tis 3 mar
KIERAN LONG: ArkDes NYA PERMANENTA UTSTÄLLNING

Sergels Torg.David Helldén ArkDes Samlingar (Kieran Long )

ArkDes har inlett arbetet med en ny permanent utställning baserad på museets samlingar, som består av cirka 4 miljoner objekt av 500 arkitekter. ArkDes Vänner får en unik inblick i processen genom en presentation av museets överintendent Kieran Long. Ta chansen att ta del av arbetet tidigt i processen och få reda på hur du som vän till museet kan vara en del av projektet.

TID: tisdag 3 mar kl. 17:30 – 18:30
PLATS: Aula ArkDes
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: ingen avgift