Medlemsbrev 3:16

ARKITEKTURVÄNNER. Nu är vi i gång igen! Som vanligt är det lite svårt med temposkiftet, från det mer lättsamma semesterfirandet till stadens larm och olika arbetsinsatser. Men vi på kansliet kastar oss med stor förväntan över arbetet med vänföreningens höstprogram – det kan ni vara säkra på och läsa mer om nedan.

Men först en kort tillbakablick. Sedan förra nyhetsbrevet har två av föreningens styrelseledamöter och träbyggnadsexperter på ett ytterst inspirerande sätt ajourfört oss om var träbyggandet står i dag, tekniskt och miljömässigt. Vi tillbringade en inspirerande och hoppingivande lördag i Stenas miljonprogramsområde i Fisksätra då vi också besökte det lilla men innehållsrika museet HAMN. Vårens tre Kirunaföreläsningar avslutades med ett crescendo- helgresan till Kiruna i början av juni. Föreningens stämmor är nog unika genom det stora deltagarantalet- alltid kring ett 40-tal personer. I år fick stämmodeltagarna en visning av ArkDes intressanta bostadsutställning Bo.Nu.Då.

I slutet av april meddelade kulturministern i ett pressmeddelande att ArkDes ska vara kvar som egen myndighet och att verksamheten ska fortsätta, tom utvecklas. Glädjande för alla oss som kämpat för detta via vänföreningen och på annat sätt. Detta kan nog framför allt tillskrivas Kerstin Brunnbergs två år som tf överintendet på ArkDes där hon, givetvis tillsammans med sina medarbetare, visat vad ett ArkDes kan vara. Kerstins förordnande gick ut sista juni och hon avtackades på en informell och trevlig personalfest, som inleddes av ett uppskattande tal av kulturministern. Vänföreningens kansli var inbjudna och vi gav Kerstin ett ”ständigt medlemskap” i föreningen. Hoppas ingen är däremot!

Men nu, som sagt hösten program- där vi, förutom det som nämns nedan, ser fram emot oktoberresan till arkitekturbiennalen i Venedig- en resa som snabbt blev fulltecknad.

Läs hela medlemsbrevet här (pdf 102 kB).