En vårvandring: Västertorp och konsten

Berättelsen om Västertorp som samhällsbyggande och om konsten där är berättelsen om efterkrigstidens svenska folkhemsbygge. I efterkrigstiden sattes människan i centrum och det fanns en öppenhet för konst och hur den skulle användas. När så byggmästaren Fritz H Eriksson, en av samtidens stora i konstvärlden med mottot ”Konst för alla”, satte spaden i jorden började konstlivet snart att blomstra i Västertorp. En skulpturpark utan like växte fram, byggnader dekorerades med fresker och mosaiker. Konstnärer, som Vera Nilsson, Otte Sköld; Randi Rischer och Pierre Olofsson, alla ville de vara med och skapa det nya idealsamhället. Det byggdes ateljéer och Arne Jones, Torsten Renqvist och andra flyttade hit. Vid vår rundvandring i området guidas vi av konservatorn och författaren Richard Larsson, som bl a skrivit boken Konsten och Västertorp (Bokförlaget Langenskiöld, 2013) och som just handlar om konstlivet de fem första åren av 1950-talet i förorten Västertorp. Boken kan köpas för 100 kr på turen.

TID: Tisdagen den 28 april, kl. 18:00.
PLATS: T-banestation Västertorp, Norra utgången. Samling vid fontänen på torget
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se

Material och konstruktion ger form

”Så länge jag minns har jag varit intresserad av konst och arkitektur. Det var därför naturligt att jag, som ingenjör, utvecklade ett stort engagemang för konstruktioner som leder till stor arkitektur.” Så skriver Sture Samuelsson i det praktverk, Ingenjörens konst, han just avslutat. I sin föreläsning kommer han att presentera betydelsefulla ingenjörer och visa på hur den goda arkitekturen bärs fram av sin konstruktion. Boken argumenterar stark för en ökad samverkan mellan arkitekter och konstruktörer. Sture Samuelsson är professor em. i ämnet Konstruktionslära vid KTH Arkitektur. Han är utbildad som civilingenjör och har haft olika positioner inom högskolor och i privat näringsliv.

TID: Onsdagen den 6 maj, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Kiruna – historiens största stadsomvandling

Kiruna är en av Sveriges yngsta städer, vars framväxt är starkt kopplad till LKABs brytning av järnmalm från början av förra seklet. År 2004 stod det klart att fortsatt verksamhet vid LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Kommunen har sedan beslutat att flytta den nuvarande stadskärnan till säker mark 2,5 kilometer österut. Göran Cars berättar om den fascinerande processen och utvecklingsplanen. Göran Cars är professor i Samhällsplanering och miljö vid KTH. Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas.

TID: Onsdagen den 8 april, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Tuletornen förnyar Sundbyberg

I Sundbyberg pågår ett byggande som aldrig förr och staden står inför en betydande förvandling. En markering av det nya är de två spektakulära sextonvåningstorn, Tuletornen, som ligger på platsen av en gammal bensinmack och som är aktuella för inflyttning med totalt 180 lägenheter, butiker och lokaler. Byggnaderna har ett skulpturalt formspråk med veckade balkongfasader i betong och mattborstad aluminium. I inredningen har man arbetat med högklassiga material och hotellassociationer. Alla lägenheter, även de minsta, har utgång till s k lounge-balkonger åt två håll och storslagen utsikt. Wallenstam är byggherre, arkitekter är Vera arkitekter medan ett designerpar från Storbritannien svarar för inredningen. Det är samma team av byggherre och arkitekter som uppfört bostadshuset på Grev Turegatan 8, Ture No8, ett omtalat projekt som bl.a. mottagit Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2014.

Vi träffar Annica Modin, konceptutvecklaren i Wallenstam, och arkitekterna Tobias Nissen och Mats Eriksson, som berättar om sitt arbete med de aktuella projekten.

TID: Måndagen den 30 mars, kl. 16.00 (OBS, tiden!)
PLATS: Tulegatan 18, Sundbyberg
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Mingelkväll: en vän tar med en vän – eller flera …

Arkitektur- och Designcentrum, öppnar sina dörrar, bibliotek och sina samlingar för att visa oss vänner och våra vänner vad vi är vänner till. Det blir ett arrangemang för alla. För nya medlemmar som är nyfikna på föreningen och vad som sker på ArkDes avseende utställningsverksamhet och andra mer osynliga verksamhetsområden. För ”gamla” vänner som vill se och höra de positiva tongångar som nu råder på ArkDes och vilka förhoppningar vi kan ha på verksamhetens framtid- och vänföreningens roll i denna! Ta chansen att ta med dig arkitektur- och designintresserade vänner, som ännu inte är vänner men som kanske kan bli det! Passa på att se den aktuella fotoutställningen Constructing worlds och mingla med Kerstin Brunnberg, överintendent vid ArkDes och några av hennes kolleger samt vänföreningen och vår styrelse och kansli. Det blir lite vin – och evenemanget är utan kostnad.

TID: Tisdagen den 10 mars, Samling kl 18.00
PLATS: Arkitektur- och Designcentrum, Skeppsholmen
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96
PROGRAM: Mingel på ArkDes (pdf 829 kB)

Mingel på ArkDes
Mingel på ArkDes

Von der Lindeska – ett murat renässanspalats

Von der Lindeska huset, kv Typhon 2 i Gamla Stan, öppnar sin vackra port för vänföreningen! Huset ägs sedan 1975 av Murmestare Embetet, ett hantverksskrå som bildades 1487 för att utveckla yrkeskunskapen och tillvarata de anslutna mästarnas intressen. Embetet fortlever ännu i dag och består av välrenommerade byggmästare i Stockholm. Huset som byggdes i tysk/ nederländsk renässans och stod färdigt 1634, tillkom efter en förödande storbrand i Stockholm 1625. I huset finns en rikt skulptural utsmyckning av gotländsk sandsten med influenser från den tidiga barocken. Huset har genom århundradena undergått en del genomgripande förändringar både exteriört och interiört. De dekorerade bjälklagen i paradvåningen är dock bevarande från husets tillkomsttid.

Björn Hallerdt, tidigare stadsantikvarie och chef för Stockholms Stadsmuseum berättar om huset. Vi får också höra om Murmester Embetets historia och verksamheten i dag.

TID: Måndagen den 9 mars kl 16.00 och kl 18.00. Ange vilken av visningarna du vill delta i
PLATS: Von der Lindeska Huset, Västerlånggatan 68
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 20 personer per tillfälle.
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Restaureringen av Stockholms slotts fasader – ett 25-årigt projekt

De flesta av oss har säkert följt diskussionen om färgsättningen av Stockholm Slott. Under vårens första föreläsning berättar Malin Myrin om de ambitiösa förarbetena för att bestämma fasadernas kulör. Men vi får även höra om ett annat inslag i den pågående 25-åriga restaureringsprocessen nämligen restaurering av den gotländsk sandsten som finns i slottets fasader- ett fascinerande hantverk. Malin Myrin, konservator fil. dr. är verksam som projektledare på Statens fastighetsverk med ansvar bl.a. för den omfattande restaureringen av Stockholms slotts fasader.

TID: Onsdagen den 4 mars, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Entré Lindhagen – Skanskas huvudkontor

Skanska flyttade i början av 2014 till sitt nya globala huvudkontor på Västra Kungsholmen. Kontorsbyggnaden har uppförts med två huvudmål- att bli en attraktiv arbets- och mötesplats inte bara för de drygt 1100 anställda utan för samtliga medarbetare i världen, och att präglas av en stark ”grön” profilering. Svaret blev bland annat en sk aktivitetsbaserad (ABW, Activity Based Workplace) kontorsmiljö som stimulerar samverkan, mobilitet och där medarbetarna själva väljer den arbetsmiljö som för dagen/stunden stöder deras arbetsuppgifter. Byggnaden har projekterats och byggts med miljöhänsyn och resultatet är att den ligger 50 % under de energikrav som Boverket ställer på nya kontorsfastigheter. Anläggningen är exempelvis självförsörjande när det gäller kyla, en av de allra mest energikrävande funktionerna i en kontorsbyggnad. Bilpool, stort cykelgarage och bikupa på taket är andra miljöinslag.

Vi guidas av Skanskas Christine Gustavsson, Group Knowledge Sharing Manager och kommunikationsansvarig för flytten samt Jonas Falk, arkitekt M. Arch. Strategisk Arkitektur, ansvarig arkitekt för huset genom hela processen från detaljplan till hus.

TID: 18 februari kl 18:00
PLATS: Skanskas Huvudkontor, Warfvinges väg 25, T-bana till Stadshagen, uppgång mot Mariedalsgatan, håll till vänster runt kvarteret.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Holger Blom och Stockholmsskolan betydelse för stadens parker

Under vårens föreläsningsserie träffade vi Thorbjörn Andersson som berättade om sin och landskapsarkitektens arbetsprocess. Under höstens sista föreläsning i Stockholms-serien kommer Thorbjörn tillbaka och ger oss en bakgrund i historien med den s k Stockholmsskolan och vad dess företrädare bl a Holger Blom och Erik Glemme har betytt för landskapsarkitekturens allt större roll i modernt stadsbyggande. Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor, har skrivit och/eller medverkat i ett trettiotal böcker, nu senast med en essätext i den nyutkomna guideboken om svensk landskapsarkitektur, ”Stadens offentliga rum”.

TID: Onsdagen den 3 december kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: 150 kr betalas på plats. Även icke medlemmar välkomna!!!
ANMÄLAN: Krävs ej.

Radiohuset – en modern klassiker

På initiativ av ArkDes tillförordnade överintendent Kerstin Brunnberg kan vi erbjuda vänföreningen en visning av Radiohuset, som i många år var Kerstins arbetsplats. Radiohuset är huvudkontor för Sveriges Radio. Där produceras och sänds stora delar av den nationella programverksamheten. Komplexet är format som ett H med två stora huskroppar som binds samman på mitten. Den nordliga byggnaden innehåller främst administrationslokaler, den sydliga studios och andra produktionsutrymmen. Mellan dess stora huskroppar finns Hangaren, en stor hall för servering entré mm. Radiohuset är, liksom grannbyggnaderna som inrymmer Sveriges Television, byggt på tidigare militärt område. Anläggningen som har ritats av arkitekterna Sune Lindström och Erik Ahnborg, VBB, stod färdig 1961.

TID: torsdagen den 29 januari kl 15. OBS tiden!!!
PLATS: Entrén Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20 – huset ”på höjden”
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08-611 35 96
ANTAL: 20 personer

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum