9 maj
sista anmälningsdag för
18:e ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG

Från slutet av maj till slutet av november äger den 18:e arkitekturbiennalen i Venedig rum, med temat FRAMTIDENS LABORATORIUM.

Kurator för årets biennal är Lesley Lokko, född i Skottland men uppvuxen i Ghana. Hon är arkitekt, akademiker, pedagog och bästsäljande romanför- fattare. Lesley Lokko är grundaren av African Futures Institute, etablerat i Accra, Ghana 2020, som en skola för forskning om arkitektur och som en offentlig evenemangsplattform. 2015 grundade hon Graduate School of Architecture i Johannesburg och har undervisat och föreläst i Storbritan- nien, USA, Europa, Australien och Afrika. Lesley Lokko har mottagit ett antal utmärkelser för sina bidrag till arkitektutbildning. (se vidare hennes introduktion Biennalen Architettura 2023 | Introduktion av Lesley Lokko (labiennale.org)

För utställningen i den Nordiska paviljongen är det i år ArkDes som är kommissionärer. I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp relevanta frågor för urfolkets arkitektur. 2018 öppnade Girjegumpi för allmänheten för första gången. 2023 kommer denna struktur, kunskapskälla och sociala plattform för samisk arkitektur att resa till den nordiska paviljongen i Venedig. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi för att fortsätta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser. Något som väl stämmer med årets tema för biennalen: Framtidens laboratorium, och den anda som den nordiska paviljongen redan från början var tänkt att ge uttryck för, ett gränsöverskridande nordiskt samarbete. (se vidare Joar Nango’s Girjegumpi – Nordic Countries Pavilion – ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design)

Vi har bett BK Travel att arrangera en resa för ArkDes Vänner till Venedig i oktober. Några känner dem sedan tidigare då de häromåret ordnade en lyckad resa till Rotterdam. Vi kommer att ha en för ändamålet synnerligen väl lämpad ciceron med oss, Hans Lepp, italiensktalande museiman, kulturattache,́ ordförande i föreningen Pro Venezia och mycket annat.

Frågor kring resan och anmälan görs direkt till BK Travel. Vi har reserverade platser för max 25 personer, men vi måste vara minst 20 för att kunna genomföra den till givna villkor. Läs igenom program och villkor noga och observera att sista anmälningsdag är 9 maj. Då först vet vi om vi är tillräckligt många för att resan ska bli av.

TID: 12-15 oktober
Program, kostnader och övriga resevillkor har tidigare skickats ut i ett separat utskick och finns även på föreningens hemsida. Observera att anmälan alltså görs direkt till BK Travel.

Se även tidigare inlägg: https://arkitekturensvanner.se/2023/02/13/12-15-oktark-des-vanner-till-18e-arkitekturbiennalen-i-venedig-12-15-oktober-2023/

ons 24 maj
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – en blå villa i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen.

”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hård- gjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambi- tioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundraåriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställ- ning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitektur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhus- program samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….

utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023

”Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.

Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, kommenterar i Arkitektur nr 1 2023.

Daniel Johansson visar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 24 maj, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1. Från Östra Station med Roslagståg nr 29 mot Näsby Park. Kliv av vid Vendevägen och gå sedan 1,1 km till Götavägen 22. Resan tar ca en halvtimme.
2. Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Resan tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 27 april
ROSENDALS SLOTTSPARK

Rosendals slott med porfyrvasen, Paul Gaimard, ur Voyages en Scandinavie, 1838-1840, KB

Under marken till det kungliga lustslottet Rosendal på södra Djurgården vilar en 1800-talspark i fossilt tillstånd. Kungliga Djurgårdens förvaltning har sedan några år hållit på med en restaurering av promenadparken och det medvetet formade kulturlandskap som omgav slottet. Det skapades en gång av Karl XIV Johan och vidareutvecklades av Oscar I och drottning Josefina samt av Oscar II och drottning Sofia.

Den Bernadotteska parken på Rosendal består av en kärna av anlagda promenadparker vilka grupperar sig kring slottet. Stommen i parkerna utgörs av ett förskönat hagmarkslandskap med gamla ekar. Längs de av Karl XIV Johan anlagda körvägarna har alléer av parklind planterats. I väster ansluter att arboretum och ett orangeri som Oscar I och Josefina lät uppföra. Orangeriet är en kvarvarande rest av en mycket omfattande växthusodling. I öster vidtar en bokskog och ett ängs- och hagmarks- område dominerat av gamla ekar.

Inför restaureringsarbetet har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram, som utgör grunden för utformning av vårdprogram och vårdplan. Vårdprogrammet beskriver den Bernadotteska 1800-talsparkens framväxt och värden, och även dagens användning av parkanläggningar och landskapsrum. Vårdplanen utgör ett underlag för restaurering och riktlinjer för parkens skötsel, som syftar till att konkretisera arbetet med att återskapa den Bernadotteska parken med hänsyn till olika parkhistoriska lager.

I juni 2023 återinvigs den centrala delen av anläggningen. Runt porfyrvasen på den norra sidan av lustslottet återskapas de oskarianska tapetgrupperna och på den södra sidan återskapas änkedrottning Josefinas blomsterfontän. Arbetet innefattar även restaurering av Slottskullens kallmurar och terrasseringar.

Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå Landskapsarkitektur, har varit ansvarig för restaureringsarbetet sedan 2018. Nu alldeles innan allt är klart för invigning guidar och berättar han om parken för ArkDes Vänner.

TID OCH PLATS: Torsdag den 27 april, kl 16.00 – 18.00 (ca).
Vi samlas strax före 16.00 vid södra landfästet av Folke Bernadottes bro.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 20 april
HAMMARBY SJÖSTAD OCH POSTMODERNISMEN

Helikopterbild över Hammarby Sjöstad. Foto: Wilhelm Rejnus
Helikopterbild över Hammarby Sjöstad. Foto: Wilhelm Rejnus

Under 1980-talet tog postmodernismens ideal över i Stockholms stadsbyggande. Nya områden som Dalen, Skarpnäcksfältet, Minneberg, Ruddammen och Hamnvakten i Norra Hammarbyhamnen planerades med kvartersstaden som grund. Det mest påtagliga post-moderna stadsutvecklingsområdet blev Södra station. Det är tydligt idéburet med utländska förebilder såsom bröderna Kriers arbete med att rekonstruera den europeiska staden. Erfarenheterna utvecklades vidare när området kring Hammarby Sjö skulle planeras.

Vi följer i postmodernismens spår tillsammans med Mats Egelius, författare till boken BoStad och arkitekt med mångårig erfarenhet av bostadsbyggande. Mats utbildade sig till arkitekt i London vid Architectural Association vilket gav en god inblick i postmodernismen, som i slutet av 1970-talet hade sitt epicentrum där. Han kunde uppleva den första vågen och hade Charles Jencks som lärare, en arkitekturteoretiker som definierade postmodernismen inom arkitekturen.

– Allt vi gjorde då var en reaktion på modernismen, men det kunde ta sig många olika uttryck och det gav en stor frihet, berättar han.

Mats Egelius kom in tidigt i projektet Hammarby Sjöstad när han 1989 fick ansvaret att rita den försa etappen på norra sidan av Hammarby kanal. Under åren som följde ritade han även fyra kvarter på södra sidan av kanalen och kom att stå Jan Inghe nära, planarkitekten som ledde och genomförde Stadsbyggnadskontorets visioner om en ny stad kring Hammarby Sjö.

Mats Egelius börjar med en introduktion av postmodernismen på White’s kontor. Sedan studerar vi postmoderna inslag på kanalens norra sida, tar färjan över till södra sidan och avslutar där.

TID OCH PLATS: Torsdag den 20 april, kl 17.00 – 19.30 (ca).
Vi samlas strax före 17.00 på White’s kontor, ingång från Skansbron 15.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 28 mars
POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM

Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin
Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin

Som en fortsättning på förra årets lyckade och välbesökta seminarium om stadsbyggnadskonstens förnyare Per O Hallman arrangerar ArkDes och ArkDes Vänner tillsammans med Samfundet S:t Erik ett heldagsseminarium kring Postmodernismens arkitektur och stadsbyggande i Stockholm. Full- ständigt program med föreläsare och tider finns på föreningens hemsida.

Bakgrund

Postmodernismen är ett brett begrepp som omfattar allt från stadsplane- ring, arkitektur, inredning, och design till nya teorier om samhället. Den har sina rötter i en internationell debatt om den europeiska staden, som kom som en reaktion mot den stränga rationaliteten i efterkrigstidens storska- liga och funktionsuppdelade byggande med bostäder, service och arbets- platser där bilen och väginfrastrukturen var riktningsgivare.

Postmodernismen som den kommer till uttryck i Stockholm är eklektisk. Det var arkitekterna som drev fram den genom att friskt låna och inspireras av internationella förebilder och tidigare epoker i stadens historia. Arkitek- turen är lekfull, färgerna sprakande och detaljplanerna får rumsliga gårdar. Inom konsten växer nya sätt att uttrycka sig fram t.ex. inom graffitimåleriet.

De första stegen togs vid mitten av 1970-talet i samband med arbetet med förberedelserna till PBL när regelverket lättades upp och rivningarna ersat- tes av ombyggnad. Postmodernismen återspeglas såväl i stora stadsbygg- nadsprojekt som Skarpnäck, Minneberg, Södra Station, S:t Eriksområdet och Hammarby sjöstad, som i enstaka hus såsom Bofills båge, World Trade Center och Landstingsförbundets hus på Hornsgatan, liksom i Sturegallerians interiör som nu håller på att byggas om.

Syfte

Seminariets syfte är att bidra med kunskap och att sprida kännedom om den postmoderna epoken i Stockholms stadsbyggande under 1970–90- talen. Mycket är outforskat. Epoken är förbisedd i Stockholms stads- byggande idag och utsatt för ett hårt förändringstryck. Kunskaperna om postmodernismen är bristfälliga, såväl inom staden som bland bygg- herrarna och i byggbranschen. De senaste årens förnyelseprojekt har ofta inneburit att högvärdiga och fullt funktionsdugliga byggnader från den här tiden rivits. Ännu fler postmoderna byggnader väntar på att rivas.

TID OCH PLATS: Tisdag den 28 mars, kl 10.00 – 17.30.
Obs! Registrering kl 09.30.
Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare på seminariet är begränsat.
Anmälan görs till ArkDes eller Samfundet S:t Erik, via respektive hemsida. Seminariet har fri entre.́ Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta ut en no-show- avgift på 250 kronor vid oanmäld frånvaro, eller om deltagare avbokar sig senare än 48 timmar innan seminariet äger rum.

mån 20 mars
VÅRBY GÅRDS KYRKA – en av Sveriges första postmodernistiska byggnader

Foto: Daniel Johansson

Vårby Gårds kyrka ligger i en sluttning intill ett gravfält från Vikingatiden. Kyrkan ritades av arkitekten Harald Thafvelin och invigdes 1975. Den bru- kar räknas som en av Sveriges första postmodernistiska byggnader och kännetecknas av sin fantasifulla arkitektur och färgsättning. Anläggningen består av två delar, som bryter av mot varandra både i form och funktion. Längst in på tomten ligger själva kyrkan, i en våning med mönstrad och detaljrik vit tegelfasad och närmast vägen mot Vårby Gårds centrum ligger det höga församlingshuset i enkelt rött tegel. Mellan byggnaderna i vinkel står en klockstapel i trä.
Kyrkorummet är okonventionellt planerat i nord-sydlig riktning med altaret i rummets norra del. Rummet är ordnat enligt principen ”circumstance”, vilket betyder kringstående. Vid gudstjänst sitter församlingen runt altarbordet, tanken är att man vid nattvarden ska samlas runt altaret som vid ett mål-tidsbord. Inför kyrkans invigning krävde dock biskop Ingmar Ström att altaret skulle ställas i öster och så skedde också men till vardags står alltså altaret i norr.
Kyrkan presenterades i Arkitektur nr 1 1976 med bilder och ett samtal mellan arkitekterna Gösta Winberg och Harald Thavelin. Bland annat utspinner sig följande dialog om helhet och delar:

– Du menar att en byggnad bör upplevas som delar och inte som en helhet..
– Ja, jag har strävat efter att bryta sönder sammanhangen så att varje rum.. eller varje hörn står fram som en särskild miljö. På det sättet tror jag att ….. möblerna….man hittar sina hörn….de vråar där man trivs…och möblerna knyts till speciella utformningar på varje ställe.
– För mig verkar det som om ”tanken om helhet” är död. Den tanken arbetar sig fram under århundraden och är nu kommen i en återvänds- gränd. De små bitarna….de kan göras så att de kommer nära… och kan betyda något för oss.
– De kan vara i interaktion med den enskilda människan i det lilla rummet…
– Det är alltså befängt att tro att man i sitt medvetande kan ha en upplevelse av närrummet och samtidigt några större stadsrum….
– Ja…..
– ….något långt borta från den plats där jag just nu befinner mig. – Ja, jag finner det vara en modern…
– ….villfarelse
– Mm

Samtal mellan arkitekterna Gösta Winberg och Harald Thavelin i Arkitektur nr 1 1976

Daniel Johansson är arkitekt på Byggfenomen och har ägnat mycket tid åt att fördjupa sig i Vårby Gårds kyrkas arkitektoniska uttryck för postmoder- nismen. Han kommer att visa och berätta om kyrkan och kanske kan han förklara lite om Thafvelins tankegångar.


TID OCH PLATS: Måndag den 20 mars, kl 16.00 – 18.00.
Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5, Vårby. Vi samlas vid huvudentrén.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 28 mars
Postmodernismen i Stockholm

Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek.
Foto: Tekla Severin

Postmodernismen är ett brett begrepp som omfattar allt från stadsplanering, arkitektur, inredning, och design till nya teorier om samhället. Den har sina rötter i en internationell debatt om den europeiska staden, som kom som en reaktion mot den stränga rationaliteten i efterkrigstidens storskaliga och funktionsuppdelade byggande med bostäder, service och arbetsplatser där bilen och väginfrastrukturen var riktningsgivare.

Postmodernismen som den kommer till uttryck i Stockholm är eklektisk. Det var arkitekterna som drev fram den genom att friskt låna och inspireras av internationella förebilder och tidigare epoker i stadens historia. Arkitekturen är lekfull, färgerna sprakande och detaljplanerna får rumsliga gårdar. Inom konsten växer nya sätt att uttrycka sig fram t.ex. inom graffitimåleriet.

De första stegen togs vid mitten av 1970-talet i samband med arbetet med förberedelserna till PBL när regelverket lättades upp och rivningarna ersattes av ombyggnad. Postmodernismen återspeglas såväl i stora stadsbyggnadsprojekt som Skarpnäck, Minneberg, Södra Station, S:t Eriksområdet och Hammarby sjöstad, som i enstaka hus såsom Bofills båge, World Trade Center och Landstingsförbundets hus på Hornsgatan, liksom i Sturegallerians interiör som nu håller på att byggas om.

12-15 okt
Ark Des Vänner till 18:e arkitekturbiennalen i Venedig 12 – 15 oktober 2023

Äntligen är det dags för den 18:e Arkitekturbiennalen i Venedig! Följ med ArkDes Vänner på en välplanerad helg full med vackra och spännande upplevelser. Vi bor centralt i Venedig och besöker arkitekturbiennalens utställningsområden Giardini och Arsenale. Vår kunnige ciceron är Hans Lepp, museimannen som varit intendent på Husgerådskammaren på Stockholm Slott och på Hallwylska museet, kulturattaché och diplomat samt kulturråd vid Svenska Institutet.

ons 22 feb
KV STENHÖGA – Tham & Videgårds kontorshus i Solna

Kvarteret Stenhöga: Foto: Tham & Videgård

Den stora utställningen på ArkDes med Tham & Videgårds projekt har gjort oss nyfikna på hur de ser ut i verkligheten. Nu får vi möjlighet att besöka de Kasper Salin-nominerade kontorshusen i kvarteret Stenhöga i Solna.

Så här berättar Tham & Videgård om projektet:
”Den nya kontorshusen i kvarteret Stenhöga är utformade med grundidén att de byggnader som står längst också, ur ett miljöperspektiv, är de mest uthålliga. Det talar för robusta och enkla konstruktioner som ger långsiktigt hållbar arkitektur. Detta tillsammans med byggherren Humlegårdens önskan om moderna och högkvalitativa arbetsmiljöer blev förslagets utgångspunkt. En utmaning att hantera i projektet var läget i utkanten av Sundbyberg, en gles och relativt storskaligt bebyggd stadsmiljö. Exteriört kommer inspirationen till byggnadernas skala, placering och materialitet från närområdets variation i byggnadshöjder och exempel på tegelarkitektur från olika tider. Genom varje byggnads uppdelning i tre mindre volymer skapas positiva förutsättningar för lokalerna interiört. Planens geometri ger varje kontorsvåning flera öppna hörnlägen med utblickar i olika väderstreck och skyddade solbelysta uterum. Trappningen i tre höjder skapar gröna takterrasser för paus och rekreation nära även de högre placerade kontoren.
Utformningen i ljust platsmurat tegel ger de nya husen en tidlös karaktär som ansluter till det äldre Lokstallets omsorgsfullt murade tegelarkitektur nere vid järnvägen. De generösa fönsterytorna garanterar ett rikligt dagsljus i lokalerna och för arbetsplatserna. Kontorens huvudentréer markerar sig vid två entrétorg, något indragna från Tritonvägen där befintliga gång- och cykelstråk får en förtydligad landskapsutformning med bevarade och nyplanterade träd, grusgångar och platser för vistelse.”

Byggnaderna stod färdiga 2019 efter en tävling som genomfördes 2015. Projektet är klassat som Miljöbyggnad Silver och blev 2019 nominerat till Kasper-Salinpriset. Motiveringen löd: ”Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekterna skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala.”

Vi möter Ibb Berglund, handläggande arkitekt på Tham & Videgård, som följt projektet från idé till färdig byggnad.

TID OCH PLATS: Onsdag den 22 februari, kl 16.00 – 18.00.
Solna, Elektrogatan 4, utanför Arbetsförmedlingens huvudentré. Vi tittar på byggnaderna exteriört och sedan även invändigt i entréer och trapphus, några lokaler och takterrass.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum