uppskjutet
ARKITEKTUR OCH RETUR

Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Intresset för återbruk av äldre hus och byggnadsdelar ökar starkt, vilket lockar fram nya, smarta och emellanåt djärva sätt att nalkas uppgifterna. Samtidigt återuppstår sedan länge förlorade märkesbyggnader – vissa som mer regelrätta rekonstruktioner, andra snarare som fullskalemodeller eller kulisser. Och högljudda krafter propagerar för att vi ska bygga nytt i ”traditionell” eller ”historisk” stil, trots att helt andra ekonomiska och tekniska förutsättningar råder idag jämfört med de perioder som förs fram som idealen. Vad står detta för och vad säger det om vår syn på framtiden

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. Beskowsalen.
AVGIFT: 150 kr betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10 kr.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.