Kategoriarkiv: Föreläsning

Kungsträdgården är som ett långsamt skådespel

Kungsträdgården i Stockholm är ständigt aktuell och i fokus för debatten, senast genom Apples förslag till flaggskeppsbutik. Med utgångspunkt från berättelsen om Kungsträdgården skisseras parkernas svenska historia från kungens trädgård till folkets offentliga park.

FÖRELÄSARE: Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns arkitekter.

TID & PLATS: Tisdagen den 5 december kl.17.00 i Aula ArkDes.

ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen – och med arkitekturen!

Landskapet och vägen – samspel eller maktkamp?

Hur har landskapet bildats och varför ser det ut som det gör? Och vilka förutsättningar ger olika landskapstyper för att genomföra väg- och järnvägsdragningar. I föreläsning berättas om vad det innebär att jobba i den stora landskapsskalan och hur kunskap om landskapet, om dess funktioner och sammanhang, kan användas för att finna de bästa infrastrukturlösningarna – att arbeta med och inte mot landskapet.

FÖRELÄSARE: Emily Wade, landskapsarkitekt, Landskapslaget.

TID & PLATS: Tisdagen den 7 november kl.17.00 i Aula ArkDes.

ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen – och med arkitekturen!

Citybanan och underjordiska terminaler

Att förbättra spårkapaciteten genom Stockholm, den s k Getingmidjan, har varit en huvuduppgift för föreläsarens arkitektkontor under de senaste 27 åren. Det började med 3:e spåret och
åtföljande intensiva debatt och fortsatte med järnvägsutredningar och järnvägsplaner om en serie alternativa tunnellösningar. Till sist kunde politikerna i kommuner, landsting och stat enas om finansieringen. Vår uppgift blev att forma trygga, rymliga, säkra och vackra resandemiljöer 30 – 40 meter under backen rakt under City respektive Odenplan. Trafikverket och SL önskade en stationsutformning som liknade flygterminaler snarare än tunnelbanestationer. Nu är det klart, inom budget och ett halvt år före tidplanen. En berättelse om en lång och krokig process och hur vi bar oss åt för att nå dess mål.

FÖRELÄSARE: Bengt Ahlqvist, arkitekt, Ahlqvist & Almqvist arkitekter.
TID & PLATS: Tisdagen den 3 oktober kl.17.00 i Aula ArkDes.
ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen – och med arkitekturen!

Ingegerd Råman berättar

Ingegerd Råman är en av våra främsta formgivare, som kännetecknas av vackra bruksföremål med enkel design i keramik och glas kretsande kring mat, dryck och dukade bord. De flesta känner nog igen hennes skira karaff med tillhörande glas. Ingegerd har vid flera tillfällen fått utmärkelsen Utmärkt Svensk Form och finns representerad på Nationalmuseum, Victoria & Albert Museum i London m fl. På senare år har hon också samarbetat med Gert Wingårdh i prisade projekt som Svenska ambassaden i Washington, Aula Medica och i den pågående tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall. I den senare, resultatet av en arkitekttävling, visar sig samarbetet genast i fasadens glasmosaik. Ingegerd Råman har mycket att berätta från sin verksamhet då och idag, och bland aktualiteterna kan nämnas en kollektion för IKEA, ett internationellt konstprojekt i Japan – och en utställning om hennes verk som under hösten visats på Nationalmuseum och Vandalorum.

TID & PLATS: Tisdagen den 14 februari kl. 17.00 i Aula ArkDes
AVGIFT: 150 kr
ANTAL: ca 100

Vårens föreläsningsserie: Den täta staden

Observera omkastningen i programmet! Programbladet och inlägget är uppdaterat med senaste uppgifterna.

Även denna termin kommer vi att ordna tre föreläsningar inom ramen för temat Den täta staden- rummen mellan husen. ”Den täta staden” är idag ett positivt laddat begrepp, kanske man kan kalla det en nödvändighetens planeringsideologi när befolkningstillväxten är rekordartad. Det är svårt att ifrågasätta bostadsbehovet och den resurshushållning som det kan innebära att förtäta och därmed utnyttja befintlig infrastruktur. Förtätning kan också användas för att komplettera ensidiga miljöer, socialt, funktionellt eller arkitektoniskt, men rymmer även svåra avvägningar och problem. Kampen om ”rummen mellan husen” hårdnar, barnen får mindre rum i staden, gröna lungor naggas i kanten och trängselproblem uppstår. I Stockholm uppnås förtätningen numera också genom att man bygger på höjden – det gäller nya hus och påbyggnader på gamla. Detta påverkar stadssilhuetten, ger sämre solljusför- hållande, slagskuggor och risk för vindtunneleffekter.

Läs om föreläsningarna i separat programblad! (PDF 106 kB)

STOCKHOLMS STADSBYGGNAD I BRYTNINGSTID

Peter Lundevall

lundevallStockholm har sin unika historia och anatomi, sin befolkning och topografi, sitt klimat och sin arkitektur, sin relation mellan centrum och periferi. Hur blev Stockholm det Stockholm vi ser i dag? Vilka stadsplaneideologier, visioner, maktförhållanden etc har genom århundradena påverkat stadens fysiska sociala och ekonomiska utveckling. Peter inleder med en historisk tillbakablick då han blottlägger de mekanismer som format staden. Och sen ställer han sig i dagens situation, diskuterar den och blickar framåt. Peter menar att Stockholm av allt att döma nu står inför en brytningstid.

TID & PLATS: Tisdagen den 7 mars kl. 17.00 i Aula ArkDes

SOCIAL HÅLLBARHET I STADEN – EN KOMPLEX KONST

Lena From

Lena From Foto Ricard Estay
Lena From
Foto Ricard Estay

Åren 2016-2018 står miljonprogrammet i särskilt fokus för Statens konstråd genom regeringssatsningen Konst händer. Uppdraget är formulerat så att Statens konstråd genom konstnärlig gestaltning ska bidra till att skapa platser för möten och mer engagerande boendemiljöer för alla, och tillsammans med det civila samhället arbeta fram praktiska exempel på hur bostadsområden kan berikas konstnärlig. Genom konkreta exempel från Boden i norr till Malmö i söder berättar Lena From om de olika konstprojekten, hur de relaterar till staden som livsmiljö och förhåller sig till arbetet med konst enligt enprocentsregeln i till exempel Stockholm.

TID & PLATS: Tisdagen den 4 april kl. 17.00 i ArkDes Aula

TÄTARE STAD- GRÖNARE STAD!

Elisabeth Rosenquist Saidac

image001I en storstadsmiljö har parker och naturområden stor betydelse för livskvalitet och folkhälsa- och får en allt större betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Fram till år 2030 planerar Stockholm för 140 000 nya bostäder- en stor del av dessa inom redan byggda miljöer. Detta innebär naturligtvis stora utmaningar, inte minst när det gäller den mark som i dag är obebyggd. Stockholms målbild är dock att Stockholm ska bli både tätare och grönare! Elisabeth berättar om ett aktuellt dokument Grönare Stockholm, som innehåller förslag till riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Och hon kommer att visa exempel på väl avvägd balans mellan bebyggelse, infrastruktur och gröna miljöer inom förtätade markområden.

TID & PLATS: Tisdagen den 2 maj kl. 17.00 i ArkDes Aula.

Tidstypiskt – detaljerna berättar

Tidstypiskt, Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 är titeln på en aktuell bok av arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen (Byggtjänst 2016). Författarna är sedan länge kända för viktiga grundläggande skrifter om arkitektur och stadsbyggnad från olika tidsperioder. Den första boken, Så byggdes husen, kom redan på 1980-talet – och har sedan givits ut i nya upplagor. Författarna önskar med den senaste boken Tidstypiskt öka medvetenheten och kunskapen om detaljernas betydelse för vår byggda miljö. Genom att beskriva de stilhistoriska skillnaderna i utformning av fönster, trapphus och snickerier decennievis från 1880-tal till 1970- tal lyfter de fram vardagsarkitekturen. Boken är resultatet av mer än fem års forskning och dokumentation, då de bland annat inventerat trapphus och lägenheter, gjort måttstudier på dörrkarmar och golvlister, fotograferat utrivet byggmaterial i återvinningssäckar och studerat öppna spisar på Hemnet! Cecilia Björk och Laila Reppen berättar om sitt arbete och boken.

TID: Tisdagen 7 februari kl. 17.00
PLATS: Aula ArkDes
AVGIFT: 150 kr
ANTAL: ca 100

Tuffa, uppkäftiga och brutala – Martin Rörby

brutalMartin Rörby, arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet, föreläser med utgångspunkt från sin och fotografen Tove Falk Olssons bok ”Sthlm Brutal” (Max Ström). De är djärva, uppkäftiga och uppfattas inte sällan som brutala – husen som uppfördes i Stockholms innerstad under 1960- och 70- talen. Med en ofta stor och avvikande skala och fasader i betong, glas och metall utgör de här byggnaderna ett fränt inslag i stadsbilden. Men den råa karaktären till trots uppvisar de samtidigt en arkitektonisk skärpa och en omsorg om detaljerna som inger respekt och skvallrar om en konstnärligt betydande period i huvud- stadens fysiska utveckling. Ta chansen att genom Martins föreläsning få en ny syn på de utskällda husen från denna epok – eller att öka din respekt för dem.

TID & PLATS: Tisdagen den 6 december kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!

Bygge och bråk – Rasmus Waern

bygge-rasmus”Badringen” i Riddarfjärden, Stadsbiblioteket, Slussens omvandling, Nobelhuset… alla är de kända exempel på byggnader och anläggningar som lett till starka proteststormar då planerna på omvandling eller nyuppförande presenterats. Runtomkring i landet finns det säkert otaliga liknande exempel på motstånd mot det nya. Men varför leder planer på nya hus så ofta till bråk? Är det något dåligt, eller finns det också något bra i konflikterna? Och hur ska man i så fall göra för att stärka de goda bråken, och minska de dåliga? Arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn berättar i sin föreläsning om bråkens historia och om hur de kan hanteras. Hans uppmärksammade bok ”Bygge och bråk” (Atlantis) rör sig i kärnan för dagens stora arkitekturdebatter.

TID & PLATS: Tisdagen den 1 november kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!

Svensk bostad 1850-2000 – Ola Nylander

bostad-nylanderEn av de brinnande aktuella frågorna i dagens Sverige är den stora bostadsbristen. Ola Nylander tecknar i sin föreläsning bilden av hur vi i Sverige under ett drygt sekel hanterat dessa frågor. Och vi kan konstatera att svensk bostadspolitik och byggande historiskt varit bra på att bygga bort bostadsbristen: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet. Vad kan vi lära av den historiska utvecklingen? Ola Nylander är konstnärlig professor på Chalmers arkitektur med inriktning mot bostadsplanering. Han talar delvis utifrån sin bok Svensk bostad (Studentlitteratur)

TID & PLATS: Tisdagen den 4 oktober kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!

Kiruna flyttar – byggnader som kollektiva minnen

Den sista föreläsningen av vårens tre återstår. Från att i den första föreläsningen ha hört mer övergripande om Kiruna i dag och bakgrunden till flytten och under den andra stiftat bekantskap med det aktuella förslaget för den nya staden och de processer som lett dit – ska vi nu höra mer om enskilda objekt. Arkitekt SAR/MSA Lars Gezelius berättar om Kiruna kyrka. Vi får höra om det nya Sametinget, resultatet av en tävling redan 2006 som vanns av Murman arkitekter, och som nu funnit sin plats i den nya staden. ännu ett exempel på stadens konstnärliga ambitioner är konstprojektet Lysmasken, som handlar om gestaltningen av gränsen till deformationsområdet. Arkitekt SAR/MSA Markus Aerni, Happyspace, berättar om det projektet.

TID & PLATS: Tisdagen de 10 maj, kl. 17.00 i ArkDes hörsal
AVGIFT: 150 kr för den som inte redan betalat för hela serien