Torsdag 23 maj
HANDELSHÖGSKOLAN – arkitektur och konst skapar nya rum för samtal

The Lighthouse Room, Handelshögskolan. Foto: Mikael Silkeberg

Handelshögskolan ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Under åren har skolan genomgått både större och mindre förändringar och tillbyggnader, med Åke Ahlström 1976, Ahrbom & Partner 2011 och Tengboms kontor som arkitekter. Nu senast har några traditionella klassrum byggts om och anpassats till modern pedagogik samtidigt som konst och arkitektur flätas samman. Jonas Kjellander på Sweco, som varit ansvarig arkitekt och ljusdesigner, ger oss följande introduktion;

Vi kommer att vandra runt i lokalerna och uppleva det imponerande konstutbud som bäddats in i miljön. Det gäller sociala utrymmen och kommunikationsytor såväl som undervisningslokaler. Grundtanken är att tillstå kon- stens kapacitet att generera sinnliga och kognitiva upplevelser. Något som förstärker förmågan att tänka kritiskt och fördjupar förståelsen av oss själva och världen omkring oss.

Vi kommer också att titta närmare på några undervisningslokaler, tidigare traditionella klassrum som byggts om och inretts för anpassning till modern pedagogik samtidigt som konst och arkitektur flätas samman. I The Cabinet Room klättrar konsten och sittplatserna bokstavligen ”uppåt väggarna”. Den lösa inredningen tillsammans med valbara ljusscenarier understöder flera pedagogiska situationer med större kollaborativt och socialt innehåll jämfört med de traditionella. Slutligen besöker vi The Lighthouse Room, en plats optimerad för den viktigaste sociala aktiviteten av alla, ”det goda samtalet”.

Pierre Guillet de Monthoux, director för Handelshögskolans Art Initiative och professor i Philosophy & Mannagement och Jonas Kjellander blir våra guider, som kommer att berätta om konstens och arkitekturens betydelse för det goda samtalet.

TID OCH PLATS: Torsdag 23 maj, kl 17.30 – 19.00. Handelshögskolan ligger vid Sveavägen 65. Närmaste T-bana är Rådmansgatan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Måndag 13 maj
DROTTNING SILVIAS KONSERTSAL – Ett klingande rum för en sammanlänkad värld

Drottning Silvias Konsertsal. Foto: Rikard Westman

Drottning Silvias Konsertsal i Lilla Akademiens lokaler stod färdig i juni 2022. I september i år utsågs vinnarna av Svenska Ljuspriset 2023, en årlig tävling som vill lyfta byggprojekt där ljus och belysning använts på ett kreativt sätt. Årets vinnare blev Riksdagshuset i Exteriörklassen och Drottning Silvias Konsertsal i Interiörklassen.

Vi klipper några stycken från Lilla Akademiens hemsida:
”Drottning Silvias Konsertsal är skapad av den kända italienska arkitekten Giorgio Palù, och den världsledande japanske akustikern Yasuhisa Toyota. Toyota har även designat akustiken för många berömda konserthus runt om i världen, inklusive Walt Disney Concert Hall i Los Angles och Pierre Boulez Saal i Berlin. Den nya salen på Lilla Akademien har en icketraditionell, centrerad scen, som möjliggör för publiken att sitta på alla sidor om musikerna. Det relativt osmyckade scenutrymmet av trä består av vackra organiska former, tänkta att skapa intrycket av musikalisk förtrollning.
Skimrande detaljer förstärker den magiska effekten och bjuder in till fantastiska upptäcktsresor som får äga rum i salen. Konsertsalen släpper in det vackra nordiska ljuset och dess dramatiska skiftningar beroende på tiden på dygnet och årstiden. Salen kan även mörkläggas och lysas upp för att komplettera den musik som framförs.
Salen är mycket flexibel som rum. De som musicerar i den kan välja att placera sig på scengolvet eller på någon av läktarna och åhörarna kan uppleva musiken från olika platser i rummet. Genom att installera den senaste digitala tekniken i salen möjliggörs konserter, repetitioner, seminarier och föreläsningar via länk, med samtal och utbyten i realtid så att utövare och åhörare över hela världen kan länkas samman.”

I tidningen Byggnyheter beskrivs konsertsalens 14 meter höga rum med väggar klädda av guldfärgade balustrader, böljande läktare och höga fönster i flera våningar, allt omfamnat av ljust trä och varma blåtoner som ett rum där arkitektur, akustik, teknik och ljusdesign i yppersta världsklass möts. Lilla Akademiens musikaliska rådgivare Mark Tatlow menar att konsertsalen är mer än ett rum för musik, det är ett konstverk, som man vill att elever och alla som spelar i salen ska känna av, idag och i framtiden.

Emelia Gardemar, som är skolans rektor, kommer att visa oss runt.

TID OCH PLATS: Måndag 13 maj, kl 18.00.
Lilla Akademien ligger i före detta Norrtulls sjukhus och har adress Norrtullsgatan 14. Närmaste T-Bana är Odenplan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

torsdag 2 maj
TECKEN PÅ STAN – Det grafiska, en del av stadens gestalt

Haymarket. Foto: Martin Rörby

Vi saxar från Martin Rörbys text i skriften Tecken på stan som gavs ut av Stockholmia Förlag 2023:

”En stad är inte bara hus, gator, torg, parker och vatten. Den är också alla de tecken och symboler som hjälper oss att hitta såväl geografiskt som till de förnödenheter, den service eller de nöjen vi söker. Och de uppmanar oss att konsumera.

De grafiska inslagen utgör ibland en harmonisk helhet, ibland en disso- nant kakafoni. Men hur ofta reflekterar vi egentligen över dem? Och hur har det sett ut över tid? Klart är att de alltid har påverkat, och fortsätter påverka vår upplevelse av stadsmiljön, vare sig vi vill eller ej.”

Martin Rörby, arkitekturhistoriker och redaktör/medförfattare till den skrift som utgavs i samband med Stadsmuseets utställning med samma namn 2023, tar oss med på en vandring från Odenplan ner mot City.

TID OCH PLATS: Torsdag den 2 maj, kl 18.00 – 19.30 (ca). Vi samlas vid Tekniktornet på Odenplan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail.

Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

måndag 22 april
WISDOME – Stockholms smartaste hus i trä vid Tekniska Museet

Wisdome under byggnad. Foto: Tekniska Museet

Efter en process med parallellt uppdrag gick uppdraget att rita en ny upplevelsearena för vetenskapskommunikation vid Tekniska museet till Elding Oscarsson Arkitekter. Så här formulerade de sitt koncept: ”Förslaget skapas av sitt innehåll, där formen ges av taket som omsluter domen. Under den böljande takformen bildas ett kraftfullt, identitets- bärande rum i direkt kontakt med innergården.”

Wisdome är ett av fyra projekt som nominerats till Kasper Salin-priset 2023. Juryns motivering löd:

”Den nya museibyggnaden skapar ett tonsäkert publikt rum av det som tidigare var Tekniska museets parkering och inlastning. Byggnaden har en tempellik fasad, med kraftiga pelare och ett distinkt, utkragande tak. Med hänsyn till gårdsrummet hålls takfoten låg, samtidigt som byggnaden inuti skapar plats för en hög dom för visualisering. Detta har arkitekterna löst genom att ge taket en böljande form som likt en våg reser sig över domen.

Taket är också huvudnumret. Utvändigt ger den spånklädda välvningen museet en omisskännlig karaktär och upprättar ett samtal med den intil- liggande maskinhallens valv. Nästintill allt är i trä. Den sinnrika takkonstruk- tionen är utformad som ett självbärande rutnät av platta LVL-skivor i två riktningar. Det är en tidigare oprövad lösning, framtagen för projektet med en ambition att flytta fram träbyggandets möjligheter.

Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektin- givande spännvidder och med en verksamhet som vill ta oss ut till yttersta rymden.”

Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april.

Astrid Stenberg från Tekniska Museet och Jonas Elding kommer att visa byggnaden och berätta om processen.

TID OCH PLATS: Måndag den 22 april, kl 11.45 – 13.00 (ca). Tekniska Museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Med kollektivtrafik buss 69 från Centralen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Ni som hamnade på reservlistan vid första visningen har förtur, men ni måste anmäla er igen.
Anmälan via mail.
Avgift 250:-/person vilket inkluderar visningsavgift och inträdesbiljett till Tekniska Museet, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 26 mars
LEWERENTZ DIVINE DARKNESS – ett kulturhistoriskt porträtt av den omtalade och mytomspunna arkitekten Sigurd Lewerentz

Sigurd Lewerentz. Foto Karl-Erik Olsson-Snogeröd, ArkDes Samlingar.

”Sigurd Lewerentz undvek att synas i media. Hans omständliga arbetsmetoder och kompromisslöshet orsakade återkommande konflikter som påverkade hans liv dramatiskt. Han ville inte bli filmad eller intervjuad, men i en jordkällare i Lund ligger en tidigare okänd skatt. Här finns filmrullar och ljudband som arkitekten Bernt Nyberg spelade in med Lewerentz under hans sista levnadsår. Lewerentz gestalt uppenbaras, rösten talar till oss och vi kommer allt närmare personen. Från källaren påbörjas en kulturhistorisk resa där de stilistiska spåren av Lewerentz inom svensk arkitektur blir påtagliga. Klassicism och modernism möts i en poetisk brutalitet som väcker våra djupaste och mest arkaiska kulturminnen till liv.”
Sven Blume

I samband med den stora utställningen om Lewerentz på ArkDes häromåret ombads dokumentärfilmaren Sven Blume att göra en film om arkitekten. Lewerentz Divine Darkness är resultatet. Filmen kommer att ingå i årets program för Tempo, Sveriges största dokumentärfilmfestival. Som ett samarbete med ArkDes erbjuds ArkDes Vänner ett eget tillfälle att se filmen i Moderna Museets biograf.

Våren 2022 visades Sven Blumes film om sin morfar arkitekten Carl Nyrén, ”Det krokiga och det raka”, för Vännerna. För den filmen tilldelades Sven Sveriges Arkitekters Kritikerpris. Juryns motivering löd: ”……en djupt personlig betraktelse om arkitekturens innersta väsen. En poetisk odyssé som leder oss från ett utifrånperspektiv ända in under skrivbordslampans bleka sken. Här fångas inte enbart en livsgärning, utan essensen i mycket av det som är arkitekturens kärna.”

TID OCH PLATS: Tisdag 26 Mars, kl 18.00. Moderna Museets biograf. Filmens längd är 65 minuter. Sven kommer själv att finnas på plats för ett samtal efter filmen tillsammans med Arkitekturs förre chefredaktör och styrelseledamoten i ArkDes Vänner Malin Zimm.

OBS! Anmälan och avgift:
Anmälan via mail. Evenemanget är avgiftsfritt.

tor 21 mars
SKANDIA -en av Europas vackraste biografer, räddad från biodöden

Skandiabiografen. Foto Douglas Lundkvist.

Biografen Skandia på Drottninggatan är en av landets mest unika biografer, även internationellt uppmärksammad, skapad av en av 1900-talets främsta arkitekter, Gunnar Asplund. Den borde ha varit byggnadsminnesförklarad för länge sedan men har i stället utsatts för hårdhänta ombyggnader och förvanskningar vid ett flertal tillfällen.

Skandia är inrymd i det Warodellska huset från mitten av 1800-talet, ritat av Fredrik Scholander. När det skulle byggas om till biograf i början av 1900-talet var först arkitekten Ragnar Hjort anlitad men han tvingades hoppa av när bygget stod still under depressionen. I stället engagerades den då lovande unge arkitekten Gunnar Asplund för att slutföra bygget. När Skandia invigdes hösten 1923 var det som en stumfilmsbiograf med orkesterdike för 20 musiker, som efter några år kompletterades med en amerikansk biograforgel. Denna gled genom en hissanordning upp från undervåningen medan organisten, iförd vit smoking, spelade.

Asplund ritade biografen med inspiration från Pompeji och Italien. Här finns små dansande putti, antika gudar och dörrar som ser ut som tempelportar. Han ville ge publiken känslan av att sitta i en festlig utomhusmiljö. Man leds efter ett rörelsemönster från vestibulen via foajéer och trappor till salongen som kulmen på promenaden. I det välvda taket fanns ursprungligen mer än 60 nedhängda sidenklädda lampor, som stjärnor mot en midnattsblå himmel.

Asplund bjöd i sin tur in några av tidens unga, ännu okända, konstnärer för att göra utsmyckningar, som Leander Engström, Einar Forseth och Hilding Linnqvist.

1991 upphörde den publika biografverksamheten på Skandia, foajén har en period varit café och 1999 höll hela biografen på att bli förvandlad till restaurang. 2008 påbörjades till sist ett ambitiöst arbete med att renovera och återställa lokalerna till ursprungligt skick, vilket till delar genomförts. Skandia började åter användas som biograf, för premiärer, men i höstas när Filmstaden beslöt att upphöra med verksamheten från års- skiftet var framtiden åter hotad.

Tack vare ideella arbetsinsatser och donationer från privatpersoner och stiftelser har Skandia räddats från biografdöden, en av Stockholms få kvarvarande singelbiografer. Stockholms Filmfestival har tagit över. Man arbetar med många uppslag och idéer om hur Skandia ska kunna användas, både som stor premiärbiograf och för olika andra ändamål.

Douglas Lundkvist, Event Manager på BioSkandia, släpper in oss och arkitekturhistorikern Martin Rörby tar oss med på en visning.

TID OCH PLATS: Torsdag 21 Mars, kl 12.00 till 13.00. Drottninggatan 82. Närmaste T-bana är Hötorget.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 12 mars
FORSKAREN – Life-Sciencehub i Hagastaden

Forskaren. Foto Vectura.

Vänföreningen har under åren följt Hagstadens framväxt genom guidade vandringar, som handlat om visioner och stadsutveckling. Senast besökte vi några färdigbyggda bostadskvarter på norra sidan av det öst- västliga parkstråket genom Hagastaden, kvarteren Cederhusen och Kvartetten.

I hjärtat av Hagastaden står nu Kvarteret Forskaren klart, en internationell mötesplats för kunskapsutbyte mellan aktörer från akademi, forskning, näringsliv och allmänhet.

På hemsidan https://forskaren.se kan man ta del av ambitionerna:
”Forskaren ligger mitt i hjärtat av världens främsta områden för life- science -Hagastaden. Inom en radie av fem kilometer finns hälften av regionens life-scienceföretag. Här bedrivs också världsledande utbild- ning och forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitets- sjukhuset. Hagstaden är där Stockholm möter Solna med lägenheter och arbetsplatser, kulturattraktioner och grönområden. På Hagaplan 1 bjuder Forskaren in yrkesverksamma såväl som en nyfiken allmänhet.”

2019 anordnade Vectura Fastigheter, i samarbete med Strategisk Arkitektur, Sveriges Arkitekter och Stockholms stad, ett parallellt arkitekt- uppdrag för kvarteret Forskaren. Fyra arkitektkontor inbjöds och efter en slutpresentation valde Vectura att gå vidare med 3XN:s förslag.

Uppgiften var att gestalta, både exteriört och interiört, en byggnad med gedigna arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden skulle inrymma fram- tidens kontor för liv och hälsa liksom publik verksamhet i form av utställ- ningar, restauranger och caféer, även dessa med fokus på liv och hälsa. Gatuplanet kommer att vara öppet för allmänheten med event, föreläs- ningar och utställningar, bland annat i samarbete med Tekniska Museet.

Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura Fastigheter, som har varit med på hela resan från programskrivning, de parallella uppdragen och fram till den färdiga byggnaden, kommer att berätta och visa runt.

TID OCH PLATS: Tisdag 12 Mars, kl 17.30 till ca 18.30. Hagaplan 1.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 5 mars
SVERIGES SNYGGASTE KONTOR 2023 – Återbrukskontoret

Återbrukskontoret. Foto Fabege.

Att återbruka rum och material blir en allt viktigare del i arbetet med ett hållbarare samhälle och för att nå uppsatta klimatmål. Återbruk står på allt fler agendor vid ombyggnader. Vi har genom några visningar kunnat följa ArkDes pågående förnyelse, en total ombyggnad där i princip allt befintligt material demonteras, sorteras och tas till vara i de nya utställningssalarna.

Nu kommer vi att få möjlighet att besöka en helt nyligen färdigställd ombyggnad av kontor där utgångspunkten varit just Återbruk.

Fabeges kontorsombyggnad i Solna Business Park fick i höstas pris som Sveriges snyggaste kontor 2023. Det är ett pris som delas ut till det kontor som bäst svarar upp mot kriterierna design, arbetsmiljö och nytänkande. För Fabege blev det en tydlig manifestation för deras engagemang för hållbarhet, där återbruk inte bara står i fokus utan utgör hela kärnan i projektet. I samarbete med Studio Stockholm förvandlades ett tidigare alldagligt kontor till en miljö där varje beslut, från valet av byggnadsmaterial till möbler, grundades i återbruk. Genom att återan- vända material från andra av Fabeges fastigheter, som möbler, glaspartier, undertak, kök, golv, elcentraler och elstegar, åstadkoms både en minskad klimatpåverkan och en unik arbetsmiljö, ett showroom och en inspirationskälla för framtida projekt, som visar hur design och miljöhänsyn kan samverka harmoniskt.

”Genom att vi ser värdet i befintliga material och ger dem nytt liv är det ett gott exempel på hur vi både bidrar till att. minska vår miljöpåvekan och samtidigt skapar en mer hållbar framtid.”, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef på Fabege.

Susanna Elvsén, från Fabege, och Karolina Nyström, inrednings- arkitekt på Studio Stockholm, kommer att visa oss runt och berätta om hur projektet genomfördes.

TID OCH PLATS: Tisdag 5 mars, kl 17.30 till ca 19.00.
Solna Business Park, Englundavägen 5 i Solna. Vi ses vid entrén lite innan. Tunnelbanans blå linje mot Hjulsta, station Sundbybergs Centrum, alternativt pendeltåg mot Bålsta,, Sundbybergs Station. Man kan även komma med Tvärbanan till station Solna Business Park.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum