ons 12 okt
Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare

Det behövs ett alternativ till dagens stadsbyggnadspolitik. Vår tids kvartersstad har trängre bostadsgårdar och högre hus än i 1800-talets rutnätsstad som den försöker efterlikna. Under 1900-talets första decennier byggdes flera stadsdelar i Stockholm och runt om i Sverige som hör till våra mest uppskattade boendemiljöer idag. Arkitekten Per O. Hallman ritade stadsplaner för exempelvis Enskede, Röda bergen, Helgalunden, Lärkstaden och Äppelviken i Stockholm. Han anlitades också för att upprätta stadsplaner för många landsortsstäder och enskilda stadsdelar i hela landet, däribland Kiruna, Nynäshamn och Kalmar.

Hallmans stadsplaner är en viktig kunskapskälla som länge varit bortglömd. Boken Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare, utgiven av Samfundet S:t Erik år 2019, kom till för att fylla den kunskapsluckan. Seminariet, som till stor del bygger på bokens innehåll, ger möjlighet att sprida kunskaperna och att reflektera över möjligheterna att skapa nya stadsmiljöer i Per O. Hallmans anda.

När: Onsdagen den 12 oktober kl. 10.00–17.00

Plats: Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

Anmälan: Måndag 12 september – onsdag 5 oktober via e-post till hallman@samfundetsterik.se

Kostnad: 300 kr (100 kr för studerande) inklusive lättare lunch med dryck samt kaffe med kaka. Deltagaravgiften betalas till Samfundet S:t Erik, bankgiro 820-1550, efter bekräftad plats, dock senast 6 oktober. Ange ”Hallman” på inbetalningen.

sön 18 sep
STADSBYGGNAD I PRAKTIKEN: TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD OCH MARIEFRED MED KJELL FORSHED

Tullinge trädgårdsstad. Foto Kjell Forshed

I 50 år har Kjell Forshed gått sin egen väg och ritat hus och skapat rum som han själv tycker om och känner för. Han har följt sin tydliga övertygelse i med- och motgång. Det är få arkitekter som varit ute och knogat i produktionen, på gärden och ängar, med vanliga projekt för vanligt folk. Och som Kjell själv beskriver det: ”Jag har ofta fått kritik för att det jag ritat varit för gulligt, inte tillräckligt tufft, moderiktigt och renlärigt. Men, jag har kommit fram till att jag struntar i det. Jag har följt min formel och ritat som jag tycker. Jag kan stå för allt jag varit inblandad i och ångrar inte något. Inget av projekten har blivit till problemområden och områdena uppskattas av de som bor där. Mycket är inte så märkvärdigt, men varför ska det vara det?” För sex år sedan började Kjell skriva en text om sitt liv och sin gärning, till en början mest som en dokumentation för egen del, med en förhoppning att kanske barnen eller kollegorna på kontoret skulle vara intresserade av tider som varit. Det ledde vidare till ett bokmanus som kommit ut på Arkitektur Förlag. Texten reflekterar över olika aspekter på arkitektur och tjugo projekt presenteras mer ingående.

Hammarängen i Mariefred. Foto Robin Hayes

Tillsammans med Kjell Forshed gör vi en dagsutflykt till Tullinge trädgårdsstad och Mariefred. I bussen på vägen dit och på plats kommer Kjell att berätta om sin bok och om stadsbyggande i praktiken, vad det betyder att vara sin formel trogen och reflektera över varför arkitektur är ett hantverk och vilka ingredienser som behövs för att boendemiljöer ska bli omtyckta av de boende och långsiktigt hållbara.

TID OCH PLATS: Söndag 18 september, kl 10.00 – 16.00.
Vi bokar buss som tar oss till först Tullinge och sedan Mariefred, och tillbaka till Stockholm.
Vi bokar även in lunch i Mariefred.
OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare kommer att bli begränsat till 20-25 personer.
Avgiften kommer att bli runt 1.000:-/person.
Vi återkommer i Medlemsbrev 3 med exakta tider o priser, men kom gärna in redan i förväg med en ”intresseanmälan”, som naturligtvis inte är bindande.

ons 14 sep
SERGELSTAN – CITYOMVANDLING 2.0: STADSUTVECKLING MITT I CENTRALA CITY

Malmskillnadsgatan under förnyelse. Foto Klas Schönning

Cityomvandling 1.0 påbörjades 1946 med den så kallade Norrmalmsplanen. Tunnelbanan skulle dras fram och den täta kvartersbebyggelsen skulle ersättas med ljus och luft. På 1960-talet revs de gamla Klarakvarteren och delar av Brunkebergsåsen schaktades bort. Visionen om ett helt nytt modernt city tog form. In flyttade banker och departement med ett helt nytt gatuliv som följd. Mycket har hänt sedan dess och i kvarteren kring Sergels torg, runt Brunkebergstorg, vid Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har byggnader från 1950-1960-talet renoverats, byggts om och på och i mindre omfattning även demonterats. Den så kallade Sergelstan har tagit form.

Vasakronan har under cirka 10 år arbetat med att utveckla och omvandla sina fastigheter i kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. De har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll som lett till en attraktiv och levande del av Stockholm city. Malmskillnadsgatan till exempel, som länge förknippats med en mörkare historia har nu fått en helt ny identitet med en ny koppling till Sveavägen och Sergels torg.

Eva Philipson, som är fastighetsutvecklare på Vasakronan, kommer att berätta om visionen, processen, detaljplanen och vad vi ser idag – resultatet.

Ansvariga arkitekter, Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter och Annica Carlsson från Equator arkitekter, kommer att berätta om kontorens respektive projekt.

TID OCH PLATS: Onsdag den 14 september, kl 17.00 – 19.00.
Vi ses vid Vasakronans entré, Malmskillnadsgatan 36

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Sön-mån 4-5 sep
Lewerentz i Skåne

Den 4-5 september har vi bokat guidade visningar av Östra Kyrkogården med kapell i Malmö och av Sankt Petri kyrka i Klippan. Var och en bokar själv in sin resa till Malmö. Vi har bokat initierade guider och BK Travel, som arrangerat lyckade resor tidigare för Vänföreningen, har tagit fram ett paketerbjudande med hotell, lokala transporter och en lunch. Allt om program, reseinformation, villkor och priser nedan. Vi behöver vara minst 15 och upp till 25 deltagare för att resan ska genomföras. Anmälan görs direkt till BK Travel, se nedan. Bra om anmälan görs så snart som möjligt så vi vet att resan blir av och kan spika bokningarna. Absolut sista anmälningsdag är 29 juli.

Se mer om program, resevillkor, pris och anmälan i Sommarbrev 2022.

tis 24 maj
ÅRSMÖTE MED SPANINGAR OCH TILLTUGG

Henrik Nerlund
Malin Zimm

Varmt välkomna till Årets stämma, som äger rum i ArkDes aula och inleds med själva stämman. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut minst två veckor innan, i enlighet med föreningens stadgar. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse kommer samtidigt att läggas ut på hemsidan.

Kieran Long, foto ArkDes
Kerstin Nilsson, foto ArkDes

Efter den formella stämmans avslutande kommer tre korta spaningar. Först ut är Kieran Long, överintendent på ArkDes, och Karin Nilsson, biträdande överintendent och verksamhetschef. De kommer att berätta om framtidsplanerna för ArkDes och vad som händer fram till 2024. Därefter funderar Henrik Nerlund, ledamot i Vänförenings styrelse och sekreterare i Stockholms Skönhetsråd, på temat ”En ny stad i en redan befintlig”. Hur fungerar förtätningsprocessen och vad betyder 140 000 nya bostäder för ’Stockholms ytterstad? Den tredje spaningen gör Malin Zimm, även hon styrelseledamot i Vänföreningen samt chefredaktör på tidskriften Arkitektur, på temat ”1+1=3”. En arkitekturspaning i mötet mellan befintligt och tillbyggt, där nya kvaliteter skapas genom på- och tillbyggnader. Med samma ”omöjliga matematik” söker vi av kulturfältet och spekulerar vidare om framtida kombinationer och additioner.

Sedan är det dags att gå över till Café Blom där det är uppdukat för en vårsallad, bröd och ett glas vin eller någon annan dryck samt kaffe eller thé med en chokladbit som avslutning.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 24 maj, kl 16.30.
Årsmöte 16.30 – 17.30 och spaningar 17.30 – 18.30 i Aula ArkDes. Tilltugg 18.30 – 20.00 i Café Blom.

OBS! Anmälan och avgift
Deltagande i Årsstämman och på Spaningarna kräver ingen anmälan och är avgiftsfritt. Anmälan krävs däremot till Tilltugget i Café Blom. Kostnad 275:- per person, betalas i förväg via BG eller Swish. Anmälan och avgift senast fredag den 13 maj.

Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad. Anmälan via mail eller tel till kansliet.

tis 17 maj:
VÅRBERGSTOPPEN; ÄVENTYRET OCH SAGOSKOGEN

Vårbergstoppen
Foto Ulf Lundin

”Med omvandlingen av Stockholms city och byggandet av nya förorter på 1960-talet uppstod frågan vad man skulle göra med de stora mängder schakt- och rivningsmassor som uppkom när man rev, sprängde och beredde väg för den nya tunnelbanan. Att göra sig av med massorna var inte det lättaste och ingenjörerna som jobbade med projektet hade planer på att sprida ut dem i olika dalgångar. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren, Holger Blom, var inte förtjust i den idén och ansåg den vara fel ur en estetisk synvinkel. Han skissade och modellerade fram ett annat alternativ tillsammans med trädgårdsarkitekten Erling Smedberg och den kreativa lösningen blev att deponera materialet i konstgjorda berg eller toppar. En av dessa är Vårbergstoppen.

Vårberg och Vårbergstoppen ingår tillsammans med Bredäng, Sätra och Skärholmen i stadens stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen, där Vårbergstoppen har omvandlats till en ny stadspark med bland annat en ny spännande lekplats. Lekplatsen ligger vid den nya centrala parkentrén och har två teman som förhåller sig till det befintliga landskapet, Äventyret och Sagoskogen.

Äventyret byggs i en av Vårbergstoppens slänter, här är fokus på rörelse och motorik. Trätrappor, platåer och klätternät binder samman olika lekstationer, bland annat Stockholms längsta rutschkana! Sagoskogen förläggs till brynet av en liten skogsdunge med berghällar i det angränsande naturliga landskapet. Skogens befintliga karaktär och funktion som lekplats bevaras och förstärks. Material från platsen som tas till vara och förädlas på ett finstämt sätt till lekredskap, här är fokus på fantasi- och rollek. De olika delarna kopplas ihop och tillgängliggörs via en grusplan som cirkulerar ett stort öppet gräsrum. Grusytan är bred nog att rymma samlingsplatser med väderskydd, grillplats med bänkbord samt ett trädäck i bästa solläge.”

Projektet blev nominerat till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris Landmärket i år.

LAND Arkitektur har ansvarat för program och projektering. Andrén/Fogelström har gjort lekkojor i stål och trä. Trafikkontoret, Stockholm Stad, var beställare.

Tora Bärnarp, landskapsarkitekt och ansvarig på LAND Arkitektur, visar och berättar.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 17 maj, kl 17.30.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 10 maj:
VANDRING I POSTMODERNISMENS OFFENTLIGA RUM

Blasieholmstorg
foto Klas Schönning

”Modernismens i alla fall symboliska slutpunkt har många beskrivit som almstriden i Kungsträdgården 1971. Nu vidtog en annan tid som på många sätt förlöste oss från modernismens stränga dogmer. Det var postmodernismen, kanske en problematisk beteckning eftersom den fortfarande relaterar sig till modernismen. Postmodernismen betonade det personliga, det humoristiska men också det teoretiska. Vi kunde börja prata om skönhet, form och gestalt igen, begrepp som hade varit tabubelagda i utbildningarna.

Nu behövde allting inte vara logiskt eller hänga ihop längre. Genom kombinationer av flera kända saker kunde nya helheter uppkomma. Tankar och verklighet kunde läggas samman.

Tider kunde blandas. Alla tolkningar var tillåtna. Det var en kort och intensiv period som drog över världen och som ställde det mesta på huvudet.”
Thorbjörn Andersson

Vi gör en vandring genom tre av dessa projekt vilka representerar postmodernismen inom landskapsarkitekturen i Stockholms offentliga rum. Projekten är alla gjorda på 1980-talet, postmodernismens årtionde. De tre stadsrummen är Kungsträdgården av Aleksander Wolodarski, Stadsbyggnadskontoret, Blasieholmstorg av i huvudsak Sivert Lindblom och Stureplan av Jost Assmann och Björn Bränngård, Ornässtugan arkitektbyrå, samt Torsten Fridh, skulptör.

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 10 maj, kl 17.00.
Vi samlas PÅ Blasieholmstorg vid östra hästen. Avslutning vid Tetley’s théhus i Kungsträdgården.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 5 maj:
SKOGSKYRKOGÅRDEN; LANDSKAPET OCH UPPSTÅNDELSEKAPELLET

Den stora utställningen om Sigurd Lewerentz på ArkDes kommer att pågå till och med augusti 2022. Vi fick i höstas en introduktion till hela utställningen av Kieran Long. Nu under våren följer vi upp med djupdykningar mot utvalda projekt, med Johan Örn på utställningen följt av visningar på plats. Vi har hunnit besöka Riksförsäkringsanstalten och Markuskyrkan och fortsätter nu i Lewerentz fotspår på Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården
Foto Klas Schönning

I början av 1900-talet stod det klart att Stockholms begravningsplatser inte räckte till utan måste utökas. Stadsfullmäktige beslöt därför att bygga en ny begravningsplats söder om den dåvarande Södra begravningsplatsen i nuvarande Enskede. När planerna på en ny kyrkogård tog form ville stadens kyrkogårdsnämnd skapa en begravningsplats som hade landskapet som utgångspunkt. Detta till skillnad från de idéer om ”De dödas trädgårdar” med storslagna parker, alléer och pampiga gravar som manifest till de döda vilket varit kännetecknande för tidigare begravningsplatser.

1914 bjöd man in till en internationell arkitekttävling. 53 förslag kom in och första pris gick till de 30-åriga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Deras tävlingsförslag ”Tallum” var det enda som gjorde den nordiska skogen till huvudupplevelse. Under de följande två decennierna växte den unika begravningsplatsen fram. På den tallbevuxna rullstensåsen skapade de båda arkitekterna ett andligt landskapsrum med flera kapell arrangerade i samspel med naturen. Själva gravplatserna ordnades i kvarter inne i tallskogen.

Sigurd Lewerentz gestaltade landskapet och skapade meditationsplatsen Almhöjden, Skogskyrkogårdens minneslund och Uppståndelsekapellet. Gunnar Asplund ritade de övriga kapellen och byggnaderna. 1994 upptogs Skogskyrkogården på UNESCOs Världsarvslista.

Eva Larsson, arkitekturhistoriker och byggnadsantikvarie, kommer att visa och berätta om detta och mycket annat.

TID OCH PLATS:
Torsdag den 5 maj, kl 17.00.
Vi samlas under taket till monumenthallen utanför Heliga korsets kapell.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 200 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Den förhöjda avgiften inkluderar avgift till Stadsmuseet.

Fre 29 april:
SMOOTHIES, FLYGPLATSER OCH MUSEER

Foto ArkDes

I samband med Stockholms Designvecka öppnades en utställning i Boxen på ArkDes som undersöker den grafiska formens närvaro i den offentliga miljön. Städer är komplexa. För att de ska bli begripliga och för att vi ska kunna orientera oss i dem behövs grafisk formgivning. Den är inte bara ett oslagbart hjälpmedel i vardagen, den grafiska designen är en del av stadens själ och lika viktig för dess identitet som byggnaderna, torgen och parkerna.

Den här utställningen visar projekt av Stockholm Design Lab, som blivit en del av mångas vardag. Byrån grundades 1998 och har sedan dess skapat identiteter för bland andra flygbolaget SAS, Moderna Museet och varuhuset Åhléns. Identiteterna som byrån skapar kännetecknas av tydlighet och enkelhet med finesser och detaljer, som ofta hämtats ur svensk kultur och historia. Synen på den grafiska designen som samhällsnytta kombinerad med ett lättillgängligt formspråk har gjort att Stockholm Design Lab är en av de aktörer på formområdet som haft störst påverkan på hur det offentliga rummet i Sverige ser ut idag. Genom identiteterna som byrån har skapat åt några av våra mest kända varumärken och institutioner har den satt en unik prägel på i stort sett vartenda shoppingstråk och stadskärna i Sverige.

Daniel Golling, foto ArkDes

Daniel Golling, Intendent för samlingarna med inriktning mot samtida svensk arkitektur och design på ArkDes och curator för utställningen, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Fredag den 29 April, kl 16.00. Vi samlas vid entrén till Boxen på ArkDes.

OBS! Anmälan
Antalet deltagare till presentationen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet. För denna visning utgår ingen avgift.
Sista dagen för utställningen är 1 maj.

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum