Kategoriarkiv: Information

Medlemsbrev 1.17

ARKITEKTURVÄNNER. Åter är ett verksamhetsår till ända- och ett nytt påbörjat. Dags att titta lite bakåt, men mest framåt. Det har varit ett intensivt verksamhetsår med ett stort antal programpunkter; 10 studiebesök, 7 föreläsningar, 2 visningar på ArkDes, en lördagsutflykt, en resa till Kiruna och en till Venedig samt ett som vanligt välbesökt årsmöte. Under vintern genomförde vi också ett medlemsmöte för att få inspel till det remissyttrande som styrelsen skulle avge på Christer Larssons utredning Gestaltad Livsmiljö, bl a dess förslag om att i prak- tiken lägga ner ArkDes. Dessbättre gav kulturministern under våren klart besked att ArkDes skall vara kvar som nationellt arkitekturmuseum och bedriva en främjande, samverk-ande och debatterande roll i arbetet för god arkitektur, form och design. Ännu har vi inte hört något om efterträdare till Kerstin Brunnberg, vars förordnande gick ut vid halvårsskiftet. På det nya året möttes vi av det fantastiska beskedet att ArkDes ökat sitt besöksantal med 122% under 2016- grattis moderskepp!!! Vänföreningens förhoppning för det nya året är att vi ser ett fortsatt ökat intresse för arkitektur- och samhällsbyggnadsfrågorna och att detta manifesteras i ett ökat medlemsantal i föreningen. Och så hoppas vi förstås att nedanstående och kommande programpunkter ska kännas inspirerande för er alla. Välkomna!

Läs hela medlemsbrevet som PDF här.

Det finns även på sidan Medlemsbrev.

Dags att förnya ditt medlemskap

I början av året infördes åter fri entré till ArkDes och Moderna Muséet. Det betyder inte att det är fritt inträde till alla utställningar. Museerna kommer även fortsättningsvis att ta betalt för inträde till tillfälliga utställningar. Den egenproducerade Bostadsutställningen och Basutställ- ningen på ArkDes kostar således inget att besöka – däremot tog man betalt för inträdet till Kusama. Utan att värdera själva ”fri-entré-reformen”, kan vi sorgset konstatera att den sanno- likt medför risk för minskat medlemsantal hos oss liksom hos andra vänföreningar. Men vi hoppas givetvis att ni medlemmar i allt väsentligt är med i föreningen för att ni anser att det är viktigt att det finns fora där arkitektur i bred mening visas, beskrivs och diskuteras och för att ni därmed också stöder verksamheten vid ArkDes. Sen vill vi förstås också gärna tro att de verksamheter föreningen erbjuder ska uppfattas som viktiga och angelägna. Vår ambition är också att medlemsbreven och vår hemsida ska utgöra en ”aktualitetskatalog” för objekt och företeelser på arkitekturens område.

Inbetalningskort för medlemskap under 2017 bifogas detta utskick. Medlemsavgifterna för 2017 har höjts till de belopp som beslutades vid årsmötena 2015 och 2016. Betala helst före utgången av november månad (PG- 503649-6 eller på BG 5481-5634). Glöm inte att skriva ditt/ert namn på inbetalningen. Företagsmedlemmar får faktura under november månad. De nya medlemskorten skickas ut i januari med det nya årets första medlemsbrev. Medlemskortet för 2016 gäller tom januari 2017.

Medlemsbrev 4.16

ARKITEKTURVÄNNER. Här kommer årets sista Medlemsbrev- tiden går fort! Höstens stads- vandring gick i Tensta med arkitekt Erik Stenberg som ciceron som visade på de kvaliteter och det engagemang som finns i detta ofta negativt omskrivna område. Någon vecka senare tog vi oss ut till Bro Park, den nya galoppbanan i Bro, som ersätter Täby galopp som nationalarena för galoppsporten. Det var en rätt okänd värld för de flesta av oss. Dagen efter vårt besök presenterades projektet som ett av de fyra nominerade till årets Kasper Salin-pris! Så roligt för vår guide och anläggningens arkitekt, Gustav Appell. Vi har också genomfört höstens första föreläsning och haft inte mindre än tre fulla visningar av nya Musikhögskolan. Venedig-resan med Arkitekturbiennalen som höjdpunkt var en omfattande och tankeväckande manifestation på temat ”Reporting from the front”, inom två utställningsområden och med 69 deltagande länder. Att vi, trots den korta tid vi hade, hann med så mycket av utställningen kan vi tacka vår Biennal-kunniga guide Karin Åberg Waern för. Men som sagt- nu till kommande program- och påminnelsen om att snart är dags att betala in medlemskapet i Arkitekturens Vänner för 2017.

Hela medlemsbrevet ligger som PDF (85 kB) på sidan Medlemsbrev. Klicka här!

Medlemsbrev 3:16

ARKITEKTURVÄNNER. Nu är vi i gång igen! Som vanligt är det lite svårt med temposkiftet, från det mer lättsamma semesterfirandet till stadens larm och olika arbetsinsatser. Men vi på kansliet kastar oss med stor förväntan över arbetet med vänföreningens höstprogram – det kan ni vara säkra på och läsa mer om nedan.

Men först en kort tillbakablick. Sedan förra nyhetsbrevet har två av föreningens styrelseledamöter och träbyggnadsexperter på ett ytterst inspirerande sätt ajourfört oss om var träbyggandet står i dag, tekniskt och miljömässigt. Vi tillbringade en inspirerande och hoppingivande lördag i Stenas miljonprogramsområde i Fisksätra då vi också besökte det lilla men innehållsrika museet HAMN. Vårens tre Kirunaföreläsningar avslutades med ett crescendo- helgresan till Kiruna i början av juni. Föreningens stämmor är nog unika genom det stora deltagarantalet- alltid kring ett 40-tal personer. I år fick stämmodeltagarna en visning av ArkDes intressanta bostadsutställning Bo.Nu.Då.

I slutet av april meddelade kulturministern i ett pressmeddelande att ArkDes ska vara kvar som egen myndighet och att verksamheten ska fortsätta, tom utvecklas. Glädjande för alla oss som kämpat för detta via vänföreningen och på annat sätt. Detta kan nog framför allt tillskrivas Kerstin Brunnbergs två år som tf överintendet på ArkDes där hon, givetvis tillsammans med sina medarbetare, visat vad ett ArkDes kan vara. Kerstins förordnande gick ut sista juni och hon avtackades på en informell och trevlig personalfest, som inleddes av ett uppskattande tal av kulturministern. Vänföreningens kansli var inbjudna och vi gav Kerstin ett ”ständigt medlemskap” i föreningen. Hoppas ingen är däremot!

Men nu, som sagt hösten program- där vi, förutom det som nämns nedan, ser fram emot oktoberresan till arkitekturbiennalen i Venedig- en resa som snabbt blev fulltecknad.

Läs hela medlemsbrevet här (pdf 102 kB).

Sommarbrev 2016

De senaste åren har vi skickat ut ett sommarbrev till alla våra medlemmar. Vi har tyckt att tiden mellan medlemsbrev 2 i april och 3 i augusti känns väldigt lång. Detta gäller även i år så här kommer ett sommarbrev från kansliet med lite information/ förvarning om vad som händer i föreningen strax efter sommaren. Så nu kan ni förbereda er mentalt och där tider redan finns angivna, lägga in evenemangen i era almanackor!

Det är spännande tider nu för ArkDes. Att den ska vara en egen myndighet där verksamheten ska fortsätta, tom utvecklas, har kulturministern angivit i ett pressmeddelande i slutet av april. Gott så. Kerstin Brunnbergs förordnande går ut den sista juni 2016 och tjänsten som ny överintendent är utlyst. Vi hoppas förstås att det blir en lika kompetent, engagerad och samarbetsinriktad chef som kommer att efterträda Kerstin, men om detta vet vi just nu inget.

Läs hela sommarbrevet här (pdf 47 kB).

Image courtesy of Nongkran_ch at FreeDigitalPhotos.net

Arkdes framtid – myndighet för gestaltad livsmiljö??

Utredaren Christer Larsson lämnade i oktober sitt betänkande Gestaltad Livsmiljö till kulturministern. Strax före jul fick Arkitekturens vänner, tillsammans med drygt 300 andra myndigheter, organisationer och företag, remissen på utredningen- svaren ska vara inne den 14 mars. Utredningens ambition är att stärka arkitekturens roll i samhället och man vill sjösätta begreppet Gestaltad Livsmiljö för detta vida ansvarsområde. Det är få skarpa förslag i utredningen och det mest genomgripande av dem är att ArkDes ska omvandlas till en ”Myndighet för Gestaltad Livsmiljö”, att samlingarna flyttas till annat statligt museum och att utställningsverksamheten upphör. Det känns givetvis viktigt att stödja ”vårt ArkDes” och medverka till att det får goda förutsättningar att utvecklas på ett sätt som gynnar engagemang, kunskapsutveckling och debattklimat för arkitektur- och samhällsbyggnads– frågor i samhället. Som ett inspel i arbetet med remissvaret inbjuder föreningen därför medlemmarna till ett samtal med styrelsemedlemmar och kansli kring dessa frågor. En sammanfattning av utredningen finns på föreningens hemsida.

TID & PLATS: Tisdagen den 2 februari kl. 17.00 på ArkDes.
AVGIFT: Ingen avgift – men anmäl dig!