Kategoriarkiv: Information

Medlemsbrev 4-2021

Medlemsbrev 4-2021 finns även som PDF under fliken Medlemsbrev.

Hej alla kära ArkDes Vänner

5 oktober 2021

MEDLEMSBREV 4 2021

Äntligen har vi kommit igång och det känns nästan som vanligt och vilken tur att restriktionerna släpptes precis innan öppningen av ArkDes’ stora utställning om Sigurd Lewerentz i helgen, som nu kunde bli ”på riktigt”!

Våra två vandringar i Norra Djurgårdsstaden och i Rinkeby-Järva blev väldigt intressanta. Det handlade dels om klimatförändringar och gestaltningen av dagvattenhanteringen som en del av stadsmiljön och det offentliga rummet, dels om betydelsen av nya stråk och mötesplatser för att öka integrationen inom miljonprogrammets områden. Frågor med oerhört stor angelägenhet för den fortsatta stadsutvecklingen.

Nu är vi framme vid årets fjärde medlemsbrev och det känns roligt att få presentera ett riktigt ”matigt program”. Till våra två pågående teman, Stadsutveckling och Återbruk, lägger vi ett tredje; Sigurd Lewerentz. Sålunda kommer vi att visas den stora utställningen om Lewerentz, besöka Slakthusområdet, som är Stockholms nästa stora stadsutvecklingsområde, komma in i två nya kvarter i Hagastaden, ta del av Kulturhusets renovering som belönades med Kasper Salinpriset 2020 och vi besöker även Skogskrematoriet på Skogskyrkogården.

Varmt välkomna till ett förhoppningsvis intressant och spännande program!

PROGRAM

TEMA LEWERENTZ

Med suverän timing öppnade den stora Lewerentzutställningen på ArkDes när Coronarestriktionerna hade hävts. Efter en vernissagekväll innehöll första helgen ett digert program med visningar och föreläsningar.
Vänföreningens medlemmar får en specialvisning av Kieran Long den 12:e oktober, som kan följas av fler. Eftersom utställningen kommer att pågå fram till sommaren 2022 kommer det att bli aktiviteter med anknytning till Lewerentz under hela våren. För Vänföreningens del tänker vi att det kan bli både föreläsningar och besök och resor till Lewerentzbyggnader.

TEMA LANDSKAP OCH STADSUTVECKLING

Vi skrev i förra medlemsbrevet att vi efter våra vandringar i Rinkeby-Järva och Norra Djurgårdsstaden tänkte försöka hinna med ytterligare någon vandring innan hösten övergår till vinter, i områden där förnyelse pågår för fullt, som exempelvis Slakthusområdet och Hagastaden.

Slakthusområdet

Slakthusområdet är, med sin struktur, bebyggelse och intressanta historia, ett stadsutvecklingsområde med unika förutsättningar. Området har många av den klassiska stenstadens efterfrågade kvaliteter, med väldefinierade gaturum och en tydlig kvartersindelning. Utvecklingen av området bygger vidare på den befintliga stadsstrukturen, med stor respekt för de karaktärsdrag som gör området speciellt. Det labyrintiska gatunätet med långa gator och korta tvärgränder vidareutvecklas och kopplas starkare till omgivningen. Gaturummens intimitet och flikighet tas tillvara i en mångfald av små platser och parker. En stor del av bebyggelsen bevaras och brokigheten utnyttjas för att skapa karaktärsfulla offentliga rum. Nyréns Arkitekter har gjort ett övergripande Kvalitetsprogram, på uppdrag av staden.

TID OCH PLATS: Söndag den 17 oktober, kl 11.30.
Bengt Isling från Nyréns Arkitekter och William Stepp från staden kommer att visa och berätta om planerna för Slakthusområdet. Vi samlas i hörnet av Slakthusplan och Palmfeltsvägen.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till vandringen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Hagastaden

För tio år sedan ordnade föreningen en föreläsning om planerna för det då blivande Norra Stationsområdet. 2019 guidades vi av Owe Swanson på en högintressant vandring på temat ”Vision och verklighet” och nu fortsätter vi med besök i två av de allra senaste tillskotten i Hagastaden.

Norra sidan av den planerade Norra Stationsparken börjar ta form och en ny rad med bostadskvarter står snart färdiga och bildar fond mot parken. Mellan Gävlegatan och Hälsingegatan bygger fastighetsbolagen Folkhem och Wallin Bostad fyra nya kvarter som marknadsförs under namnen Cederhusen respektive Kvartetten. Nu när de första byggnaderna snart är inflyttningsklara, och de andra en god bit på väg, får vi möjlighet att se några lägenheter innan inflyttningen börjar.

Kvarteren utgörs av sammanlagt åtta tio- till trettonvåningars tornbyggnader, som bildar en bred front i söderläge mot Norra Stationsparken. Cederhusen och Kvartetten är sinsemellan väldigt olika i sina fasaduttryck men hålls ihop av ett övergripande gestaltningskoncept med hög bottenvåning, sammanhållna våningsplan och tydlig avslutning uppåt.

Cederhusen, som har ritats av General Architecture, är det första större träbyggnadsprojektet

TEMA ÅTERBRUK

Innan coronapandemin grusade alla aktiviter hade vi påbörjat en programserie på temat Återbruk, med föreläsningar och visningar. Vi besökte Hotel Asplund inrättat i f d Statens Bakteriologiska anstalt, en gång ritat av Gunnar Asplund, Hotel Blique by Nobis inrymt i det kontorshus Sigurd Lewerentz ursprungligen ritade för Philips och Henrik Nerlund höll en föreläsning om Skönhetsrådet. Andra visningar och föreläsningar lades på is. Nu tänker vi återkomma till ämnet.

Kulturhuset

Under snart femtio år har Kulturhuset och Teaterhuset givit plats för kultur i alla former, men även för ett provisoriskt riksdagshus under 12 år och för den Europeiska Freds- och säkerhetskonferensen under tre år. Genom åren har omkring 100 miljoner människor besökt husen. Sammantaget har detta medfört ett betydande slitage på husen som helhet, samtidigt som alla tekniska system och installationer tjänat ut och kräver en total förnyelse. Nya krav ställs också på till exempel brand, säkerhet, tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet. Detta är bakgrunden till att Stockholms stad 2015 tog initieringsbeslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset. Planering och projektering startade samma år, Skanska upphandlades som entreprenör och huset stängde för ombyggnad i januari 2019 och öppnade med återinvigning i september 2020.

Kulturhuset, ursprungligen ritat av Peter Celsings arkitektkontor, är unikt så till vida att det är det enda byggnadsverk som två gånger belönats med Kasper Salinpriset, Sveriges finaste arkitekturutmärkelse, först när det stod färdigt som provisoriskt riksdagshus 1972 och sedan 2020 för den genomgripande renoveringen. Per Ahrbom var handläggande arkitekt hos Celsing på 1970-talet och det är Ahrbom & Partner som varit ansvariga arkitekter för ombyggnaden.

TID OCH PLATS: Torsdag den 28 oktober, kl 17.30.
Vi samlas innanför huvudentrén vid Plattan. Per Ahrbom och Pernilla Remröd från Ahrbom & Partner kommer att visa och berätta.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Skogskrematoriet

Skogskrematoriet med dess tre kapell är en viktig del av världsarvet Skogskyrkogården och står sedan tillblivelsen 1940 som en förebild inom såväl svensk som internationell arkitektur.

Under de drygt åttio år som gått sedan byggnaden invigdes har de yttre förutsättningarna till viss del förändrats. Det gäller i första hand krematoriedelen som flyttades till en ny byggnad år 2014 vilket innebar att delar av lokalerna lämnades tomma. Begravningsskick och hur vi hanterar frågor kring döden har förändrats med åren. Kistmottagningen till exempel, som utformades som ett kapell där de anhöriga kunde ta farväl av den döde, är idag en rationell trucktransport från begravningsbil till kylrum. Urnutlämningen flyttade för några år sedan till det nya krematoriet och lämnade ett omsorgsfullt utformat rum och entrén från

VAD MER….?

Mailadresser

Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev som traditionell ytpost, skicka gärna en mailadress för framtida utskick. Det är även enklare och snabbare att informera om vad som händer och eventuella ändringar via mail. Skicka ett mail till vannerna@arkdes.se.

ArkDes – VAD HÄNDER ?

Sigurd Lewerentz – Architect of Death and LIfe

Den första oktober öppnade årets största satsning på ArkDes, utställningen om Sigurd Lewerentz, ”Dödens och livets arkitekt”. Boken om Lewerentz, det fantastiska praktverket som flera av Vänföreningens medlemsföretag varit med och sponsrat, finns i handeln. Utställningen kommer att pågå ända fram till den 28 augusti 2022. På ArkDes hemsida finner man tider för visningar, föreläsningar och andra aktiviter kring Lewerentz och utställningen.

Sommar på Exercisplan

Sommarens installation på Exercisplan finns kvar fram till och med den 10 oktober. Utomhusverket, designat av Studio Ossidiana, är en installation för alla – till för att utforskas, göras till sin egen och delas med andra. Tänkt som en ”övärld för aktiviteter och möten” – dit både fåglar och människor är välkomna hyllar verket det offentliga rummes potential. På ArkDes hemsida kan man ta del av processen bakom installationen.

Familjerummet

I hjärtat av muséet ligger ArkDes nya familjerum, en plats för avkoppling och lek för hela familjen. Rummet är helt förnyat av inredningsarkitekterna och konstnärerna Asli Abdulrahman och Marcia Harvey Isaksson, inspirerade av mjuka, runda former och mycket materialkänsla.

Café Blom

Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00. Soliga dagar är uteserveringen en oas på Skeppsholmen. Med medlemskort i ArkDes Vänner har man dessutom 10% rabatt på alla goda bakverk, sallader och andra smårätter.

Trevlig Höst önskar

Pia Kjellgren Schönning Ylva Lagerquist Klas Schönning

ArkDes Vänner

c/o ArkDes
Box 16410
10327 Stockholm
Telefon: 08 611 35 96 (telefonsvarare) Mail: vannerna@arkdes.se BG 5481-5634 Swish 123 386 03 68 www.arkitekturensvanner.se

Medlemsbrev 1.17

ARKITEKTURVÄNNER. Åter är ett verksamhetsår till ända- och ett nytt påbörjat. Dags att titta lite bakåt, men mest framåt. Det har varit ett intensivt verksamhetsår med ett stort antal programpunkter; 10 studiebesök, 7 föreläsningar, 2 visningar på ArkDes, en lördagsutflykt, en resa till Kiruna och en till Venedig samt ett som vanligt välbesökt årsmöte. Under vintern genomförde vi också ett medlemsmöte för att få inspel till det remissyttrande som styrelsen skulle avge på Christer Larssons utredning Gestaltad Livsmiljö, bl a dess förslag om att i prak- tiken lägga ner ArkDes. Dessbättre gav kulturministern under våren klart besked att ArkDes skall vara kvar som nationellt arkitekturmuseum och bedriva en främjande, samverk-ande och debatterande roll i arbetet för god arkitektur, form och design. Ännu har vi inte hört något om efterträdare till Kerstin Brunnberg, vars förordnande gick ut vid halvårsskiftet. På det nya året möttes vi av det fantastiska beskedet att ArkDes ökat sitt besöksantal med 122% under 2016- grattis moderskepp!!! Vänföreningens förhoppning för det nya året är att vi ser ett fortsatt ökat intresse för arkitektur- och samhällsbyggnadsfrågorna och att detta manifesteras i ett ökat medlemsantal i föreningen. Och så hoppas vi förstås att nedanstående och kommande programpunkter ska kännas inspirerande för er alla. Välkomna!

Läs hela medlemsbrevet som PDF här.

Det finns även på sidan Medlemsbrev.

Dags att förnya ditt medlemskap

I början av året infördes åter fri entré till ArkDes och Moderna Muséet. Det betyder inte att det är fritt inträde till alla utställningar. Museerna kommer även fortsättningsvis att ta betalt för inträde till tillfälliga utställningar. Den egenproducerade Bostadsutställningen och Basutställ- ningen på ArkDes kostar således inget att besöka – däremot tog man betalt för inträdet till Kusama. Utan att värdera själva ”fri-entré-reformen”, kan vi sorgset konstatera att den sanno- likt medför risk för minskat medlemsantal hos oss liksom hos andra vänföreningar. Men vi hoppas givetvis att ni medlemmar i allt väsentligt är med i föreningen för att ni anser att det är viktigt att det finns fora där arkitektur i bred mening visas, beskrivs och diskuteras och för att ni därmed också stöder verksamheten vid ArkDes. Sen vill vi förstås också gärna tro att de verksamheter föreningen erbjuder ska uppfattas som viktiga och angelägna. Vår ambition är också att medlemsbreven och vår hemsida ska utgöra en ”aktualitetskatalog” för objekt och företeelser på arkitekturens område.

Inbetalningskort för medlemskap under 2017 bifogas detta utskick. Medlemsavgifterna för 2017 har höjts till de belopp som beslutades vid årsmötena 2015 och 2016. Betala helst före utgången av november månad (PG- 503649-6 eller på BG 5481-5634). Glöm inte att skriva ditt/ert namn på inbetalningen. Företagsmedlemmar får faktura under november månad. De nya medlemskorten skickas ut i januari med det nya årets första medlemsbrev. Medlemskortet för 2016 gäller tom januari 2017.

Medlemsbrev 4.16

ARKITEKTURVÄNNER. Här kommer årets sista Medlemsbrev- tiden går fort! Höstens stads- vandring gick i Tensta med arkitekt Erik Stenberg som ciceron som visade på de kvaliteter och det engagemang som finns i detta ofta negativt omskrivna område. Någon vecka senare tog vi oss ut till Bro Park, den nya galoppbanan i Bro, som ersätter Täby galopp som nationalarena för galoppsporten. Det var en rätt okänd värld för de flesta av oss. Dagen efter vårt besök presenterades projektet som ett av de fyra nominerade till årets Kasper Salin-pris! Så roligt för vår guide och anläggningens arkitekt, Gustav Appell. Vi har också genomfört höstens första föreläsning och haft inte mindre än tre fulla visningar av nya Musikhögskolan. Venedig-resan med Arkitekturbiennalen som höjdpunkt var en omfattande och tankeväckande manifestation på temat ”Reporting from the front”, inom två utställningsområden och med 69 deltagande länder. Att vi, trots den korta tid vi hade, hann med så mycket av utställningen kan vi tacka vår Biennal-kunniga guide Karin Åberg Waern för. Men som sagt- nu till kommande program- och påminnelsen om att snart är dags att betala in medlemskapet i Arkitekturens Vänner för 2017.

Hela medlemsbrevet ligger som PDF (85 kB) på sidan Medlemsbrev. Klicka här!

Medlemsbrev 3:16

ARKITEKTURVÄNNER. Nu är vi i gång igen! Som vanligt är det lite svårt med temposkiftet, från det mer lättsamma semesterfirandet till stadens larm och olika arbetsinsatser. Men vi på kansliet kastar oss med stor förväntan över arbetet med vänföreningens höstprogram – det kan ni vara säkra på och läsa mer om nedan.

Men först en kort tillbakablick. Sedan förra nyhetsbrevet har två av föreningens styrelseledamöter och träbyggnadsexperter på ett ytterst inspirerande sätt ajourfört oss om var träbyggandet står i dag, tekniskt och miljömässigt. Vi tillbringade en inspirerande och hoppingivande lördag i Stenas miljonprogramsområde i Fisksätra då vi också besökte det lilla men innehållsrika museet HAMN. Vårens tre Kirunaföreläsningar avslutades med ett crescendo- helgresan till Kiruna i början av juni. Föreningens stämmor är nog unika genom det stora deltagarantalet- alltid kring ett 40-tal personer. I år fick stämmodeltagarna en visning av ArkDes intressanta bostadsutställning Bo.Nu.Då.

I slutet av april meddelade kulturministern i ett pressmeddelande att ArkDes ska vara kvar som egen myndighet och att verksamheten ska fortsätta, tom utvecklas. Glädjande för alla oss som kämpat för detta via vänföreningen och på annat sätt. Detta kan nog framför allt tillskrivas Kerstin Brunnbergs två år som tf överintendet på ArkDes där hon, givetvis tillsammans med sina medarbetare, visat vad ett ArkDes kan vara. Kerstins förordnande gick ut sista juni och hon avtackades på en informell och trevlig personalfest, som inleddes av ett uppskattande tal av kulturministern. Vänföreningens kansli var inbjudna och vi gav Kerstin ett ”ständigt medlemskap” i föreningen. Hoppas ingen är däremot!

Men nu, som sagt hösten program- där vi, förutom det som nämns nedan, ser fram emot oktoberresan till arkitekturbiennalen i Venedig- en resa som snabbt blev fulltecknad.

Läs hela medlemsbrevet här (pdf 102 kB).

Sommarbrev 2016

De senaste åren har vi skickat ut ett sommarbrev till alla våra medlemmar. Vi har tyckt att tiden mellan medlemsbrev 2 i april och 3 i augusti känns väldigt lång. Detta gäller även i år så här kommer ett sommarbrev från kansliet med lite information/ förvarning om vad som händer i föreningen strax efter sommaren. Så nu kan ni förbereda er mentalt och där tider redan finns angivna, lägga in evenemangen i era almanackor!

Det är spännande tider nu för ArkDes. Att den ska vara en egen myndighet där verksamheten ska fortsätta, tom utvecklas, har kulturministern angivit i ett pressmeddelande i slutet av april. Gott så. Kerstin Brunnbergs förordnande går ut den sista juni 2016 och tjänsten som ny överintendent är utlyst. Vi hoppas förstås att det blir en lika kompetent, engagerad och samarbetsinriktad chef som kommer att efterträda Kerstin, men om detta vet vi just nu inget.

Läs hela sommarbrevet här (pdf 47 kB).

Image courtesy of Nongkran_ch at FreeDigitalPhotos.net