Kategoriarkiv: Stämma

tis 24 maj
ÅRSMÖTE MED SPANINGAR OCH TILLTUGG

Henrik Nerlund
Malin Zimm

Varmt välkomna till Årets stämma, som äger rum i ArkDes aula och inleds med själva stämman. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut minst två veckor innan, i enlighet med föreningens stadgar. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse kommer samtidigt att läggas ut på hemsidan.

Kieran Long, foto ArkDes
Kerstin Nilsson, foto ArkDes

Efter den formella stämmans avslutande kommer tre korta spaningar. Först ut är Kieran Long, överintendent på ArkDes, och Karin Nilsson, biträdande överintendent och verksamhetschef. De kommer att berätta om framtidsplanerna för ArkDes och vad som händer fram till 2024. Därefter funderar Henrik Nerlund, ledamot i Vänförenings styrelse och sekreterare i Stockholms Skönhetsråd, på temat ”En ny stad i en redan befintlig”. Hur fungerar förtätningsprocessen och vad betyder 140 000 nya bostäder för ’Stockholms ytterstad? Den tredje spaningen gör Malin Zimm, även hon styrelseledamot i Vänföreningen samt chefredaktör på tidskriften Arkitektur, på temat ”1+1=3”. En arkitekturspaning i mötet mellan befintligt och tillbyggt, där nya kvaliteter skapas genom på- och tillbyggnader. Med samma ”omöjliga matematik” söker vi av kulturfältet och spekulerar vidare om framtida kombinationer och additioner.

Sedan är det dags att gå över till Café Blom där det är uppdukat för en vårsallad, bröd och ett glas vin eller någon annan dryck samt kaffe eller thé med en chokladbit som avslutning.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 24 maj, kl 16.30.
Årsmöte 16.30 – 17.30 och spaningar 17.30 – 18.30 i Aula ArkDes. Tilltugg 18.30 – 20.00 i Café Blom.

OBS! Anmälan och avgift
Deltagande i Årsstämman och på Spaningarna kräver ingen anmälan och är avgiftsfritt. Anmälan krävs däremot till Tilltugget i Café Blom. Kostnad 275:- per person, betalas i förväg via BG eller Swish. Anmälan och avgift senast fredag den 13 maj.

Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad. Anmälan via mail eller tel till kansliet.

tis 14 maj
Stämmma

Årets stämma äger rum i ArkDes Aula. Före stämman introducerar intendent/kurator James Taylor-Foster den aktuella utställningen i Boxen – ett 10-tal arkitekters Arkitekturvisioner om Skeppsbron. Ett par av ”visionärerna” kommer också att visa oss sina förslag. Efter stämman dukas som brukligt fram en vårbuffé i Bloms Café.
Årsredovisning och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan och kopieras upp så att den finns tillgänglig på stämman. Inga motioner har inkommit. Den som har synpunkter, tankar och idéer om Vänföreningens verksamhet kan skicka dem till kansliet, senast den 8 maj, så kan de tas upp på stämman under punkten Övriga frågor. Kallelse och dagordning till stämman bifogas detta medlemsbrev.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 14 maj. Stämman kl 18.00 i ArkDes aula, Arkitekturvisioner: Skeppsbron kl 17.00 i Boxen, ArkDes.
AVGIFT OCH ANMÄLAN : Deltagande i stämman och visning av Arkitekturvisioner; Skeppsbron är kostnadsfritt. Och kräver ingen anmälan. Anmälan till buffén krävs däremot. Inbetalning till Buffén 200 kr måste vara hos oss senast den 7 maj.
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Stämma den 22 maj

Årets stämma äger rum i ArkDes Aula. Inför stämman kommer Svensk Forms nye vd, arkitekt Mats Widbom, med mångårig internationell verksamhet bl a som kulturråd i USA och i Frankrike, att berätta om sina planer och tankar med Svensk form.

Efter stämman dukas en vårbuffé upp i Bloms Café. Kallelse och dagordning till stämman samt programmet i anslutning till den, bifogas detta medlemsbrev. Årsredovisning och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan och kopieras upp så den finns tillgänglig på stämman. Inga motioner har kommit in. Men har du synpunkter, tankar och idéer om Vänföreningens verksamhet så skicka dem till kansliet senast den 8 maj, så kan de tas upp på stämman under punkten Övriga frågor.

AVGIFT: Deltagande föreläsningen och stämman är kostnadsfritt
ANMÄLAN till stämman krävs inte, men för den som vill delta i buffén är inbetalning av de 200kr = anmälan. Beloppet måste vara hos oss senast den 14 maj.

Stämma den 16 maj

Årets stämma äger rum i ArkDes Aula. Vi hoppas få möjlighet att hälsa på Kieran Long, som då har inträtt som överintendent och chef på ArkDes. Före stämman håller arkitekt SAR/MSA Peter Erséus en betraktelse över temat Arkitektur och musik – om arkitekten som kompositör. Efter stämman dukas en vårbuffé upp i Bloms Café. Kallelse och dagordning till stämman samt programmet i anslutning till den, bifogas detta medlemsbrev. Anmälan till årsmötet krävs inte, men är nödvändig för den som vill delta i buffén. Inga motioner hade inkommit då motionstiden gick ut den sista mars. Men synpunkter, tankar och idéer om Vänföreningens verksamhet kan skickas till kansliet senast den 3 maj, så kan de tas upp på stämman under punkten Övriga frågor.

Klicka här för Kallelse stämma 2017 (PDF 80 kB)

Årsredovisning 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga till verksamhetsberättelsen 2016

Stämma den 17 maj – på ArkDes

Årets stämma genomförs på ArkDes. Före stämman har vi en programpunkt där vi får en visning av Bostadsutställningen Bo,Nu.Då. Efter stämman dukas en vårbuffé upp i Bloms Café. Kallelse och dagordning till stämman samt programmet i anslutning till den, bifogas detta medlemsbrev. Anmälan till årsmötet krävs inte, men är nödvändig om du vill delta i visningen av utställningen och buffén.
Inga motioner hade inkommit då motionstiden gick ut den sista mars. Men om du har synpunkter, tankar och ideer om Vänföreningens verksamhet kan du skicka dem till kansliet senast den 3 maj, så kan de tas upp under övriga frågor.