande, om- byggnad och invändig nybyggnad, med syftet att skapa en välkomnande och omhänder- tagande miljö för utsatta personer i vårt samhälle. Projektet bejakar i sin arkitektur ett komplext möte mellan det gamla och det nya. Ibland sömlöst, ibland med friktion och kontrast.

Kring byggnaden formas rum som väver samman intilliggande platser, som Mariatorget och en nyanlagd park på lokal nivå, men även stadsrum på urban nivå. Interiört utmanas den tydliga byggnadstypologin av en nybyggnad som hanterar intrikata tekniska lösningar men även ger byggnaden fler rum för verksamhetens användning. Projektet inkluderar även drastiska och orädda förflyttningar av historiska byggnadselement.

En egensinnig helhet gestaltas, präglad av värme och omsorg. Resultatet är en välkomnande mötesplats i staden som genomförts med stort engagemang och med social hållbarhet som ledstjärna och fokus.”

Stadsmissionen fokuserar sin verksamhet återbruk och second hand i vid mening; av bruksföremål och samtidigt med en social agenda med målet att allt och alla har rätt till en andra chans – oavsett nivå på slitage. Åsa Paborn, som är direktör för Stockholms Stadsmission uttrycker det som: ”Genom ombyggnationen har byggnaden fått nytt liv och blivit en plats för möten, gemenskap, samhällsengagemang och kulturupplevelser – en plats som förkropps- ligar vår vision om ett mänskligare samhälle för alla.”

Några klipp från arkitektens beskrivning:

”En bärande idé i projektet är de två nya öppna och flexibla torg som ombyggnationen erbjuder: ett yttre torg som är en mötesplats för stadens puls möter Stockholms Stads- missions verksamhet samt ett interiört torg där kyrksalen blir ett samlande nav kring vilket nya rum, matsal och arbetsplatser grupperas.

Omgestaltningen går i dialog med den befintliga byggnaden och ger plats för anspråkslösa möten samtidigt som andligheten i dagens byggnad behålls.

Ombyggnationen innebär en radikal omvandling av kyrkorummet som delvis profani- serats genom vridningen av hela kyrkorummet. Samtidigt innehåller omvandlingen en motsatt rörelse mot en ny sakralitet och en fritt gestaltad återkoppling till den nygotiska originalarkitekturen vars inklädnad, ytskikt och nyansrika färgsättning utraderats under tidigare ombyggnationer.

Nya byggnadsdelar som tillförts i kyrkan och den befintliga arkitekturen har omgestaltats i nära dialog med den nygotiska originalarkitekturen.

Befintliga byggnadselement som takstolar, kapitäl, pilastrar och lampetter omplaceras eller byggs om och reaktiveras i en helt ny rumsordning och ythantering

Klas Ruin kommer att visa byggnaden och berätta om processen. TID OCH PLATS: Onsdag den 20 september, kl 17.00 – 19.00 (ca).

Mariatorget, Stockholm.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 12 sep
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – ytterligare en visning av den blå villan i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Intresset för visningen av den blå villan i Djursholm i våras var så stort att alla inte kunde komma med. Vi inleder därför hösten med en repris.

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen. Här ett utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023:
”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hårdgjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambitioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundra- åriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitek- tur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhusprogram samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….”

I samma nummer av Arkitektur kommenterar Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, bland annat huset så här:
” Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.”

Daniel Johansson kommer att berätta om projektets bakgrund och genomförande.

TID OCH PLATS: TIsdag den 12 september, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1, Från Östra Station med Roslagståg nr 27, 28 eller 29. Kliv av vid Djurs- holm Ösby och gå sedan 1,4 km till Götavägen 22.

2, Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Båda alternativen tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift

Eftersom det var så många som ville komma till visningen i maj upprättade vi en reserv- eller väntelista. Skulle det bli lika många igen tycker vi att ni som hamnade på vårens väntelista har förtur, men ni måste komma in med ny anmälan!

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 30 maj
Årsmöte med spaning på det nya ArkDes

Här kommer kallelse till årets stämma som, i enlighet med föreningens stadgar skickas ut minst två veckor innan stämman. Dagordning, Årsredovisning, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse samt Valnämndens förslag bifogas samt ligger under menyn STADGAR på hemsidan. Efter den formella stämmans avslutande kommer vi att ”spana in” hur långt arbetet med det nya ArkDes har kommit.

Från ArkDes hemsida:

Den 14 juni 2024 öppnar ett förvandlat ArkDes i de gamla lokalerna på Skeppsholmen i Stockholm. Platsen är densamma som förut, men i övrigt blir ArkDes något helt nytt. Här ska det nya museet ta form och ge plats för nya möjligheter och upplevelser för museets besökare. I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. Ingen annanstans i världen finns en sådan här skatt bevarad. Samlingsutställningen, som ska ersätta den permanenta utställningen från 1998, presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till idag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige.

Arkitektduon Arrhov Frick har sedan våren 2022 arbetat med planerna för det som ska bli det nya ArkDes. Efter en tidig inventering upptäcktes stora mängder exklusivt stål, trä, glas och de beslutade att skapa det nya ArkDes av det material som redan finns i lokalerna. Allt ska plockas isär och sedan sättas ihop igen, till helt nya objekt, anpassade efter optimala sätt att visa samlingen på ett nytt och dynamiskt sätt.

Johan Arrhov och Henrik Frick berättar om sitt arbete och var projektet befinner sig just nu. Sedan kan de som så vill och önskar fortsätta umgänget med ett litet mingel i Café Blom.

TID OCH PLATS

TISDAG 30 MAJ KL 17.00 I AULAN PÅ ARKDES
HÅLLPUNKTER:
17.00 – 18.00 Stämmoförhandlingar enligt dagordning
18.00 – 18.45 Spaning på det nya ArkDes
18.45 – 20.00 Mingel med tilltugg i Café Blom

ANMÄLAN

Deltagande i Årsstämman och Spaningarna kräver ingen anmälan och är avgiftsfritt. Anmälan krävs däremot till Minglet med tilltugg i Café Blom, som omfattar varmrökt laxsallad med rostade rotfrukter, picklad fänkål, ägg, pepparrot och västerbottenost samt vårlöksdressing, bröd och färskost. Kostnad 195:- per person som betalas i förväg till föreningens BG 5481-5634 eller Swish 123 386 03 68. Ange namn på inbetalningen. Dryck ingår inte utan den får man köpa separat. Anmälan och avgift senast måndag den 22 maj.

Stockholm 10 maj 2023
Med vänliga hälsningar Pia, Ylva och Klas /kansliet

9 maj
sista anmälningsdag för
18:e ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG

Från slutet av maj till slutet av november äger den 18:e arkitekturbiennalen i Venedig rum, med temat FRAMTIDENS LABORATORIUM.

Kurator för årets biennal är Lesley Lokko, född i Skottland men uppvuxen i Ghana. Hon är arkitekt, akademiker, pedagog och bästsäljande romanför- fattare. Lesley Lokko är grundaren av African Futures Institute, etablerat i Accra, Ghana 2020, som en skola för forskning om arkitektur och som en offentlig evenemangsplattform. 2015 grundade hon Graduate School of Architecture i Johannesburg och har undervisat och föreläst i Storbritan- nien, USA, Europa, Australien och Afrika. Lesley Lokko har mottagit ett antal utmärkelser för sina bidrag till arkitektutbildning. (se vidare hennes introduktion Biennalen Architettura 2023 | Introduktion av Lesley Lokko (labiennale.org)

För utställningen i den Nordiska paviljongen är det i år ArkDes som är kommissionärer. I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp relevanta frågor för urfolkets arkitektur. 2018 öppnade Girjegumpi för allmänheten för första gången. 2023 kommer denna struktur, kunskapskälla och sociala plattform för samisk arkitektur att resa till den nordiska paviljongen i Venedig. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi för att fortsätta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser. Något som väl stämmer med årets tema för biennalen: Framtidens laboratorium, och den anda som den nordiska paviljongen redan från början var tänkt att ge uttryck för, ett gränsöverskridande nordiskt samarbete. (se vidare Joar Nango’s Girjegumpi – Nordic Countries Pavilion – ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design)

Vi har bett BK Travel att arrangera en resa för ArkDes Vänner till Venedig i oktober. Några känner dem sedan tidigare då de häromåret ordnade en lyckad resa till Rotterdam. Vi kommer att ha en för ändamålet synnerligen väl lämpad ciceron med oss, Hans Lepp, italiensktalande museiman, kulturattache,́ ordförande i föreningen Pro Venezia och mycket annat.

Frågor kring resan och anmälan görs direkt till BK Travel. Vi har reserverade platser för max 25 personer, men vi måste vara minst 20 för att kunna genomföra den till givna villkor. Läs igenom program och villkor noga och observera att sista anmälningsdag är 9 maj. Då först vet vi om vi är tillräckligt många för att resan ska bli av.

TID: 12-15 oktober
Program, kostnader och övriga resevillkor har tidigare skickats ut i ett separat utskick och finns även på föreningens hemsida. Observera att anmälan alltså görs direkt till BK Travel.

ons 24 maj
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – en blå villa i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen.

”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hård- gjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambi- tioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundraåriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställ- ning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitektur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhus- program samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….

utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023

”Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.

Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, kommenterar i Arkitektur nr 1 2023.

Daniel Johansson visar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 24 maj, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1. Från Östra Station med Roslagståg nr 29 mot Näsby Park. Kliv av vid Vendevägen och gå sedan 1,1 km till Götavägen 22. Resan tar ca en halvtimme.
2. Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Resan tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 27 april
ROSENDALS SLOTTSPARK

Rosendals slott med porfyrvasen, Paul Gaimard, ur Voyages en Scandinavie, 1838-1840, KB

Under marken till det kungliga lustslottet Rosendal på södra Djurgården vilar en 1800-talspark i fossilt tillstånd. Kungliga Djurgårdens förvaltning har sedan några år hållit på med en restaurering av promenadparken och det medvetet formade kulturlandskap som omgav slottet. Det skapades en gång av Karl XIV Johan och vidareutvecklades av Oscar I och drottning Josefina samt av Oscar II och drottning Sofia.

Den Bernadotteska parken på Rosendal består av en kärna av anlagda promenadparker vilka grupperar sig kring slottet. Stommen i parkerna utgörs av ett förskönat hagmarkslandskap med gamla ekar. Längs de av Karl XIV Johan anlagda körvägarna har alléer av parklind planterats. I väster ansluter att arboretum och ett orangeri som Oscar I och Josefina lät uppföra. Orangeriet är en kvarvarande rest av en mycket omfattande växthusodling. I öster vidtar en bokskog och ett ängs- och hagmarks- område dominerat av gamla ekar.

Inför restaureringsarbetet har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram, som utgör grunden för utformning av vårdprogram och vårdplan. Vårdprogrammet beskriver den Bernadotteska 1800-talsparkens framväxt och värden, och även dagens användning av parkanläggningar och landskapsrum. Vårdplanen utgör ett underlag för restaurering och riktlinjer för parkens skötsel, som syftar till att konkretisera arbetet med att återskapa den Bernadotteska parken med hänsyn till olika parkhistoriska lager.

I juni 2023 återinvigs den centrala delen av anläggningen. Runt porfyrvasen på den norra sidan av lustslottet återskapas de oskarianska tapetgrupperna och på den södra sidan återskapas änkedrottning Josefinas blomsterfontän. Arbetet innefattar även restaurering av Slottskullens kallmurar och terrasseringar.

Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå Landskapsarkitektur, har varit ansvarig för restaureringsarbetet sedan 2018. Nu alldeles innan allt är klart för invigning guidar och berättar han om parken för ArkDes Vänner.

TID OCH PLATS: Torsdag den 27 april, kl 16.00 – 18.00 (ca).
Vi samlas strax före 16.00 vid södra landfästet av Folke Bernadottes bro.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 20 april
HAMMARBY SJÖSTAD OCH POSTMODERNISMEN

Helikopterbild över Hammarby Sjöstad. Foto: Wilhelm Rejnus
Helikopterbild över Hammarby Sjöstad. Foto: Wilhelm Rejnus

Under 1980-talet tog postmodernismens ideal över i Stockholms stadsbyggande. Nya områden som Dalen, Skarpnäcksfältet, Minneberg, Ruddammen och Hamnvakten i Norra Hammarbyhamnen planerades med kvartersstaden som grund. Det mest påtagliga post-moderna stadsutvecklingsområdet blev Södra station. Det är tydligt idéburet med utländska förebilder såsom bröderna Kriers arbete med att rekonstruera den europeiska staden. Erfarenheterna utvecklades vidare när området kring Hammarby Sjö skulle planeras.

Vi följer i postmodernismens spår tillsammans med Mats Egelius, författare till boken BoStad och arkitekt med mångårig erfarenhet av bostadsbyggande. Mats utbildade sig till arkitekt i London vid Architectural Association vilket gav en god inblick i postmodernismen, som i slutet av 1970-talet hade sitt epicentrum där. Han kunde uppleva den första vågen och hade Charles Jencks som lärare, en arkitekturteoretiker som definierade postmodernismen inom arkitekturen.

– Allt vi gjorde då var en reaktion på modernismen, men det kunde ta sig många olika uttryck och det gav en stor frihet, berättar han.

Mats Egelius kom in tidigt i projektet Hammarby Sjöstad när han 1989 fick ansvaret att rita den försa etappen på norra sidan av Hammarby kanal. Under åren som följde ritade han även fyra kvarter på södra sidan av kanalen och kom att stå Jan Inghe nära, planarkitekten som ledde och genomförde Stadsbyggnadskontorets visioner om en ny stad kring Hammarby Sjö.

Mats Egelius börjar med en introduktion av postmodernismen på White’s kontor. Sedan studerar vi postmoderna inslag på kanalens norra sida, tar färjan över till södra sidan och avslutar där.

TID OCH PLATS: Torsdag den 20 april, kl 17.00 – 19.30 (ca).
Vi samlas strax före 17.00 på White’s kontor, ingång från Skansbron 15.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 28 mars
POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM

Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin
Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin

Som en fortsättning på förra årets lyckade och välbesökta seminarium om stadsbyggnadskonstens förnyare Per O Hallman arrangerar ArkDes och ArkDes Vänner tillsammans med Samfundet S:t Erik ett heldagsseminarium kring Postmodernismens arkitektur och stadsbyggande i Stockholm. Full- ständigt program med föreläsare och tider finns på föreningens hemsida.

Bakgrund

Postmodernismen är ett brett begrepp som omfattar allt från stadsplane- ring, arkitektur, inredning, och design till nya teorier om samhället. Den har sina rötter i en internationell debatt om den europeiska staden, som kom som en reaktion mot den stränga rationaliteten i efterkrigstidens storska- liga och funktionsuppdelade byggande med bostäder, service och arbets- platser där bilen och väginfrastrukturen var riktningsgivare.

Postmodernismen som den kommer till uttryck i Stockholm är eklektisk. Det var arkitekterna som drev fram den genom att friskt låna och inspireras av internationella förebilder och tidigare epoker i stadens historia. Arkitek- turen är lekfull, färgerna sprakande och detaljplanerna får rumsliga gårdar. Inom konsten växer nya sätt att uttrycka sig fram t.ex. inom graffitimåleriet.

De första stegen togs vid mitten av 1970-talet i samband med arbetet med förberedelserna till PBL när regelverket lättades upp och rivningarna ersat- tes av ombyggnad. Postmodernismen återspeglas såväl i stora stadsbygg- nadsprojekt som Skarpnäck, Minneberg, Södra Station, S:t Eriksområdet och Hammarby sjöstad, som i enstaka hus såsom Bofills båge, World Trade Center och Landstingsförbundets hus på Hornsgatan, liksom i Sturegallerians interiör som nu håller på att byggas om.

Syfte

Seminariets syfte är att bidra med kunskap och att sprida kännedom om den postmoderna epoken i Stockholms stadsbyggande under 1970–90- talen. Mycket är outforskat. Epoken är förbisedd i Stockholms stads- byggande idag och utsatt för ett hårt förändringstryck. Kunskaperna om postmodernismen är bristfälliga, såväl inom staden som bland bygg- herrarna och i byggbranschen. De senaste årens förnyelseprojekt har ofta inneburit att högvärdiga och fullt funktionsdugliga byggnader från den här tiden rivits. Ännu fler postmoderna byggnader väntar på att rivas.

TID OCH PLATS: Tisdag den 28 mars, kl 10.00 – 17.30.
Obs! Registrering kl 09.30.
Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare på seminariet är begränsat.
Anmälan görs till ArkDes eller Samfundet S:t Erik, via respektive hemsida. Seminariet har fri entre.́ Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta ut en no-show- avgift på 250 kronor vid oanmäld frånvaro, eller om deltagare avbokar sig senare än 48 timmar innan seminariet äger rum.

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum