ons 12 feb
ACCELERATOR – MÖTESPLATS FÖR KONST, VETENSKAP OCH SAMHÄLLSFRÅGOR

Foto: Mikael Olsson

I det underjordiska Manne Siegbahn-laboratoriet har Stockholms Universitet etablerat en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Verksamheten riktar sig till allmänhet, studenter och forskare. Syftet är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka forskningsfrågor, inspirera utbildningarna och bidra till annorlunda perspektiv på samhällsfrågor.

Utgångspunkten har varit att det gamla laboratoriets suggestiva och råa atmosfär i mesta möjliga mån skulle behållas i den nya konsthallen. De grova, skrovliga tegel- och betongväggarna kontrasterar mot de nya tilläggen, som fått ett mer bearbetat utförande. De två hallarna har getts olika karaktär, den högre med betonggolv och den lägre med trägolv, för att ge möjlighet till olika tolkningar och användningsområden. En ny entréhall med reception och kafé har placerats mellan de befintliga byggnaderna, varifrån entrén till konsthallen sker via ett gammalt inlastningsschakt.

Per Kraft på 2bk arkitekter, som har varit ansvarig arkitekt för ombyggnaden, visar oss runt och berättar om projektet och dess utmaningar.

TID: onsdag 12 februari kl. 18:00
PLATS: Vi samlas vid entrén lite före 18.00. Frescativägen 26 A. Tunnelbana: Universitetet.
ANMÄLAN: Förhandsanmälan krävs. Max 30 deltagare.
Telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: 100 kr betalas i förhand till föreningens BG 5481-5634 eller via Swish 123 386 03 68.