Dags att förnya ditt medlemskap

I början av året infördes åter fri entré till ArkDes och Moderna Muséet. Det betyder inte att det är fritt inträde till alla utställningar. Museerna kommer även fortsättningsvis att ta betalt för inträde till tillfälliga utställningar. Den egenproducerade Bostadsutställningen och Basutställ- ningen på ArkDes kostar således inget att besöka – däremot tog man betalt för inträdet till Kusama. Utan att värdera själva ”fri-entré-reformen”, kan vi sorgset konstatera att den sanno- likt medför risk för minskat medlemsantal hos oss liksom hos andra vänföreningar. Men vi hoppas givetvis att ni medlemmar i allt väsentligt är med i föreningen för att ni anser att det är viktigt att det finns fora där arkitektur i bred mening visas, beskrivs och diskuteras och för att ni därmed också stöder verksamheten vid ArkDes. Sen vill vi förstås också gärna tro att de verksamheter föreningen erbjuder ska uppfattas som viktiga och angelägna. Vår ambition är också att medlemsbreven och vår hemsida ska utgöra en ”aktualitetskatalog” för objekt och företeelser på arkitekturens område.

Inbetalningskort för medlemskap under 2017 bifogas detta utskick. Medlemsavgifterna för 2017 har höjts till de belopp som beslutades vid årsmötena 2015 och 2016. Betala helst före utgången av november månad (PG- 503649-6 eller på BG 5481-5634). Glöm inte att skriva ditt/ert namn på inbetalningen. Företagsmedlemmar får faktura under november månad. De nya medlemskorten skickas ut i januari med det nya årets första medlemsbrev. Medlemskortet för 2016 gäller tom januari 2017.