Utblick England

Vi börjar hösten med det föredrag som dessvärre måste ställas in under våren. Nu kommer arkitekterna Andy Nettleton och Ia Hjärre, som i många år drivit Dive Architects i London numera i Stockholm, och berättar om utvecklingen på temat From Pop to Popular, med början i den starka tilltro till framtiden som fanns i utopiska idéer efter kriget. Under 80-talet grusades dessa idealistiska drömmar för nostalgiska tillbakablickar (postmodernismen) och prins Charles ideal. På 2000-talet har arkitekterna återvunnit respekt och en ny generation har tagit plats.

TID OCH PLATS: Onsdagen den 12 september, kl.16.30 (OBS tiden, tidigare annonserad till kl.17!). Aula ArkDes.

AVGIFT: 100kr. Den som betalade för hela föreläsningsserien i våras, betalar givetvis inget nu. Ingen anmälan krävs. OBS! Evenemanget är öppet även för intresserade som inte är medlemmar.