Kategoriarkiv: Utflykt

lör 7 okt
LÖVSTA – Långa relationer

Lövstas tolvkantiga skritthus. Foto: Cina Stenson

Under 1960-talet gjorde en ny yrkeskategori sitt intåg i byggnadsprocessen. Det var projektledaren, som skulle komma att överta allt mer av arkitektens traditionella roll som byggherrens närmast förtrogna. När Anders Bergkrantz startade egen verksamhet var en av målsättningarna att återta lite av den äldre arkitektrollen. Tämligen snart hade kontoret också en handfull uppdragsgivare med vilka samarbetet kring projekt med tiden utvecklades till långa relationer. Bland dessa fanns Ax:son Johnson, både som privatpersoner och som företag. I snart fyrtio år har Anders roll sträckt sig över idéer, visioner och allmänna tankar i tidiga skeden, via planering och projektering, från övergripande till detalj av byggnader, inredningar och möbler, liksom att sedan även hitta och upphandla hantverkare och entreprenörer, tillverkning och att följa byggandet fram till besiktning och inflyttning. Till detta kommer ansvar för ekonomin, det vill säga i praktiken att granska och godkänna varenda räkning.

Kanske allra tydligast har detta förhållningssätt visat sig i familjen Ennerfelt- Johnsons hem i Lövsta, en gård med anor från 1700-talet. Sedan mitten av 1980-talet har mangårdsbyggnaden, som under trettiotalet hade klätts i funkisdräkt, genomgått olika ombyggnadsetapper och såväl exteriört som interiört återfått en ursprunglig karaktär. Parallellt har en lång rad större och mindre projekt genomförts, som klockstapel, pumphus, brygganläggning, växthus, veteranbilmuseum, tolvkantigt skritthus, vagnslider, mindre bostadshus, arkiv och familjebibliotek, lusthus och théhus, för att nu nämna ett urval. Det handlar inte bara om totalåtaganden utan i än högre utsträckning om ett samarbete mellan beställare och arkitekt i totalt förtroende.

Tid och plats

Lördag den 7 oktober, kl 09.00 – 16.00. (cirka)
Vi samlas vid Cityterminalen (återkommer om exakt plats) strax före nio. Interbus tar oss till Lövsta och Anders blir vår ciceron. Han berättar om bakgrunden på vägen och visar oss runt på plats. Efter rundvandringen på Lövsta åker vi till närliggande Torsåker Gård, som även den rymmer en lång rad av Anders projekt med restaureringar, om- och tillbyggnader. I ett växthus är exempelvis Café Nut House inrymt. Vi äter lunch (med höstsoppa, bröd, kaffe och kaka) där och ser oss runt innan det är dags för återfärd till Stockholm.

Anmälan och avgift

Antalet deltagare på utflykten är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail. Avgift 900:-/person (inkl lunch), betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Meddela eventuella allergier.

tis 12 sep
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – ytterligare en visning av den blå villan i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Intresset för visningen av den blå villan i Djursholm i våras var så stort att alla inte kunde komma med. Vi inleder därför hösten med en repris.

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen. Här ett utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023:
”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hårdgjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambitioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundra- åriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitek- tur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhusprogram samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….”

I samma nummer av Arkitektur kommenterar Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, bland annat huset så här:
” Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.”

Daniel Johansson kommer att berätta om projektets bakgrund och genomförande.

TID OCH PLATS: TIsdag den 12 september, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1, Från Östra Station med Roslagståg nr 27, 28 eller 29. Kliv av vid Djurs- holm Ösby och gå sedan 1,4 km till Götavägen 22.

2, Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Båda alternativen tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift

Eftersom det var så många som ville komma till visningen i maj upprättade vi en reserv- eller väntelista. Skulle det bli lika många igen tycker vi att ni som hamnade på vårens väntelista har förtur, men ni måste komma in med ny anmälan!

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 24 maj
ALICE’S NATIONAL ROMANCE WITH MODERNITY – en blå villa i Djursholm

Blå huset i Djursholm. Foto Mikael Olsson

Den blå villan ligger mitt i Djursholms mest centrala villakvarter. Det är ett hus som syns direkt, det avviker från allt annat både genom sin färg och sin gestalt. Den ligger på en tomt som är avstyckad från en äldre fastighet med ett bostadshus från 1905, där beställaren av den blå villan är upp- vuxen. Projektet påbörjades 2014 och stod klart 2018.

Huset ritades av arkitekterna Daniel Johansson och Philip Bergerhof på Byggfenomen.

”Områdets nationalromantiska prägel i både arkitektur och landskap utmanas idag av nya ideal som märks i en utglesad växtlighet, terrasser, pooler, garage och hård- gjorda ytor. Vid första besöket var tomten tillsluten bakom en hög granhäck som tycktes ha skyddat trädgården från samtiden och låtit tidigare generationers ambi- tioner växa samman och över den. Uppväxten i trädgården beskrevs som en ”saga” eller Alice i underlandet- tillvaro där granhäckar, bersåer och flerhundraåriga träd skapat utrymme för fantasi och lek. Beskrivningen var inte bara en möjlig framställ- ning om platsens romantiska arv, utan också en god grund för vår arkitektur, som aktivt försöker skapa en bildverkan som måste tolkas genom mänsklig inlevelse och föreställningsförmåga. För att behålla trädgården intakt är inom- och utomhus- program samlade i en monolitisk gest. Vår ambition var att använda ett etablerat och vardagligt byggnadsmaterial och korsa dess begränsning med sagans frihet….

utdrag från deras beskrivning av projektet i Arkitektur nr 1 2023

”Detta är, trots att det ligger i Djursholm inget exklusivt lyxbygge. Men det vittnar om ett nära och tillåtande samarbete mellan beställare och arkitekt där intelligens och kreativitet har förvandlat en begränsad ekonomi till maximal arkitektur.

Tor Lindstrand, arkitekt och kritiker, kommenterar i Arkitektur nr 1 2023.

Daniel Johansson visar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 24 maj, kl 17.00 – 19.00 (ca). Götavägen 22, Djursholm.
Med kollektivtrafik finns minst två alternativa sätt att ta sig dit;
1. Från Östra Station med Roslagståg nr 29 mot Näsby Park. Kliv av vid Vendevägen och gå sedan 1,1 km till Götavägen 22. Resan tar ca en halvtimme.
2. Tunnelbanans Röda linje från Tekniska högskolan till Danderyds sjukhus. Byt där till buss 601 mot Svalnäs. Kliv av vid Stockhagen och gå sedan 580 meter till Götavägen 22. Resan tar drygt en halvtimme.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 27 april
ROSENDALS SLOTTSPARK

Rosendals slott med porfyrvasen, Paul Gaimard, ur Voyages en Scandinavie, 1838-1840, KB

Under marken till det kungliga lustslottet Rosendal på södra Djurgården vilar en 1800-talspark i fossilt tillstånd. Kungliga Djurgårdens förvaltning har sedan några år hållit på med en restaurering av promenadparken och det medvetet formade kulturlandskap som omgav slottet. Det skapades en gång av Karl XIV Johan och vidareutvecklades av Oscar I och drottning Josefina samt av Oscar II och drottning Sofia.

Den Bernadotteska parken på Rosendal består av en kärna av anlagda promenadparker vilka grupperar sig kring slottet. Stommen i parkerna utgörs av ett förskönat hagmarkslandskap med gamla ekar. Längs de av Karl XIV Johan anlagda körvägarna har alléer av parklind planterats. I väster ansluter att arboretum och ett orangeri som Oscar I och Josefina lät uppföra. Orangeriet är en kvarvarande rest av en mycket omfattande växthusodling. I öster vidtar en bokskog och ett ängs- och hagmarks- område dominerat av gamla ekar.

Inför restaureringsarbetet har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram, som utgör grunden för utformning av vårdprogram och vårdplan. Vårdprogrammet beskriver den Bernadotteska 1800-talsparkens framväxt och värden, och även dagens användning av parkanläggningar och landskapsrum. Vårdplanen utgör ett underlag för restaurering och riktlinjer för parkens skötsel, som syftar till att konkretisera arbetet med att återskapa den Bernadotteska parken med hänsyn till olika parkhistoriska lager.

I juni 2023 återinvigs den centrala delen av anläggningen. Runt porfyrvasen på den norra sidan av lustslottet återskapas de oskarianska tapetgrupperna och på den södra sidan återskapas änkedrottning Josefinas blomsterfontän. Arbetet innefattar även restaurering av Slottskullens kallmurar och terrasseringar.

Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå Landskapsarkitektur, har varit ansvarig för restaureringsarbetet sedan 2018. Nu alldeles innan allt är klart för invigning guidar och berättar han om parken för ArkDes Vänner.

TID OCH PLATS: Torsdag den 27 april, kl 16.00 – 18.00 (ca).
Vi samlas strax före 16.00 vid södra landfästet av Folke Bernadottes bro.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

sön 18 sep
STADSBYGGNAD I PRAKTIKEN: TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD OCH MARIEFRED MED KJELL FORSHED

Tullinge trädgårdsstad. Foto Kjell Forshed

I 50 år har Kjell Forshed gått sin egen väg och ritat hus och skapat rum som han själv tycker om och känner för. Han har följt sin tydliga övertygelse i med- och motgång. Det är få arkitekter som varit ute och knogat i produktionen, på gärden och ängar, med vanliga projekt för vanligt folk. Och som Kjell själv beskriver det: ”Jag har ofta fått kritik för att det jag ritat varit för gulligt, inte tillräckligt tufft, moderiktigt och renlärigt. Men, jag har kommit fram till att jag struntar i det. Jag har följt min formel och ritat som jag tycker. Jag kan stå för allt jag varit inblandad i och ångrar inte något. Inget av projekten har blivit till problemområden och områdena uppskattas av de som bor där. Mycket är inte så märkvärdigt, men varför ska det vara det?” För sex år sedan började Kjell skriva en text om sitt liv och sin gärning, till en början mest som en dokumentation för egen del, med en förhoppning att kanske barnen eller kollegorna på kontoret skulle vara intresserade av tider som varit. Det ledde vidare till ett bokmanus som kommit ut på Arkitektur Förlag. Texten reflekterar över olika aspekter på arkitektur och tjugo projekt presenteras mer ingående.

Hammarängen i Mariefred. Foto Robin Hayes

Tillsammans med Kjell Forshed gör vi en dagsutflykt till Tullinge trädgårdsstad och Mariefred. I bussen på vägen dit och på plats kommer Kjell att berätta om sin bok och om stadsbyggande i praktiken, vad det betyder att vara sin formel trogen och reflektera över varför arkitektur är ett hantverk och vilka ingredienser som behövs för att boendemiljöer ska bli omtyckta av de boende och långsiktigt hållbara.

TID OCH PLATS: Söndag 18 september, kl 10.00 – 16.00.
Vi bokar buss som tar oss till först Tullinge och sedan Mariefred, och tillbaka till Stockholm.
Vi bokar även in lunch i Mariefred.
OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare kommer att bli begränsat till 20-25 personer.
Avgiften kommer att bli runt 1.000:-/person.
Vi återkommer i Medlemsbrev 3 med exakta tider o priser, men kom gärna in redan i förväg med en ”intresseanmälan”, som naturligtvis inte är bindande.

tor 25 okt
Utflykt – Guds hus och församlingens

”I Stockholms kyrkobyggande återspeglas stadens förändringsprocess – befolkningstillväxten, tillkomsten av nya samhällsgrupper…. 1950- och 60-talen är förortskyrkornas tid, en expansionsperiod utan motstycke särskilt för byggandet inom svenska kyrkan.” Så skriver Henric O Andersson och Fredric Bedoire i boken Stockholms byggnader – och fortsätter: ”Man kan märka osäkerheten i fråga om kyrkans roll i ett förändrat samhälle… men i detta byggande har staden också tillförts en rad märkliga verk där skönheten klin- gar rent och där andakt och mänsklig värme får äkta uttryck.” En tur i Stockholmsområdet ger många exempel på tidens kyrkor. Vår tur, med abonnerad buss, planeras tills vidare omfatta Uppenbarelsekyrkan i Hägersten av Johannes Olivegren, S:t Birgitta kyrka i Nockeby av Rolf Bergh, Västerortskyrkan av Carl Nyrén och S:t Tomas kyrka av Celsing i Vällingby – och kanske Markuskyrkan av Lewerentz, som dock är under ombyggnad, och Lindroos Söderleds-kyrka. Karin Winter guidar oss på turen.

TID OCH PLATS: Torsdagen den 25 oktober, ca kl. 13.00 – 18.00

AVGIFT: 730 kr. Anmälan krävs. I avgiften ingår guidning, busstur samt eftermiddagskaffe.

ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Gustavsberg – igår, idag, imorgon

Vår lördagsutflykt till Gustavsberg startar i fabriksområdet där Gustavsbergs porslinsfabrik grundlades 1825. Fabriksområdet bjuder idag ett brett spektrum av byggnader från verksamhetens snart 200-åriga historia. Vår guide sätter in porslinsfabriken i ett industri- och arkitekturhistoriskt sammanhang. Från fabriksområdet vandrar vi mot gamla Gustavsberg vid kyrkan och intilliggande bruksgator. Miljön kännetecknas av snickarglädje, ståtliga trädalléer och trädgårdar. Området ritades av Magnus Isaeus, en av tidens ledande arkitekter. Husen byggdes för porslinsfabrikens förmän och yrkesskickliga anställda. Så hämtar bussen upp oss för en rundtur i Gustavsberg. I norr ligger Höjdhagen och Lugnet, två bostadsområden som speglar brukssamhällets utveckling 1938- 1955. Bebyggelsen ritades av arkitekten Olof Thunström, även kallad Thun-Olle (1896-1962) på KFs arkitektkontor. Thun-Olle räknas till funktionalismens pionjärer i Sverige. I Höjdhagen ser vi hans säregna enfamiljshus från 1938-42 som hör till hans mer uppmärksammade verk i Gustavsberg. Men även Lugnet representerar folkhemsfunkis av bästa märke. I söder ligger Hästhagen, med sina punkthus på pelare, där Thun-Olle inspirerats av Le Corbusiers villa Savoye.
Efter lunch på restaurang Bistro får vi höra om dagens Gustavsberg. Vi börjar i det runda f d kommunhuset vid en modell över ortens centrum och får höra om de planer och byggnadsprojekt som pågår, varefter vi vandrar en stund i de nya kvarteren. Våra ciceroner är kulturhistoriker Johan Aspfors, som vi träffat tidigare i Nacka/Kvarnholmen, och Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

TID OCH PLATS: Lördagen den 13 maj, kl. 9.30 Buss hämtar vid Vasagatan 20, mitt emot Centralen. Åter i stan ca kl. 15.30.
AVGIFT: 790 kr
ANMÄLAN: Anmälan och inbetalning senast den 28 april

Fisksätra – två unika miljöer

Fisksätra inom kommundelen Saltsjöbaden/ Fisksätra i Nacka kommun är Sveriges mest tätbefolkade tätort. Området byggdes ut i början av 1970-talet på den del av Erstaviks fideikommiss som Nacka kommun köpte 1946. Under lördagsutflykten ska vi fördjupa oss i två av den intressanta tätortens miljöer: Fisksätra Centrum med sitt bostadsområde, sedan 1996 i Stena Fastigheters ägo, och Hamn, Sveriges första slagfältsmuseum.

hamnI diskussionen om situationen i och omvandlingen av miljonprogramsområdena hörs sällan det privata fastighetsägandets röst- det vill vi nu råda bot på. Vid förmiddagens besök i Fisksätra centrum kommer Mats Winkler, fastighetschef vid Stena Fastigheter Stockholm AB, och representanter för de boende att berätta för oss om höghusområdet med 2650 hyreslägenheter och ett centrum på ca 6000 kvm. Vi får höra om fastigheterna och hyresgästerna och om problem och möjligheter i området. Vi får höra om ”relationsförvaltning”, ett av företaget utvecklat koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Vi guidas runt i området och slutar vid restaurang Saltsjö Pir, vid Baggensstäket, där vi äter en förbeställd lunch.
Sen är det dags för besöket vid Slagfältsmuseet. Det är verkligen beläget på rätt plats för där visas nu föremålen från sju år av utgrävningar på slagfälten runt Baggensstäket- de flesta föremålen från slaget vid Stäket 1719, då svenska och ryska trupper drabbade samman. Det är ett historiskt museum som ligger i framkant vad gäller utställningarna, som är både interaktiva och upplevelsebaserade. Museichef LG Nilsson, eldsjälen bakom museet, berättar om byggnaden, platsen och det slagfältsarkeologiska projektet, innan han lotsar oss genom den spännande utställningen. Stena Fastigheter utsågs av Fastighetstidningen till årets Fastighetsägare 2015 och Hamn är för andra året i rad nominerat till det prestigefyllda årets Museum, och är nu bland de tre finalisterna för denna utnämning. Endast det bästa är gott nog för vänföreningen!

TID & PLATS: Lördagen den 14 maj. Vi åker Saltsjöbanan från Slussen kring 09.30 och beräknas vara tillbaka vid 16-tiden. Mer info kommer till den som anmält sig
AVGIFT: 400 kr inklusive lunch. Anmälan och inbetalning senast den 2 maj .