Slottet- Foto Erik Kampmann

Restaureringen av Stockholms slotts fasader – ett 25-årigt projekt

De flesta av oss har säkert följt diskussionen om färgsättningen av Stockholm Slott. Under vårens första föreläsning berättar Malin Myrin om de ambitiösa förarbetena för att bestämma fasadernas kulör. Men vi får även höra om ett annat inslag i den pågående 25-åriga restaureringsprocessen nämligen restaurering av den gotländsk sandsten som finns i slottets fasader- ett fascinerande hantverk. Malin Myrin, konservator fil. dr. är verksam som projektledare på Statens fastighetsverk med ansvar bl.a. för den omfattande restaureringen av Stockholms slotts fasader.

TID: Onsdagen den 4 mars, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.