Skönstaholm

Radhusområdet Skönstaholm – en vandring

Upptäck Skönstaholm, en levande men ganska okänd pärla i Stockholms närförort Hökarängen! I planeringen efter andra världskriget ville Stockholms stad öka andelen markbostäder. För att göra detta möjligt förespråkade man fler radhus. Radhus var i Stockholm relativt ovanliga och för att popularisera radhuset som bostadsform beslutade staden att bygga ett ”modell-område” som kunde visa på möjligheterna. Resultatet blev Skönstaholmsområdet, som efter en slingrig planeringshistoria, uppfördes 1950-52, med sina 150 lägenheter i 9 olika lägenhetstyper i 24 längor placerade i södersluttning. Omsorgen om detaljerna är påtaglig, både då det gäller husen och den gröna planeringen. Arkitekterna Nils Sterner och Erik F. Dahl på Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning svarade för byggnaderna och landskapsarkitekterna Walter Bauer, Erik Anjou och Erik Glemme/ Stockholms Parkförvaltning för landskapet/trädgårdarna. Vår guide i området är Klas Lundkvist, arkitekt och tidigare antikvarie på Stockholms Stadsmuseum.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 25 september kl 16.00. Samling vid Kastanjegården Söndagsvägen 3-7. Vägbeskrivning lämnas till dem som deltar i vandringen.

AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.