ons 12 okt
Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare

Det behövs ett alternativ till dagens stadsbyggnadspolitik. Vår tids kvartersstad har trängre bostadsgårdar och högre hus än i 1800-talets rutnätsstad som den försöker efterlikna. Under 1900-talets första decennier byggdes flera stadsdelar i Stockholm och runt om i Sverige som hör till våra mest uppskattade boendemiljöer idag. Arkitekten Per O. Hallman ritade stadsplaner för exempelvis Enskede, Röda bergen, Helgalunden, Lärkstaden och Äppelviken i Stockholm. Han anlitades också för att upprätta stadsplaner för många landsortsstäder och enskilda stadsdelar i hela landet, däribland Kiruna, Nynäshamn och Kalmar.

Hallmans stadsplaner är en viktig kunskapskälla som länge varit bortglömd. Boken Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare, utgiven av Samfundet S:t Erik år 2019, kom till för att fylla den kunskapsluckan. Seminariet, som till stor del bygger på bokens innehåll, ger möjlighet att sprida kunskaperna och att reflektera över möjligheterna att skapa nya stadsmiljöer i Per O. Hallmans anda.

När: Onsdagen den 12 oktober kl. 10.00–17.00

Plats: Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

Anmälan: Måndag 12 september – onsdag 5 oktober via e-post till hallman@samfundetsterik.se

Kostnad: 300 kr (100 kr för studerande) inklusive lättare lunch med dryck samt kaffe med kaka. Deltagaravgiften betalas till Samfundet S:t Erik, bankgiro 820-1550, efter bekräftad plats, dock senast 6 oktober. Ange ”Hallman” på inbetalningen.