Kategoriarkiv: Besök

Måndag 13 maj
DROTTNING SILVIAS KONSERTSAL – Ett klingande rum för en sammanlänkad värld

Drottning Silvias Konsertsal. Foto: Rikard Westman

Drottning Silvias Konsertsal i Lilla Akademiens lokaler stod färdig i juni 2022. I september i år utsågs vinnarna av Svenska Ljuspriset 2023, en årlig tävling som vill lyfta byggprojekt där ljus och belysning använts på ett kreativt sätt. Årets vinnare blev Riksdagshuset i Exteriörklassen och Drottning Silvias Konsertsal i Interiörklassen.

Vi klipper några stycken från Lilla Akademiens hemsida:
”Drottning Silvias Konsertsal är skapad av den kända italienska arkitekten Giorgio Palù, och den världsledande japanske akustikern Yasuhisa Toyota. Toyota har även designat akustiken för många berömda konserthus runt om i världen, inklusive Walt Disney Concert Hall i Los Angles och Pierre Boulez Saal i Berlin. Den nya salen på Lilla Akademien har en icketraditionell, centrerad scen, som möjliggör för publiken att sitta på alla sidor om musikerna. Det relativt osmyckade scenutrymmet av trä består av vackra organiska former, tänkta att skapa intrycket av musikalisk förtrollning.
Skimrande detaljer förstärker den magiska effekten och bjuder in till fantastiska upptäcktsresor som får äga rum i salen. Konsertsalen släpper in det vackra nordiska ljuset och dess dramatiska skiftningar beroende på tiden på dygnet och årstiden. Salen kan även mörkläggas och lysas upp för att komplettera den musik som framförs.
Salen är mycket flexibel som rum. De som musicerar i den kan välja att placera sig på scengolvet eller på någon av läktarna och åhörarna kan uppleva musiken från olika platser i rummet. Genom att installera den senaste digitala tekniken i salen möjliggörs konserter, repetitioner, seminarier och föreläsningar via länk, med samtal och utbyten i realtid så att utövare och åhörare över hela världen kan länkas samman.”

I tidningen Byggnyheter beskrivs konsertsalens 14 meter höga rum med väggar klädda av guldfärgade balustrader, böljande läktare och höga fönster i flera våningar, allt omfamnat av ljust trä och varma blåtoner som ett rum där arkitektur, akustik, teknik och ljusdesign i yppersta världsklass möts. Lilla Akademiens musikaliska rådgivare Mark Tatlow menar att konsertsalen är mer än ett rum för musik, det är ett konstverk, som man vill att elever och alla som spelar i salen ska känna av, idag och i framtiden.

Emelia Gardemar, som är skolans rektor, kommer att visa oss runt.

TID OCH PLATS: Måndag 13 maj, kl 18.00.
Lilla Akademien ligger i före detta Norrtulls sjukhus och har adress Norrtullsgatan 14. Närmaste T-Bana är Odenplan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

måndag 22 april
WISDOME – Stockholms smartaste hus i trä vid Tekniska Museet

Wisdome under byggnad. Foto: Tekniska Museet

Efter en process med parallellt uppdrag gick uppdraget att rita en ny upplevelsearena för vetenskapskommunikation vid Tekniska museet till Elding Oscarsson Arkitekter. Så här formulerade de sitt koncept: ”Förslaget skapas av sitt innehåll, där formen ges av taket som omsluter domen. Under den böljande takformen bildas ett kraftfullt, identitets- bärande rum i direkt kontakt med innergården.”

Wisdome är ett av fyra projekt som nominerats till Kasper Salin-priset 2023. Juryns motivering löd:

”Den nya museibyggnaden skapar ett tonsäkert publikt rum av det som tidigare var Tekniska museets parkering och inlastning. Byggnaden har en tempellik fasad, med kraftiga pelare och ett distinkt, utkragande tak. Med hänsyn till gårdsrummet hålls takfoten låg, samtidigt som byggnaden inuti skapar plats för en hög dom för visualisering. Detta har arkitekterna löst genom att ge taket en böljande form som likt en våg reser sig över domen.

Taket är också huvudnumret. Utvändigt ger den spånklädda välvningen museet en omisskännlig karaktär och upprättar ett samtal med den intil- liggande maskinhallens valv. Nästintill allt är i trä. Den sinnrika takkonstruk- tionen är utformad som ett självbärande rutnät av platta LVL-skivor i två riktningar. Det är en tidigare oprövad lösning, framtagen för projektet med en ambition att flytta fram träbyggandets möjligheter.

Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektin- givande spännvidder och med en verksamhet som vill ta oss ut till yttersta rymden.”

Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april.

Astrid Stenberg från Tekniska Museet och Jonas Elding kommer att visa byggnaden och berätta om processen.

TID OCH PLATS: Måndag den 22 april, kl 11.45 – 13.00 (ca). Tekniska Museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Med kollektivtrafik buss 69 från Centralen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Ni som hamnade på reservlistan vid första visningen har förtur, men ni måste anmäla er igen.
Anmälan via mail.
Avgift 250:-/person vilket inkluderar visningsavgift och inträdesbiljett till Tekniska Museet, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 21 mars
SKANDIA -en av Europas vackraste biografer, räddad från biodöden

Skandiabiografen. Foto Douglas Lundkvist.

Biografen Skandia på Drottninggatan är en av landets mest unika biografer, även internationellt uppmärksammad, skapad av en av 1900-talets främsta arkitekter, Gunnar Asplund. Den borde ha varit byggnadsminnesförklarad för länge sedan men har i stället utsatts för hårdhänta ombyggnader och förvanskningar vid ett flertal tillfällen.

Skandia är inrymd i det Warodellska huset från mitten av 1800-talet, ritat av Fredrik Scholander. När det skulle byggas om till biograf i början av 1900-talet var först arkitekten Ragnar Hjort anlitad men han tvingades hoppa av när bygget stod still under depressionen. I stället engagerades den då lovande unge arkitekten Gunnar Asplund för att slutföra bygget. När Skandia invigdes hösten 1923 var det som en stumfilmsbiograf med orkesterdike för 20 musiker, som efter några år kompletterades med en amerikansk biograforgel. Denna gled genom en hissanordning upp från undervåningen medan organisten, iförd vit smoking, spelade.

Asplund ritade biografen med inspiration från Pompeji och Italien. Här finns små dansande putti, antika gudar och dörrar som ser ut som tempelportar. Han ville ge publiken känslan av att sitta i en festlig utomhusmiljö. Man leds efter ett rörelsemönster från vestibulen via foajéer och trappor till salongen som kulmen på promenaden. I det välvda taket fanns ursprungligen mer än 60 nedhängda sidenklädda lampor, som stjärnor mot en midnattsblå himmel.

Asplund bjöd i sin tur in några av tidens unga, ännu okända, konstnärer för att göra utsmyckningar, som Leander Engström, Einar Forseth och Hilding Linnqvist.

1991 upphörde den publika biografverksamheten på Skandia, foajén har en period varit café och 1999 höll hela biografen på att bli förvandlad till restaurang. 2008 påbörjades till sist ett ambitiöst arbete med att renovera och återställa lokalerna till ursprungligt skick, vilket till delar genomförts. Skandia började åter användas som biograf, för premiärer, men i höstas när Filmstaden beslöt att upphöra med verksamheten från års- skiftet var framtiden åter hotad.

Tack vare ideella arbetsinsatser och donationer från privatpersoner och stiftelser har Skandia räddats från biografdöden, en av Stockholms få kvarvarande singelbiografer. Stockholms Filmfestival har tagit över. Man arbetar med många uppslag och idéer om hur Skandia ska kunna användas, både som stor premiärbiograf och för olika andra ändamål.

Douglas Lundkvist, Event Manager på BioSkandia, släpper in oss och arkitekturhistorikern Martin Rörby tar oss med på en visning.

TID OCH PLATS: Torsdag 21 Mars, kl 12.00 till 13.00. Drottninggatan 82. Närmaste T-bana är Hötorget.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 12 mars
FORSKAREN – Life-Sciencehub i Hagastaden

Forskaren. Foto Vectura.

Vänföreningen har under åren följt Hagstadens framväxt genom guidade vandringar, som handlat om visioner och stadsutveckling. Senast besökte vi några färdigbyggda bostadskvarter på norra sidan av det öst- västliga parkstråket genom Hagastaden, kvarteren Cederhusen och Kvartetten.

I hjärtat av Hagastaden står nu Kvarteret Forskaren klart, en internationell mötesplats för kunskapsutbyte mellan aktörer från akademi, forskning, näringsliv och allmänhet.

På hemsidan https://forskaren.se kan man ta del av ambitionerna:
”Forskaren ligger mitt i hjärtat av världens främsta områden för life- science -Hagastaden. Inom en radie av fem kilometer finns hälften av regionens life-scienceföretag. Här bedrivs också världsledande utbild- ning och forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitets- sjukhuset. Hagstaden är där Stockholm möter Solna med lägenheter och arbetsplatser, kulturattraktioner och grönområden. På Hagaplan 1 bjuder Forskaren in yrkesverksamma såväl som en nyfiken allmänhet.”

2019 anordnade Vectura Fastigheter, i samarbete med Strategisk Arkitektur, Sveriges Arkitekter och Stockholms stad, ett parallellt arkitekt- uppdrag för kvarteret Forskaren. Fyra arkitektkontor inbjöds och efter en slutpresentation valde Vectura att gå vidare med 3XN:s förslag.

Uppgiften var att gestalta, både exteriört och interiört, en byggnad med gedigna arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden skulle inrymma fram- tidens kontor för liv och hälsa liksom publik verksamhet i form av utställ- ningar, restauranger och caféer, även dessa med fokus på liv och hälsa. Gatuplanet kommer att vara öppet för allmänheten med event, föreläs- ningar och utställningar, bland annat i samarbete med Tekniska Museet.

Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura Fastigheter, som har varit med på hela resan från programskrivning, de parallella uppdragen och fram till den färdiga byggnaden, kommer att berätta och visa runt.

TID OCH PLATS: Tisdag 12 Mars, kl 17.30 till ca 18.30. Hagaplan 1.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 5 mars
SVERIGES SNYGGASTE KONTOR 2023 – Återbrukskontoret

Återbrukskontoret. Foto Fabege.

Att återbruka rum och material blir en allt viktigare del i arbetet med ett hållbarare samhälle och för att nå uppsatta klimatmål. Återbruk står på allt fler agendor vid ombyggnader. Vi har genom några visningar kunnat följa ArkDes pågående förnyelse, en total ombyggnad där i princip allt befintligt material demonteras, sorteras och tas till vara i de nya utställningssalarna.

Nu kommer vi att få möjlighet att besöka en helt nyligen färdigställd ombyggnad av kontor där utgångspunkten varit just Återbruk.

Fabeges kontorsombyggnad i Solna Business Park fick i höstas pris som Sveriges snyggaste kontor 2023. Det är ett pris som delas ut till det kontor som bäst svarar upp mot kriterierna design, arbetsmiljö och nytänkande. För Fabege blev det en tydlig manifestation för deras engagemang för hållbarhet, där återbruk inte bara står i fokus utan utgör hela kärnan i projektet. I samarbete med Studio Stockholm förvandlades ett tidigare alldagligt kontor till en miljö där varje beslut, från valet av byggnadsmaterial till möbler, grundades i återbruk. Genom att återan- vända material från andra av Fabeges fastigheter, som möbler, glaspartier, undertak, kök, golv, elcentraler och elstegar, åstadkoms både en minskad klimatpåverkan och en unik arbetsmiljö, ett showroom och en inspirationskälla för framtida projekt, som visar hur design och miljöhänsyn kan samverka harmoniskt.

”Genom att vi ser värdet i befintliga material och ger dem nytt liv är det ett gott exempel på hur vi både bidrar till att. minska vår miljöpåvekan och samtidigt skapar en mer hållbar framtid.”, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef på Fabege.

Susanna Elvsén, från Fabege, och Karolina Nyström, inrednings- arkitekt på Studio Stockholm, kommer att visa oss runt och berätta om hur projektet genomfördes.

TID OCH PLATS: Tisdag 5 mars, kl 17.30 till ca 19.00.
Solna Business Park, Englundavägen 5 i Solna. Vi ses vid entrén lite innan. Tunnelbanans blå linje mot Hjulsta, station Sundbybergs Centrum, alternativt pendeltåg mot Bålsta,, Sundbybergs Station. Man kan även komma med Tvärbanan till station Solna Business Park.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Måndag 29 januari
DROTTNING SILVIAS KONSERTSAL – Ett klingande rum för en sammanlänkad värld

Drottning Silvias Konsertsal. Foto: Rikard Westman

Drottning Silvias Konsertsal i Lilla Akademiens lokaler stod färdig i juni 2022. I september i år utsågs vinnarna av Svenska Ljuspriset 2023, en årlig tävling som vill lyfta byggprojekt där ljus och belysning använts på ett kreativt sätt. Årets vinnare blev Riksdagshuset i Exteriörklassen och Drottning Silvias Konsertsal i Interiörklassen.

Vi klipper några stycken från Lilla Akademiens hemsida:
”Drottning Silvias Konsertsal är skapad av den kända italienska arkitekten Giorgio Palù, och den världsledande japanske akustikern Yasuhisa Toyota. Toyota har även designat akustiken för många berömda konserthus runt om i världen, inklusive Walt Disney Concert Hall i Los Angles och Pierre Boulez Saal i Berlin. Den nya salen på Lilla Akademien har en icketraditionell, centrerad scen, som möjliggör för publiken att sitta på alla sidor om musikerna. Det relativt osmyckade scenutrymmet av trä består av vackra organiska former, tänkta att skapa intrycket av musikalisk förtrollning.
Skimrande detaljer förstärker den magiska effekten och bjuder in till fantastiska upptäcktsresor som får äga rum i salen. Konsertsalen släpper in det vackra nordiska ljuset och dess dramatiska skiftningar beroende på tiden på dygnet och årstiden. Salen kan även mörkläggas och lysas upp för att komplettera den musik som framförs.
Salen är mycket flexibel som rum. De som musicerar i den kan välja att placera sig på scengolvet eller på någon av läktarna och åhörarna kan uppleva musiken från olika platser i rummet. Genom att installera den senaste digitala tekniken i salen möjliggörs konserter, repetitioner, seminarier och föreläsningar via länk, med samtal och utbyten i realtid så att utövare och åhörare över hela världen kan länkas samman.”

I tidningen Byggnyheter beskrivs konsertsalens 14 meter höga rum med väggar klädda av guldfärgade balustrader, böljande läktare och höga fönster i flera våningar, allt omfamnat av ljust trä och varma blåtoner som ett rum där arkitektur, akustik, teknik och ljusdesign i yppersta världsklass möts. Lilla Akademiens musikaliska rådgivare Mark Tatlow menar att konsertsalen är mer än ett rum för musik, det är ett konstverk, som man vill att elever och alla som spelar i salen ska känna av, idag och i framtiden.

TID OCH PLATS: Måndag 29 januari, kl 18.00.
Lilla Akademien ligger i före detta Norrtulls sjukhus och har adress Norrtullsgatan 14. Närmaste T-Bana är Odenplan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

mån 20 mars
VÅRBY GÅRDS KYRKA – en av Sveriges första postmodernistiska byggnader

Foto: Daniel Johansson

Vårby Gårds kyrka ligger i en sluttning intill ett gravfält från Vikingatiden. Kyrkan ritades av arkitekten Harald Thafvelin och invigdes 1975. Den bru- kar räknas som en av Sveriges första postmodernistiska byggnader och kännetecknas av sin fantasifulla arkitektur och färgsättning. Anläggningen består av två delar, som bryter av mot varandra både i form och funktion. Längst in på tomten ligger själva kyrkan, i en våning med mönstrad och detaljrik vit tegelfasad och närmast vägen mot Vårby Gårds centrum ligger det höga församlingshuset i enkelt rött tegel. Mellan byggnaderna i vinkel står en klockstapel i trä.
Kyrkorummet är okonventionellt planerat i nord-sydlig riktning med altaret i rummets norra del. Rummet är ordnat enligt principen ”circumstance”, vilket betyder kringstående. Vid gudstjänst sitter församlingen runt altarbordet, tanken är att man vid nattvarden ska samlas runt altaret som vid ett mål-tidsbord. Inför kyrkans invigning krävde dock biskop Ingmar Ström att altaret skulle ställas i öster och så skedde också men till vardags står alltså altaret i norr.
Kyrkan presenterades i Arkitektur nr 1 1976 med bilder och ett samtal mellan arkitekterna Gösta Winberg och Harald Thavelin. Bland annat utspinner sig följande dialog om helhet och delar:

– Du menar att en byggnad bör upplevas som delar och inte som en helhet..
– Ja, jag har strävat efter att bryta sönder sammanhangen så att varje rum.. eller varje hörn står fram som en särskild miljö. På det sättet tror jag att ….. möblerna….man hittar sina hörn….de vråar där man trivs…och möblerna knyts till speciella utformningar på varje ställe.
– För mig verkar det som om ”tanken om helhet” är död. Den tanken arbetar sig fram under århundraden och är nu kommen i en återvänds- gränd. De små bitarna….de kan göras så att de kommer nära… och kan betyda något för oss.
– De kan vara i interaktion med den enskilda människan i det lilla rummet…
– Det är alltså befängt att tro att man i sitt medvetande kan ha en upplevelse av närrummet och samtidigt några större stadsrum….
– Ja…..
– ….något långt borta från den plats där jag just nu befinner mig. – Ja, jag finner det vara en modern…
– ….villfarelse
– Mm

Samtal mellan arkitekterna Gösta Winberg och Harald Thavelin i Arkitektur nr 1 1976

Daniel Johansson är arkitekt på Byggfenomen och har ägnat mycket tid åt att fördjupa sig i Vårby Gårds kyrkas arkitektoniska uttryck för postmoder- nismen. Han kommer att visa och berätta om kyrkan och kanske kan han förklara lite om Thafvelins tankegångar.


TID OCH PLATS: Måndag den 20 mars, kl 16.00 – 18.00.
Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5, Vårby. Vi samlas vid huvudentrén.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 8 feb
STUREKVARTERET – Vad händer?

Sturekvarteret. Bild: Sweco Architects

Stureplan i Stockholm, med sina krogar och butiker, tillhör ett av stadens mest omtyckta offentliga rum. Innanför fasaderna döljer sig unika gamla fastigheter med flera stora innergårdar som historiskt har varit stängda för allmänheten. När kvarteret nu byggs om och förädlas öppnas flera gårdsrum och kopplas samman. Nya entréer från Humlegårdsgatan och Grev Turegatan skapar bättre flöden och integrerar Sturekvarteret tydligare med sin omgivning. Moderna bostäder, hotell och kontor tillkommer och kopplingen till kollektivtrafiken förstärks genom en direkt ingång till station Östermalmstorg.

Sturekvarteret med sin komplexa detaljplan ligger inom riksintresset för kulturvården, Stockholms innerstad och Djurgården. En speciell utmaning var att gestaltningen behövde ta stor hänsyn till de kulturhistoriska och antikvariska aspekterna. Många volymförslag studerades i tätt samarbete mellan kunden och stadsbyggnadskontoret så att ekonomiska, estetiska och samhällstekniska frågor kunde balanseras.

Sweco Architects påbörjade arbetet 2013 med att ta fram en vision och olika alternativ för kvarterets struktur. Sedan dess har Sweco utvecklat programmet och haft en samordnande roll i samarbete med ett flertal andra arkitektkontor. För den södra etappen ansvarade Sweco för systemhandlingar 2021 och fortsätter nu med bygghandlingar. Etappen ska stå klar 2027.

Jens Randecker, ansvarig arkitekt för projektet på Sweco, kommer att berätta och presentera dagsläget.

TID OCH PLATS: Onsdag den 8 februari, kl 17.00 – 19.00. Sweco, Gjörwellsgatan 22. Vi samlas i receptionen.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tor 19 jan
Ett byggnadsminne återuppstår – Om återställandet av Kasern II på Skeppsholmen efter branden 2016

Kasern II, Skeppsholmen. Foto Johan Ahnborg, A&P.

Kasern II, som ursprungligen kallades Båtsmanskasernen, uppfördes efter ritningar av Fredrik Blom 1817-19 för inkvartering av indelta båtsmän. Huset byggdes av båtsmännen själva. På 1870-talet byggdes den om för utökade bostadsytor, då bland annat ett trapphus mot norr tillkom. Arkitekt var Victor Ringheim. Kungliga Konsthögskolan övertog kasernbyggnaden med annex 1953 efter att beslut hade fattats om att flottan skulle lämna Skeppsholmen. Kasernen byggdes då om efter ritningar av Paul Hedquist.

Den 21 september 2016 utbröt en brand i Kasernbyggnaden varvid hela takkonstruktionen förstördes och dessutom blev stora delar vattenskadade under det omfattande och långa släckningsarbetet. Statens Fastighetsverk beslutade att så snart som möjligt bygga upp hela takkonstruktionen inklusive vissa stomdelar som var viktiga för att säkra byggnaden statiskt, samt att återställa fasader och fönster för att få en tät byggnad.

Hur gör man när man tar sig an ett byggnadsminne som till stora delar är ödelagt? Hur ser de restaureringsideologiska avvägningarna ut?

Johan Ahnborg från Ahrbom & Partner och Anna Karin Edblom på AEOW Arkitekter visar och berättar om återställandet av Kasern II.

TID OCH PLATS: Torsdag den 19 Januari, kl 17.00 – 19.00. Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen. Vi samlas vid entrén till Statens konstråd.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 14 sep
SERGELSTAN – CITYOMVANDLING 2.0: STADSUTVECKLING MITT I CENTRALA CITY

Malmskillnadsgatan under förnyelse. Foto Klas Schönning

Cityomvandling 1.0 påbörjades 1946 med den så kallade Norrmalmsplanen. Tunnelbanan skulle dras fram och den täta kvartersbebyggelsen skulle ersättas med ljus och luft. På 1960-talet revs de gamla Klarakvarteren och delar av Brunkebergsåsen schaktades bort. Visionen om ett helt nytt modernt city tog form. In flyttade banker och departement med ett helt nytt gatuliv som följd. Mycket har hänt sedan dess och i kvarteren kring Sergels torg, runt Brunkebergstorg, vid Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har byggnader från 1950-1960-talet renoverats, byggts om och på och i mindre omfattning även demonterats. Den så kallade Sergelstan har tagit form.

Vasakronan har under cirka 10 år arbetat med att utveckla och omvandla sina fastigheter i kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. De har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll som lett till en attraktiv och levande del av Stockholm city. Malmskillnadsgatan till exempel, som länge förknippats med en mörkare historia har nu fått en helt ny identitet med en ny koppling till Sveavägen och Sergels torg.

Eva Philipson, som är fastighetsutvecklare på Vasakronan, kommer att berätta om visionen, processen, detaljplanen och vad vi ser idag – resultatet.

Ansvariga arkitekter, Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter och Annica Carlsson från Equator arkitekter, kommer att berätta om kontorens respektive projekt.

TID OCH PLATS: Onsdag den 14 september, kl 17.00 – 19.00.
Vi ses vid Vasakronans entré, Malmskillnadsgatan 36

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.