MÅNDAG 18 DECEMBER
WISDOME – Stockholms smartaste hus i trä vid Tekniska Museet

Sektion och fasad till Wisdome. Elding Oscarsson Arkitekter

Efter en process med parallellt uppdrag, där även White Arkitekter och danska Dorte Mandrup Arkitekter deltog, gick uppdraget att rita en ny upplevelsearena för vetenskapskommunikation vid Tekniska museet till Elding Oscarsson Arkitekter. Så här beskrev de sitt koncept:

”Förslaget skapas av sitt innehåll, där formen ges av taket som omsluter domen. Under den böljande takformen bildas ett kraftfullt, identitetsbärande rum i direkt kontakt med innergården.”

Torleif Falk, Stockholms stadsarkitekt, beskrev deras förslag så här:

”Byggnaden har förutsättningar att bli ett nytt landmärke i Stockholm. Det intressanta och innovativa innehållet som lyfter fram spetsteknik inom visualisering tillsammans med en unik och mycket vacker byggnad av trä kommer vara värt en omväg. Det här ger förutsättningar för att Stockholm nu kan få en byggnad i arkitektoniskt världsklass byggd med spetsteknik inom träbyggande.”

Från Tekniska Museets hemsida saxar vi:

”Med 360° omslutande 3D tar vi dig längre bort, djupare ned och närmre inpå än du någonsin tidigare varit. I Wisdome Stockholm förvandlas svåra utmaningar och komplexa sammanhang till hisnande upplevelser. I den sfäriska domen omsluts du helt av högupplösta 3D- projektioner – hela vägen runtom och ovanför dig. Sex laserprojektorer i 8K-upplösning och ett avancerat 10.1-ljudsystem skapar en upplevelse så verklig att du varken tror ögon eller öron. Med våra explainers vid spakarna utforskar vi galaxen som en öppen värld, helt byggd på de senaste bilderna från NASA’s och ESAs satelliter. Här kan vi upptäcka världen runt om oss i 3D, precis som vi gör i verkligheten. Genom att skala upp och ned och röra oss fritt genom tid och rum kan vi greppa om enorma avstånd, mikroskopiska mått, händelseförlopp under miljontals år eller på en tusendels sekund.
Arkitektur i världsklass
Arkitektkontoret Elding Oscarson har ritat en byggnad som utmanar och sätter material och konstruktion på prov. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – helt fritt utan pelare. Det innebär ca 20 kilometer LVL-trä som levereras av Stora Enso och sedan böjs och anpassas med en exakt precision.
Att bygga i trä ger nya möjligheter i form av minskade transporter och en behagligare miljö. Men framför allt är det mer klimatsmart – och därför spelar trämaterialet en viktig roll för att utveckla framtidens hållbara byggande. Wisdome Stockholm blir ett utmanande referensprojekt som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä.”

Astrid Stenberg från Tekniska Museet och Jonas Elding kommer att visa byggnaden och berätta om processen.

TID OCH PLATS: Måndag den 18 december, kl 17.00 – 18.30 (ca). Tekniska Museet, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Med kollektivtrafik buss 69 från Centralen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 150:-/person vilket inkluderar visningsavgift till Tekniska Museet, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Den som vill komma tidigare eller gå kvar på museet efter visningen behöver utöver detta även lösa egen entrébiljett. Normalt kostar den 170:- men vi får den rabatterad till 145:-. Man anmäler i receptionen att man tillhör vår grupp, de kommer att få en lista på vilka som anmält sig.

tisdag 21 november
ArkDes – Vad händer, Sneak peak av utställningsmöblerna

Här pågår arbetet med nya ArkDes. Foto Klas Schönning.

ArkDes har nu stängt, för att öppna åter i juni 2024.

Under ombyggnationen ska ett nytt museum ta form och ge plats för nya möjligheter och upplevelser för museets besökare. Stort fokus kommer att läggas på öppna, välkomnande mötesplatser, plats för tillfälliga utställningar, större utomhusytor och mer utrymme för lek.

I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. Föremål ur svensk designhistoria, arkitekturritningar och skisser, fotografier, personliga anteckningar och mycket mer.

Samlingsutställningen, som ska ersätta den permanenta utställningen från 1998, presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till idag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige. Här ges även utrymme för aldrig tidigare visade objekt samt historierna och ritningarna av det som inte blev av.

Arkitekterna Arrhov och Frick gav oss en introduktion på senaste Årsstämman. Nu kommer Kieran Long att ge oss en lägesrapport av hur arbetet med ArkDes 2024 fortlöper och visning av utställningsmöblerna.

TID OCH PLATS: Tisdag den 21 november, kl 16.00 – 17.30 (ca). Vi samlas vid entrén till ArkDes.

OBS! Anmälan och avgift
Anmälan via mail.
Ingen avgift.

12-15 oktober
18:e ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG

ArkDes Vänner i Venedig
ArkDes Vänner i Venedig. Foto Klas Schönig

Från slutet av maj till slutet av november äger den 18:e arkitekturbiennalen i Venedig rum, med temat FRAMTIDENS LABORATORIUM.

Kurator för årets biennal är Lesley Lokko, född i Skottland men uppvuxen i Ghana. Hon är arkitekt, akademiker, pedagog och bästsäljande romanför- fattare. Lesley Lokko är grundaren av African Futures Institute, etablerat i Accra, Ghana 2020, som en skola för forskning om arkitektur och som en offentlig evenemangsplattform. 2015 grundade hon Graduate School of Architecture i Johannesburg och har undervisat och föreläst i Storbritan- nien, USA, Europa, Australien och Afrika. Lesley Lokko har mottagit ett antal utmärkelser för sina bidrag till arkitektutbildning. (se vidare hennes introduktion Biennalen Architettura 2023 | Introduktion av Lesley Lokko (labiennale.org)

För utställningen i den Nordiska paviljongen är det i år ArkDes som är kommissionärer. I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp relevanta frågor för urfolkets arkitektur. 2018 öppnade Girjegumpi för allmänheten för första gången. 2023 kommer denna struktur, kunskapskälla och sociala plattform för samisk arkitektur att resa till den nordiska paviljongen i Venedig. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi för att fortsätta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser. Något som väl stämmer med årets tema för biennalen: Framtidens laboratorium, och den anda som den nordiska paviljongen redan från början var tänkt att ge uttryck för, ett gränsöverskridande nordiskt samarbete. (se vidare Joar Nango’s Girjegumpi – Nordic Countries Pavilion – ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design)

Vi har bett BK Travel att arrangera en resa för ArkDes Vänner till Venedig i oktober. Några känner dem sedan tidigare då de häromåret ordnade en lyckad resa till Rotterdam. Vi kommer att ha en för ändamålet synnerligen väl lämpad ciceron med oss, Hans Lepp, italiensktalande museiman, kulturattache,́ ordförande i föreningen Pro Venezia och mycket annat.

Frågor kring resan och anmälan görs direkt till BK Travel. Vi har reserverade platser för max 25 personer, men vi måste vara minst 20 för att kunna genomföra den till givna villkor. Läs igenom program och villkor noga och observera att sista anmälningsdag är 9 maj. Då först vet vi om vi är tillräckligt många för att resan ska bli av.

TID: 12-15 oktober
Program, kostnader och övriga resevillkor har tidigare skickats ut i ett separat utskick och finns även på föreningens hemsida. Observera att anmälan alltså görs direkt till BK Travel.

lör 7 okt
LÖVSTA – Långa relationer

Lövstas tolvkantiga skritthus. Foto: Cina Stenson

Under 1960-talet gjorde en ny yrkeskategori sitt intåg i byggnadsprocessen. Det var projektledaren, som skulle komma att överta allt mer av arkitektens traditionella roll som byggherrens närmast förtrogna. När Anders Bergkrantz startade egen verksamhet var en av målsättningarna att återta lite av den äldre arkitektrollen. Tämligen snart hade kontoret också en handfull uppdragsgivare med vilka samarbetet kring projekt med tiden utvecklades till långa relationer. Bland dessa fanns Ax:son Johnson, både som privatpersoner och som företag. I snart fyrtio år har Anders roll sträckt sig över idéer, visioner och allmänna tankar i tidiga skeden, via planering och projektering, från övergripande till detalj av byggnader, inredningar och möbler, liksom att sedan även hitta och upphandla hantverkare och entreprenörer, tillverkning och att följa byggandet fram till besiktning och inflyttning. Till detta kommer ansvar för ekonomin, det vill säga i praktiken att granska och godkänna varenda räkning.

Kanske allra tydligast har detta förhållningssätt visat sig i familjen Ennerfelt- Johnsons hem i Lövsta, en gård med anor från 1700-talet. Sedan mitten av 1980-talet har mangårdsbyggnaden, som under trettiotalet hade klätts i funkisdräkt, genomgått olika ombyggnadsetapper och såväl exteriört som interiört återfått en ursprunglig karaktär. Parallellt har en lång rad större och mindre projekt genomförts, som klockstapel, pumphus, brygganläggning, växthus, veteranbilmuseum, tolvkantigt skritthus, vagnslider, mindre bostadshus, arkiv och familjebibliotek, lusthus och théhus, för att nu nämna ett urval. Det handlar inte bara om totalåtaganden utan i än högre utsträckning om ett samarbete mellan beställare och arkitekt i totalt förtroende.

Tid och plats

Lördag den 7 oktober, kl 09.00 – 16.00. (cirka)
Vi samlas vid Cityterminalen (återkommer om exakt plats) strax före nio. Interbus tar oss till Lövsta och Anders blir vår ciceron. Han berättar om bakgrunden på vägen och visar oss runt på plats. Efter rundvandringen på Lövsta åker vi till närliggande Torsåker Gård, som även den rymmer en lång rad av Anders projekt med restaureringar, om- och tillbyggnader. I ett växthus är exempelvis Café Nut House inrymt. Vi äter lunch (med höstsoppa, bröd, kaffe och kaka) där och ser oss runt innan det är dags för återfärd till Stockholm.

Anmälan och avgift

Antalet deltagare på utflykten är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail. Avgift 900:-/person (inkl lunch), betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Meddela eventuella allergier.

ons 20 sep
MÖTESPLATS MARIATORGET – ombyggnad av Sankt Paulskyrkan

Foto: Johan Dehlin

Arkitektkontoret Spridd vann 2017 tävlingen för Stockholms Stadsmission om ombyggnad av Sankt Paulskyrkan från 1870-talet vid Mariatorget. Klas Ruin var ansvarig arkitekt och nyinvigningen ägde rum 2022.

Projektet var ett av fyra som nominerades till Kasper Salinpriset för 2022. Juryns motivering löd som följer:
”En äldre frikyrka vid Mariatorget i Stockholm är en kombination av återställande, om- byggnad och invändig nybyggnad, med syftet att skapa en välkomnande och omhänder- tagande miljö för utsatta personer i vårt samhälle. Projektet bejakar i sin arkitektur ett komplext möte mellan det gamla och det nya. Ibland sömlöst, ibland med friktion och kontrast.

Kring byggnaden formas rum som väver samman intilliggande platser, som Mariatorget och en nyanlagd park på lokal nivå, men även stadsrum på urban nivå. Interiört utmanas den tydliga byggnadstypologin av en nybyggnad som hanterar intrikata tekniska lösningar men även ger byggnaden fler rum för verksamhetens användning. Projektet inkluderar även drastiska och orädda förflyttningar av historiska byggnadselement.

En egensinnig helhet gestaltas, präglad av värme och omsorg. Resultatet är en välkomnande mötesplats i staden som genomförts med stort engagemang och med social hållbarhet som ledstjärna och fokus.”

Stadsmissionen fokuserar sin verksamhet återbruk och second hand i vid mening; av bruksföremål och samtidigt med en social agenda med målet att allt och alla har rätt till en andra chans – oavsett nivå på slitage. Åsa Paborn, som är direktör för Stockholms Stadsmission uttrycker det som: ”Genom ombyggnationen har byggnaden fått nytt liv och blivit en plats för möten, gemenskap, samhällsengagemang och kulturupplevelser – en plats som förkropps- ligar vår vision om ett mänskligare samhälle för alla.”

Några klipp från arkitektens beskrivning:

”En bärande idé i projektet är de två nya öppna och flexibla torg som ombyggnationen erbjuder: ett yttre torg som är en mötesplats för stadens puls möter Stockholms Stads- missions verksamhet samt ett interiört torg där kyrksalen blir ett samlande nav kring vilket nya rum, matsal och arbetsplatser grupperas.

Omgestaltningen går i dialog med den befintliga byggnaden och ger plats för anspråkslösa möten samtidigt som andligheten i dagens byggnad behålls.

Ombyggnationen innebär en radikal omvandling av kyrkorummet som delvis profani- serats genom vridningen av hela kyrkorummet. Samtidigt innehåller omvandlingen en motsatt rörelse mot en ny sakralitet och en fritt gestaltad återkoppling till den nygotiska originalarkitekturen vars inklädnad, ytskikt och nyansrika färgsättning utraderats under tidigare ombyggnationer.

Nya byggnadsdelar som tillförts i kyrkan och den befintliga arkitekturen har omgestaltats i nära dialog med den nygotiska originalarkitekturen.

Befintliga byggnadselement som takstolar, kapitäl, pilastrar och lampetter omplaceras eller byggs om och reaktiveras i en helt ny rumsordning och ythantering

Klas Ruin kommer att visa byggnaden och berätta om processen. TID OCH PLATS: Onsdag den 20 september, kl 17.00 – 19.00 (ca).

Mariatorget, Stockholm.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 12 sep
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – ytterligare en visning av den blå villan i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Intresset för visningen av den blå villan i Djursholm i våras var så stort att alla inte kunde komma med. Vi inleder därför hösten med en repris.

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen. Här ett utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023:
”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hårdgjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambitioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundra- åriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitek- tur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhusprogram samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….”

I samma nummer av Arkitektur kommenterar Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, bland annat huset så här:
” Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.”

Daniel Johansson kommer att berätta om projektets bakgrund och genomförande.

TID OCH PLATS: TIsdag den 12 september, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1, Från Östra Station med Roslagståg nr 27, 28 eller 29. Kliv av vid Djurs- holm Ösby och gå sedan 1,4 km till Götavägen 22.

2, Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Båda alternativen tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift

Eftersom det var så många som ville komma till visningen i maj upprättade vi en reserv- eller väntelista. Skulle det bli lika många igen tycker vi att ni som hamnade på vårens väntelista har förtur, men ni måste komma in med ny anmälan!

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 30 maj
Årsmöte med spaning på det nya ArkDes

Här kommer kallelse till årets stämma som, i enlighet med föreningens stadgar skickas ut minst två veckor innan stämman. Dagordning, Årsredovisning, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse samt Valnämndens förslag bifogas samt ligger under menyn STADGAR på hemsidan. Efter den formella stämmans avslutande kommer vi att ”spana in” hur långt arbetet med det nya ArkDes har kommit.

Från ArkDes hemsida:

Den 14 juni 2024 öppnar ett förvandlat ArkDes i de gamla lokalerna på Skeppsholmen i Stockholm. Platsen är densamma som förut, men i övrigt blir ArkDes något helt nytt. Här ska det nya museet ta form och ge plats för nya möjligheter och upplevelser för museets besökare. I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. Ingen annanstans i världen finns en sådan här skatt bevarad. Samlingsutställningen, som ska ersätta den permanenta utställningen från 1998, presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till idag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige.

Arkitektduon Arrhov Frick har sedan våren 2022 arbetat med planerna för det som ska bli det nya ArkDes. Efter en tidig inventering upptäcktes stora mängder exklusivt stål, trä, glas och de beslutade att skapa det nya ArkDes av det material som redan finns i lokalerna. Allt ska plockas isär och sedan sättas ihop igen, till helt nya objekt, anpassade efter optimala sätt att visa samlingen på ett nytt och dynamiskt sätt.

Johan Arrhov och Henrik Frick berättar om sitt arbete och var projektet befinner sig just nu. Sedan kan de som så vill och önskar fortsätta umgänget med ett litet mingel i Café Blom.

TID OCH PLATS

TISDAG 30 MAJ KL 17.00 I AULAN PÅ ARKDES
HÅLLPUNKTER:
17.00 – 18.00 Stämmoförhandlingar enligt dagordning
18.00 – 18.45 Spaning på det nya ArkDes
18.45 – 20.00 Mingel med tilltugg i Café Blom

ANMÄLAN

Deltagande i Årsstämman och Spaningarna kräver ingen anmälan och är avgiftsfritt. Anmälan krävs däremot till Minglet med tilltugg i Café Blom, som omfattar varmrökt laxsallad med rostade rotfrukter, picklad fänkål, ägg, pepparrot och västerbottenost samt vårlöksdressing, bröd och färskost. Kostnad 195:- per person som betalas i förväg till föreningens BG 5481-5634 eller Swish 123 386 03 68. Ange namn på inbetalningen. Dryck ingår inte utan den får man köpa separat. Anmälan och avgift senast måndag den 22 maj.

Stockholm 10 maj 2023
Med vänliga hälsningar Pia, Ylva och Klas /kansliet

ons 24 maj
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – en blå villa i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen.

”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hård- gjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambi- tioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundraåriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställ- ning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitektur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhus- program samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….

utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023

”Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.

Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, kommenterar i Arkitektur nr 1 2023.

Daniel Johansson visar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 24 maj, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1. Från Östra Station med Roslagståg nr 29 mot Näsby Park. Kliv av vid Vendevägen och gå sedan 1,1 km till Götavägen 22. Resan tar ca en halvtimme.
2. Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Resan tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 27 april
ROSENDALS SLOTTSPARK

Rosendals slott med porfyrvasen, Paul Gaimard, ur Voyages en Scandinavie, 1838-1840, KB

Under marken till det kungliga lustslottet Rosendal på södra Djurgården vilar en 1800-talspark i fossilt tillstånd. Kungliga Djurgårdens förvaltning har sedan några år hållit på med en restaurering av promenadparken och det medvetet formade kulturlandskap som omgav slottet. Det skapades en gång av Karl XIV Johan och vidareutvecklades av Oscar I och drottning Josefina samt av Oscar II och drottning Sofia.

Den Bernadotteska parken på Rosendal består av en kärna av anlagda promenadparker vilka grupperar sig kring slottet. Stommen i parkerna utgörs av ett förskönat hagmarkslandskap med gamla ekar. Längs de av Karl XIV Johan anlagda körvägarna har alléer av parklind planterats. I väster ansluter att arboretum och ett orangeri som Oscar I och Josefina lät uppföra. Orangeriet är en kvarvarande rest av en mycket omfattande växthusodling. I öster vidtar en bokskog och ett ängs- och hagmarks- område dominerat av gamla ekar.

Inför restaureringsarbetet har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram, som utgör grunden för utformning av vårdprogram och vårdplan. Vårdprogrammet beskriver den Bernadotteska 1800-talsparkens framväxt och värden, och även dagens användning av parkanläggningar och landskapsrum. Vårdplanen utgör ett underlag för restaurering och riktlinjer för parkens skötsel, som syftar till att konkretisera arbetet med att återskapa den Bernadotteska parken med hänsyn till olika parkhistoriska lager.

I juni 2023 återinvigs den centrala delen av anläggningen. Runt porfyrvasen på den norra sidan av lustslottet återskapas de oskarianska tapetgrupperna och på den södra sidan återskapas änkedrottning Josefinas blomsterfontän. Arbetet innefattar även restaurering av Slottskullens kallmurar och terrasseringar.

Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå Landskapsarkitektur, har varit ansvarig för restaureringsarbetet sedan 2018. Nu alldeles innan allt är klart för invigning guidar och berättar han om parken för ArkDes Vänner.

TID OCH PLATS: Torsdag den 27 april, kl 16.00 – 18.00 (ca).
Vi samlas strax före 16.00 vid södra landfästet av Folke Bernadottes bro.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum