Kulturhuset i Stockholm, ritat av Peter Celsing, Kasper Salinpriset 1972. Renovering och ombyggnad av Ahrbom & Partners. Vinnare av Kasper Salinpriset 2021.
Kulturhuset i Stockholm, ritat av Peter Celsing, Kasper Salinpriset 1972. Renovering och ombyggnad av Ahrbom & Partners. Vinnare av Kasper Salinpriset 2021.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM!

Arkitektur och design upplevs bäst i gott sällskap! ArkDes Vänner välkomnar dig som vill fördjupa dig i arkitektur, stadsbyggnad och design, genom spännande aktiviteter och aktualiteter i och utanför ArkDes. Våra medlemmar är i alla åldrar och bakgrunder med den byggda miljön som gemensamt intresse. Välkommen till ett medlemskap fyllt av studiebesök och föreläsningar om nya tillskott och om historiska pärlor, seminarier och specialvisningar, i gott sällskap.

ArkDes Vänner är en vänförening till Arkitektur-och designcentrum, ArkDes. Det är en ideell förening som bildades på 1960-talet som Arkitekturmuseets Vänner till stöd för dåvarande Arkitekturmuseets tillkomst och utveckling. Föreningen är idag en mötesplats där intresset för stadsbyggnad, landskap, husbyggnad, inredning och design förenar fackfolk och lekmän, gamla och unga. Föreningens medlemmar, enskilda, par och företag, ges möjlighet till studiebesök i Stockholm, resor till intressanta miljöer i Sverige och utomlands samt tillfälle att höra föreläsningar och delta i diskussioner om aktuella arkitektur- och designfrågor.

VAD GER MEDLEMSKAP?

Som medlem får man:

 • delta i föreningens programverksamhet, med föreläsningar och seminarier, studiebesök och resor (särskild avgift).
 • fyra medlemsbrev per år.
 • fri entré till alla utställningar, även avgiftsbelagda, på ArkDes och på Moderna Museet i Stockholm och Malmö.
 • inbjudan till vernissager och VIP-program på ArkDes.
 • möjlighet att engagera sig i frågor som rör Gestaltad livsmiljö.
 • möjlighet att aktivt stödja och bidra till utvecklingen av ArkDes, med en av världens största arkivsamlingar om arkitektur.
 • 10% rabatt i Moderna Museets restaurang och Café Blom.


MEDLEMSAVGIFT 2021

På grund av att ArkDes och föreningens programverksamhet är stark reducerad under året så är medlemsavgiften 2021 för enskilda medlemmar och par rabatterad med 50%.

 • Enskild medlem: 200 kr (normalt 400 kr)
 • Parmedlemmar (två kort): 300 kr (normalt 600kr)
 • Företag (fyra kort): 2000 kr
 • Företag (åtta kort): 3000 kr

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du köper medlemskap så behöver du lämna dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer samt betalningsuppgifter. ArkDes Vänner skyddar dina personuppgifter enligt gällande lag. Dina uppgifter används endast i vårt medlemsregister för att underlätta kontakten mellan oss, medlemsadministration och för att via medlemsbrev/nyhetsbrev, hemsida och ytpost kunna ge dig erbjudande och information om aktiviteter inom ArkDes Vänner och ArkDes.

Informationen du lämnar är endast tillgänglig för ArkDes Vänner och lämnas inte vidare till tredje part. Läs mer om Vänföreningens dataskyddspolicy här.

BANKGIRO OCH SWISH

 • Bankgiro 5481-5634
 • Swish 123 386 03 68

STYRELSE

Kerstin Bernow, ordförande
Henrik Nerlund, vice ordförande
Sandra Frank
Agneta Linton
Owe Swanson
Gustav Wallin
Malin Zimm

KANSLI

Pia Kjellgren Schönning och Klas Schönning (program)
Ylva Lagerquist (ekonomi)

Telefon 08-611 35 96 , säkrast onsdagar kl 10-14
e-post: vannerna@arkdes.se
www.arkitekturensvanner.se

Övre raden från vänster: Kerstin Bernow, Henrik Nerlund, Sandra Frank, Agneta Linton, Owe Swanson

Nedre raden från vänster: Gustav Wallin, Malin Zimm, Pia Kjellgren Schönning, Ylva Lagerquist, Klas Schönning

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum