Kategoriarkiv: Seminarium

tis 28 mars
POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM

Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin
Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin

Som en fortsättning på förra årets lyckade och välbesökta seminarium om stadsbyggnadskonstens förnyare Per O Hallman arrangerar ArkDes och ArkDes Vänner tillsammans med Samfundet S:t Erik ett heldagsseminarium kring Postmodernismens arkitektur och stadsbyggande i Stockholm. Full- ständigt program med föreläsare och tider finns på föreningens hemsida.

Bakgrund

Postmodernismen är ett brett begrepp som omfattar allt från stadsplane- ring, arkitektur, inredning, och design till nya teorier om samhället. Den har sina rötter i en internationell debatt om den europeiska staden, som kom som en reaktion mot den stränga rationaliteten i efterkrigstidens storska- liga och funktionsuppdelade byggande med bostäder, service och arbets- platser där bilen och väginfrastrukturen var riktningsgivare.

Postmodernismen som den kommer till uttryck i Stockholm är eklektisk. Det var arkitekterna som drev fram den genom att friskt låna och inspireras av internationella förebilder och tidigare epoker i stadens historia. Arkitek- turen är lekfull, färgerna sprakande och detaljplanerna får rumsliga gårdar. Inom konsten växer nya sätt att uttrycka sig fram t.ex. inom graffitimåleriet.

De första stegen togs vid mitten av 1970-talet i samband med arbetet med förberedelserna till PBL när regelverket lättades upp och rivningarna ersat- tes av ombyggnad. Postmodernismen återspeglas såväl i stora stadsbygg- nadsprojekt som Skarpnäck, Minneberg, Södra Station, S:t Eriksområdet och Hammarby sjöstad, som i enstaka hus såsom Bofills båge, World Trade Center och Landstingsförbundets hus på Hornsgatan, liksom i Sturegallerians interiör som nu håller på att byggas om.

Syfte

Seminariets syfte är att bidra med kunskap och att sprida kännedom om den postmoderna epoken i Stockholms stadsbyggande under 1970–90- talen. Mycket är outforskat. Epoken är förbisedd i Stockholms stads- byggande idag och utsatt för ett hårt förändringstryck. Kunskaperna om postmodernismen är bristfälliga, såväl inom staden som bland bygg- herrarna och i byggbranschen. De senaste årens förnyelseprojekt har ofta inneburit att högvärdiga och fullt funktionsdugliga byggnader från den här tiden rivits. Ännu fler postmoderna byggnader väntar på att rivas.

TID OCH PLATS: Tisdag den 28 mars, kl 10.00 – 17.30.
Obs! Registrering kl 09.30.
Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare på seminariet är begränsat.
Anmälan görs till ArkDes eller Samfundet S:t Erik, via respektive hemsida. Seminariet har fri entre.́ Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta ut en no-show- avgift på 250 kronor vid oanmäld frånvaro, eller om deltagare avbokar sig senare än 48 timmar innan seminariet äger rum.

ons 12 okt
Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare

Det behövs ett alternativ till dagens stadsbyggnadspolitik. Vår tids kvartersstad har trängre bostadsgårdar och högre hus än i 1800-talets rutnätsstad som den försöker efterlikna. Under 1900-talets första decennier byggdes flera stadsdelar i Stockholm och runt om i Sverige som hör till våra mest uppskattade boendemiljöer idag. Arkitekten Per O. Hallman ritade stadsplaner för exempelvis Enskede, Röda bergen, Helgalunden, Lärkstaden och Äppelviken i Stockholm. Han anlitades också för att upprätta stadsplaner för många landsortsstäder och enskilda stadsdelar i hela landet, däribland Kiruna, Nynäshamn och Kalmar.

Hallmans stadsplaner är en viktig kunskapskälla som länge varit bortglömd. Boken Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare, utgiven av Samfundet S:t Erik år 2019, kom till för att fylla den kunskapsluckan. Seminariet, som till stor del bygger på bokens innehåll, ger möjlighet att sprida kunskaperna och att reflektera över möjligheterna att skapa nya stadsmiljöer i Per O. Hallmans anda.

När: Onsdagen den 12 oktober kl. 10.00–17.00

Plats: Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

Anmälan: Måndag 12 september – onsdag 5 oktober via e-post till hallman@samfundetsterik.se

Kostnad: 300 kr (100 kr för studerande) inklusive lättare lunch med dryck samt kaffe med kaka. Deltagaravgiften betalas till Samfundet S:t Erik, bankgiro 820-1550, efter bekräftad plats, dock senast 6 oktober. Ange ”Hallman” på inbetalningen.