Kategoriarkiv: Föreläsning

Tuffa, uppkäftiga och brutala – Martin Rörby

brutalMartin Rörby, arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet, föreläser med utgångspunkt från sin och fotografen Tove Falk Olssons bok ”Sthlm Brutal” (Max Ström). De är djärva, uppkäftiga och uppfattas inte sällan som brutala – husen som uppfördes i Stockholms innerstad under 1960- och 70- talen. Med en ofta stor och avvikande skala och fasader i betong, glas och metall utgör de här byggnaderna ett fränt inslag i stadsbilden. Men den råa karaktären till trots uppvisar de samtidigt en arkitektonisk skärpa och en omsorg om detaljerna som inger respekt och skvallrar om en konstnärligt betydande period i huvud- stadens fysiska utveckling. Ta chansen att genom Martins föreläsning få en ny syn på de utskällda husen från denna epok – eller att öka din respekt för dem.

TID & PLATS: Tisdagen den 6 december kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!

Bygge och bråk – Rasmus Waern

bygge-rasmus”Badringen” i Riddarfjärden, Stadsbiblioteket, Slussens omvandling, Nobelhuset… alla är de kända exempel på byggnader och anläggningar som lett till starka proteststormar då planerna på omvandling eller nyuppförande presenterats. Runtomkring i landet finns det säkert otaliga liknande exempel på motstånd mot det nya. Men varför leder planer på nya hus så ofta till bråk? Är det något dåligt, eller finns det också något bra i konflikterna? Och hur ska man i så fall göra för att stärka de goda bråken, och minska de dåliga? Arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn berättar i sin föreläsning om bråkens historia och om hur de kan hanteras. Hans uppmärksammade bok ”Bygge och bråk” (Atlantis) rör sig i kärnan för dagens stora arkitekturdebatter.

TID & PLATS: Tisdagen den 1 november kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!

Svensk bostad 1850-2000 – Ola Nylander

bostad-nylanderEn av de brinnande aktuella frågorna i dagens Sverige är den stora bostadsbristen. Ola Nylander tecknar i sin föreläsning bilden av hur vi i Sverige under ett drygt sekel hanterat dessa frågor. Och vi kan konstatera att svensk bostadspolitik och byggande historiskt varit bra på att bygga bort bostadsbristen: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet. Vad kan vi lära av den historiska utvecklingen? Ola Nylander är konstnärlig professor på Chalmers arkitektur med inriktning mot bostadsplanering. Han talar delvis utifrån sin bok Svensk bostad (Studentlitteratur)

TID & PLATS: Tisdagen den 4 oktober kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!

Kiruna flyttar – byggnader som kollektiva minnen

Den sista föreläsningen av vårens tre återstår. Från att i den första föreläsningen ha hört mer övergripande om Kiruna i dag och bakgrunden till flytten och under den andra stiftat bekantskap med det aktuella förslaget för den nya staden och de processer som lett dit – ska vi nu höra mer om enskilda objekt. Arkitekt SAR/MSA Lars Gezelius berättar om Kiruna kyrka. Vi får höra om det nya Sametinget, resultatet av en tävling redan 2006 som vanns av Murman arkitekter, och som nu funnit sin plats i den nya staden. ännu ett exempel på stadens konstnärliga ambitioner är konstprojektet Lysmasken, som handlar om gestaltningen av gränsen till deformationsområdet. Arkitekt SAR/MSA Markus Aerni, Happyspace, berättar om det projektet.

TID & PLATS: Tisdagen de 10 maj, kl. 17.00 i ArkDes hörsal
AVGIFT: 150 kr för den som inte redan betalat för hela serien

Bygg trä… Om det nya träbyggandet

Denna kväll ska två av föreningens styrelsemedlemmar och tillika trä-entusiaster låta oss ta del av deras intresse, kunskaper och projekt! Tomas Alsmarker, är civilingenjören som var pionjär för höga trähus, varit professor i träbyggnadskonst i Växjö och som numera är vd på Nyréns arkitektkontor. Arne Olsson är civilingenjören som i tio år varit vd på Folkhem, som låtit uppföra landets högsta träbyggnader i Sundbyberg och som beslutat att endast bygga trähus i framtiden. De kommer att berätta om hur man gör och varför det är så viktigt att man verkligen börjar bygga mer i trä.

TID & PLATS: Måndagen den 25 april kl.18.00, Galleriet, Nyréns arkitektkontor, Nackagatan 4

AVGIFT: 100 kr

ANTAL: Högst 35 personer

Kiruna flyttar – tre föreläsningar

I våras höll professor Göran Cars en mycket uppskattad föreläsning om ”historiens största stadsomvandling”, den som pågår i Kiruna. Stadens centrum ska flytta ca tre kilometer österut eftersom LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Nu återkommer vi med tre föreläsningar om det fascinerande projektet. är det möjligt att flytta en hel stad till en ny plats och bygga upp den på nytt – och samtidigt bevara den unika identiteten hos staden och dess invånare? Det är den fråga som alla inblandade nu ställer sig och som man har ambitionen att besvara jakande.

Föreläsningarna är nu är tillbaka i vår egen hörsal. ArkDes bjuder på den! Vi har också valt att lägga dem på tisdagar redan kl. 17.00 (1 mars, 5 april och 10 maj) så att vi kan mingla och eftersnacka i Bloms. Vi hoppas också att något om Kiruna från arkivet kan presenteras i anslutning till föreläsningarna.

OBS första föreläsningen, tisdag 1 mars, genomförs i Tekniska Nämndhusets hörsal på Fleminggatan 4.

Läs om föreläsningarna i separat programblad (pdf 96kB).

Höstens föreläsningar: två böcker och en tv-serie

Även denna höst kommer vi att ordna tre föreläsningar. Den första och den sista föreläsningen knyter vardera an till en aktuell och spännande bokutgivning under sensommaren, medan den andra föreläsningen kopplar vi till en aktuell TV- serie. Således: Två böcker och en TV- serie. Liksom i våras äger föreläsningarna rum i Tekniska Nämndhusets hörsal första onsdagen i månaden kl 18.00 till ca 19.30.

AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/ gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen- och med arkitekturen!

SÖDRA ÄNGBY- MODERNISM, ARKITEKTUR, LANDSKAP

 

Södra Ängby
Södra Ängby

I höst kommer en bok om Södra Ängby, området som presenterats ovan. Boken samlar sig kring nio kapitel skrivna av några av de främsta experterna inom ämnet och som beskriver modernismens uppkomst och utveckling på kontinenten för att sedan landa i denna stockholmsförstad. Föreläsningen ger ett svep genom boken. Där får vi veta hur tankarna formades hos stadsplanerarna, hur de påverkads av de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland, vilka arkitekter som ritade husen, hur husen byggdes och var de nyinflyttade kom ifrån. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen, som i sin tur studerades internationellt under benämningen Sweden – the middle way. Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. Föreläsningen kan ses som en fördjupning av de intryck och informationer som givits vid septembervandringen, men förutsätter givetvis inte att man var med på denna. Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor och en av bokens fyra redaktörerna kommer att hålla denna föreläsning.

TID: Onsdagen den 7 oktober.

FRÖKEN FRIMANS STOCKHOLM

mästersam-högTV-serien Fröken Frimans krig (från 2013) bygger på en sann historia från 1905. Det är berättelsen om några stockholmskvinnor som under ledning av lärarinnan Anna Whitlock (verklighetens fröken Friman) bildade en kooperativ matbutik som de kallade Svenska Hem. Det blev en spännande kamp. För hur gör kvinnor som varken har rösträtt eller egna pengar? När de får alla Stockholms manliga handlare emot sig? Trots motståndet fanns efter 10 år fem butiker i Stockholm och över 3000 medlemmar. Selma Lagerlöf, Ellen Key, Elin Wägner – ”alla” den tidens kända kvinnor var med! Den första butiken låg på Jakobsbergsgatan 6 och flyttades senare till Mäster Samuelsgatan 3. Såväl Vasastan som Kungsholmen, Södermalm och Lidingö fick butiker innan Svenska Hem gick ihop med Konsum Stockholm år 1916. Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser har skrivit boken som TV-serien bygger på. De kommer och berättar historien om vad som hände i verkligheten med kvinnorna, butikerna och den kamp för kvinnornas rösträtt som alla samtidigt deltog i. TV-serien återkommer med nya avsnitt i jul.

TID: Onsdagen den 4 november.

ATT SKRIVA OM 1000 ÅR AV SVENSK ARKITEKTUR

bedoirebildDen svenska arkitekturens historia är namnet på Fredric Bedoires nya praktverk där Sveriges historia beskrivs genom arkitekturen. I det första bandet (1000 – 1800) vävs byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik samman med social utveckling och ekonomiska konjunkturer alltifrån kristnande och riksbildning fram till att industrialiseringen förändrar världen. I det andra bandet (1800- 2000) följer vi den begynnande industrialiseringen fram till dagens nyliberala, postindustriella samhälle. På höstens tredje och sista föreläsning kommer Fredric Bedoire att tala om själva arbetet med att skriva om 1000 år av svensk arkitektur. Han kommer särskilt att fokusera på arkitekturfotografiets betydelse och förändring under mer än 150 år. Fredric Bedoire var tidigare universitetslektor och föreståndare i arkitekturhistoria vid KTH och är professor emeritus från Konsthögskolans arkitekturskola och författare till ett stort antal intressanta och uppmärksammade böcker.
TID & PLATS: Onsdagen den 2 december kl. 18.00. Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
AVGIFT: 150 kr betalas på plats om man inte betalat för hela serien. även icke-medlemmar är välkomna.

Onsdagsföreläsning

Då ska vi få veta mer om tankarna som formades hos stadsplanerarna, hur de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland påverkade, vilka arkitekterna som ritade husen var, hur det gick till när husen byggdes och var de nyinflyttade kom från. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen- Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. området, Thorbjörn Andersson, redaktör för den ovan nämnda boken samt någon/ några av de författare som medverkar i boken medverkar under kvällen.

Tid: onsdag 7 oktober kl. 18
Kostnad: 150 kr.
I nästa Medlemsbrev preciseras programmet ytterligare.

 

Material och konstruktion ger form

”Så länge jag minns har jag varit intresserad av konst och arkitektur. Det var därför naturligt att jag, som ingenjör, utvecklade ett stort engagemang för konstruktioner som leder till stor arkitektur.” Så skriver Sture Samuelsson i det praktverk, Ingenjörens konst, han just avslutat. I sin föreläsning kommer han att presentera betydelsefulla ingenjörer och visa på hur den goda arkitekturen bärs fram av sin konstruktion. Boken argumenterar stark för en ökad samverkan mellan arkitekter och konstruktörer. Sture Samuelsson är professor em. i ämnet Konstruktionslära vid KTH Arkitektur. Han är utbildad som civilingenjör och har haft olika positioner inom högskolor och i privat näringsliv.

TID: Onsdagen den 6 maj, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Kiruna – historiens största stadsomvandling

Kiruna är en av Sveriges yngsta städer, vars framväxt är starkt kopplad till LKABs brytning av järnmalm från början av förra seklet. År 2004 stod det klart att fortsatt verksamhet vid LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Kommunen har sedan beslutat att flytta den nuvarande stadskärnan till säker mark 2,5 kilometer österut. Göran Cars berättar om den fascinerande processen och utvecklingsplanen. Göran Cars är professor i Samhällsplanering och miljö vid KTH. Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas.

TID: Onsdagen den 8 april, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.