Kategoriarkiv: Tema Återbruk

Tor 20 okt
JUDISKA MUSEET

Tyska Brunnsplan
Foto: Klas Schönning

Arkitekten beskriver

2016 fick Judiska museet chansen att flytta in i nya lokaler på Själagårdsgatan i Gamla Stan. Byggnadsvolymen, som troligen uppfördes på 1600-talet, hyste först en auktionskammare men kom från 1795 att rymma en av Sveriges första synagogor. Sedan 1870-talet har lokalen byggts om för olika ändamål och fungerat som sjömanskyrka, polisstation och arkitektkontor.

Utmaningen i projektet har legat på flera plan. En stor fråga var hur vi skulle kunna skapa en utställningsmiljö som respekterade byggnadens antikvariska värden och samtidigt uppfyllde dagens krav på teknik, säkerhet och tillgänglighet. Öppenhet och tillgänglighet var centrala utgångspunkter för det nya museet. Kraven från fastighetsägaren Stadsholmen, å andra sidan, var att ingen håltagning fick göras i stommen och inga invändiga lister tas bort. Därutöver hade projektet begränsade resurser och krävde därför ett gestaltningskoncept som kunde genomföras över tid och som inkluderade återanvändning av vissa ytskikt och inredningsenheter. Vi löste förutsättningarna med två rumsliga förhållningssätt: vi adderade och abstraherade.

Louise Masreliez, som varit ansvarig för projektet på Marge Arkitekter, kommer att visa och berätta mer om hur detta gick till.

TID OCH PLATS: Torsdag 20 oktober, kl 16.30.
Vi ses vid entrén vid Själagårdsgatan 19, vid Tyska Brunnsplan i Gamla Stan. Visningen beräknas hålla på till ca 18.00 varefter den som vill kan stanna kvar och se pågående utställning. Mer om den finns på Judiska Museets hemsida.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 150 :-/ person, (vilket inkluderar inträdesbiljett) betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.