Kategoriarkiv: Besök

mån 20 mars
VÅRBY GÅRDS KYRKA – en av Sveriges första postmodernistiska byggnader

Foto: Daniel Johansson

Vårby Gårds kyrka ligger i en sluttning intill ett gravfält från Vikingatiden. Kyrkan ritades av arkitekten Harald Thafvelin och invigdes 1975. Den bru- kar räknas som en av Sveriges första postmodernistiska byggnader och kännetecknas av sin fantasifulla arkitektur och färgsättning. Anläggningen består av två delar, som bryter av mot varandra både i form och funktion. Längst in på tomten ligger själva kyrkan, i en våning med mönstrad och detaljrik vit tegelfasad och närmast vägen mot Vårby Gårds centrum ligger det höga församlingshuset i enkelt rött tegel. Mellan byggnaderna i vinkel står en klockstapel i trä.
Kyrkorummet är okonventionellt planerat i nord-sydlig riktning med altaret i rummets norra del. Rummet är ordnat enligt principen ”circumstance”, vilket betyder kringstående. Vid gudstjänst sitter församlingen runt altarbordet, tanken är att man vid nattvarden ska samlas runt altaret som vid ett mål-tidsbord. Inför kyrkans invigning krävde dock biskop Ingmar Ström att altaret skulle ställas i öster och så skedde också men till vardags står alltså altaret i norr.
Kyrkan presenterades i Arkitektur nr 1 1976 med bilder och ett samtal mellan arkitekterna Gösta Winberg och Harald Thavelin. Bland annat utspinner sig följande dialog om helhet och delar:

– Du menar att en byggnad bör upplevas som delar och inte som en helhet..
– Ja, jag har strävat efter att bryta sönder sammanhangen så att varje rum.. eller varje hörn står fram som en särskild miljö. På det sättet tror jag att ….. möblerna….man hittar sina hörn….de vråar där man trivs…och möblerna knyts till speciella utformningar på varje ställe.
– För mig verkar det som om ”tanken om helhet” är död. Den tanken arbetar sig fram under århundraden och är nu kommen i en återvänds- gränd. De små bitarna….de kan göras så att de kommer nära… och kan betyda något för oss.
– De kan vara i interaktion med den enskilda människan i det lilla rummet…
– Det är alltså befängt att tro att man i sitt medvetande kan ha en upplevelse av närrummet och samtidigt några större stadsrum….
– Ja…..
– ….något långt borta från den plats där jag just nu befinner mig. – Ja, jag finner det vara en modern…
– ….villfarelse
– Mm

Samtal mellan arkitekterna Gösta Winberg och Harald Thavelin i Arkitektur nr 1 1976

Daniel Johansson är arkitekt på Byggfenomen och har ägnat mycket tid åt att fördjupa sig i Vårby Gårds kyrkas arkitektoniska uttryck för postmoder- nismen. Han kommer att visa och berätta om kyrkan och kanske kan han förklara lite om Thafvelins tankegångar.


TID OCH PLATS: Måndag den 20 mars, kl 16.00 – 18.00.
Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5, Vårby. Vi samlas vid huvudentrén.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 8 feb
STUREKVARTERET – Vad händer?

Sturekvarteret. Bild: Sweco Architects

Stureplan i Stockholm, med sina krogar och butiker, tillhör ett av stadens mest omtyckta offentliga rum. Innanför fasaderna döljer sig unika gamla fastigheter med flera stora innergårdar som historiskt har varit stängda för allmänheten. När kvarteret nu byggs om och förädlas öppnas flera gårdsrum och kopplas samman. Nya entréer från Humlegårdsgatan och Grev Turegatan skapar bättre flöden och integrerar Sturekvarteret tydligare med sin omgivning. Moderna bostäder, hotell och kontor tillkommer och kopplingen till kollektivtrafiken förstärks genom en direkt ingång till station Östermalmstorg.

Sturekvarteret med sin komplexa detaljplan ligger inom riksintresset för kulturvården, Stockholms innerstad och Djurgården. En speciell utmaning var att gestaltningen behövde ta stor hänsyn till de kulturhistoriska och antikvariska aspekterna. Många volymförslag studerades i tätt samarbete mellan kunden och stadsbyggnadskontoret så att ekonomiska, estetiska och samhällstekniska frågor kunde balanseras.

Sweco Architects påbörjade arbetet 2013 med att ta fram en vision och olika alternativ för kvarterets struktur. Sedan dess har Sweco utvecklat programmet och haft en samordnande roll i samarbete med ett flertal andra arkitektkontor. För den södra etappen ansvarade Sweco för systemhandlingar 2021 och fortsätter nu med bygghandlingar. Etappen ska stå klar 2027.

Jens Randecker, ansvarig arkitekt för projektet på Sweco, kommer att berätta och presentera dagsläget.

TID OCH PLATS: Onsdag den 8 februari, kl 17.00 – 19.00. Sweco, Gjörwellsgatan 22. Vi samlas i receptionen.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tor 19 jan
Ett byggnadsminne återuppstår – Om återställandet av Kasern II på Skeppsholmen efter branden 2016

Kasern II, Skeppsholmen. Foto Johan Ahnborg, A&P.

Kasern II, som ursprungligen kallades Båtsmanskasernen, uppfördes efter ritningar av Fredrik Blom 1817-19 för inkvartering av indelta båtsmän. Huset byggdes av båtsmännen själva. På 1870-talet byggdes den om för utökade bostadsytor, då bland annat ett trapphus mot norr tillkom. Arkitekt var Victor Ringheim. Kungliga Konsthögskolan övertog kasernbyggnaden med annex 1953 efter att beslut hade fattats om att flottan skulle lämna Skeppsholmen. Kasernen byggdes då om efter ritningar av Paul Hedquist.

Den 21 september 2016 utbröt en brand i Kasernbyggnaden varvid hela takkonstruktionen förstördes och dessutom blev stora delar vattenskadade under det omfattande och långa släckningsarbetet. Statens Fastighetsverk beslutade att så snart som möjligt bygga upp hela takkonstruktionen inklusive vissa stomdelar som var viktiga för att säkra byggnaden statiskt, samt att återställa fasader och fönster för att få en tät byggnad.

Hur gör man när man tar sig an ett byggnadsminne som till stora delar är ödelagt? Hur ser de restaureringsideologiska avvägningarna ut?

Johan Ahnborg från Ahrbom & Partner och Anna Karin Edblom på AEOW Arkitekter visar och berättar om återställandet av Kasern II.

TID OCH PLATS: Torsdag den 19 Januari, kl 17.00 – 19.00. Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen. Vi samlas vid entrén till Statens konstråd.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 14 sep
SERGELSTAN – CITYOMVANDLING 2.0: STADSUTVECKLING MITT I CENTRALA CITY

Malmskillnadsgatan under förnyelse. Foto Klas Schönning

Cityomvandling 1.0 påbörjades 1946 med den så kallade Norrmalmsplanen. Tunnelbanan skulle dras fram och den täta kvartersbebyggelsen skulle ersättas med ljus och luft. På 1960-talet revs de gamla Klarakvarteren och delar av Brunkebergsåsen schaktades bort. Visionen om ett helt nytt modernt city tog form. In flyttade banker och departement med ett helt nytt gatuliv som följd. Mycket har hänt sedan dess och i kvarteren kring Sergels torg, runt Brunkebergstorg, vid Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har byggnader från 1950-1960-talet renoverats, byggts om och på och i mindre omfattning även demonterats. Den så kallade Sergelstan har tagit form.

Vasakronan har under cirka 10 år arbetat med att utveckla och omvandla sina fastigheter i kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. De har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll som lett till en attraktiv och levande del av Stockholm city. Malmskillnadsgatan till exempel, som länge förknippats med en mörkare historia har nu fått en helt ny identitet med en ny koppling till Sveavägen och Sergels torg.

Eva Philipson, som är fastighetsutvecklare på Vasakronan, kommer att berätta om visionen, processen, detaljplanen och vad vi ser idag – resultatet.

Ansvariga arkitekter, Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter och Annica Carlsson från Equator arkitekter, kommer att berätta om kontorens respektive projekt.

TID OCH PLATS: Onsdag den 14 september, kl 17.00 – 19.00.
Vi ses vid Vasakronans entré, Malmskillnadsgatan 36

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.