ons 14 sep
SERGELSTAN – CITYOMVANDLING 2.0: STADSUTVECKLING MITT I CENTRALA CITY

Malmskillnadsgatan under förnyelse. Foto Klas Schönning

Cityomvandling 1.0 påbörjades 1946 med den så kallade Norrmalmsplanen. Tunnelbanan skulle dras fram och den täta kvartersbebyggelsen skulle ersättas med ljus och luft. På 1960-talet revs de gamla Klarakvarteren och delar av Brunkebergsåsen schaktades bort. Visionen om ett helt nytt modernt city tog form. In flyttade banker och departement med ett helt nytt gatuliv som följd. Mycket har hänt sedan dess och i kvarteren kring Sergels torg, runt Brunkebergstorg, vid Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har byggnader från 1950-1960-talet renoverats, byggts om och på och i mindre omfattning även demonterats. Den så kallade Sergelstan har tagit form.

Vasakronan har under cirka 10 år arbetat med att utveckla och omvandla sina fastigheter i kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. De har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll som lett till en attraktiv och levande del av Stockholm city. Malmskillnadsgatan till exempel, som länge förknippats med en mörkare historia har nu fått en helt ny identitet med en ny koppling till Sveavägen och Sergels torg.

Eva Philipson, som är fastighetsutvecklare på Vasakronan, kommer att berätta om visionen, processen, detaljplanen och vad vi ser idag – resultatet.

Ansvariga arkitekter, Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter och Annica Carlsson från Equator arkitekter, kommer att berätta om kontorens respektive projekt.

TID OCH PLATS: Onsdag den 14 september, kl 17.00 – 19.00.
Vi ses vid Vasakronans entré, Malmskillnadsgatan 36

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.