Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsstämma 2021

Årsstämman genomförs tisdag den 25 maj kl 18.00 utan fysisk närvaro, som ett digitalt möte med styrelse, kansli och revisorer.

Röstning sker via mail eller ytpost. Röstsedlar ska vara inkomna till föreningens kansli senast fredag den 21 maj.

Stämmohandlingar finns för nedladdning under fliken STADGAR.

Vänföreningens nya kansli – en presentation

Pia Kjellgren Schönning och Klas Schönning är arkitekter och träffades i början av 1980-talet när båda arbetade som forskare i BOOM-gruppen på KTH-A. Pia började sedan på dåvarande VBB, som blev Sweco där hon med undantag för några år i Lissabon varit allt sedan dess, de senaste åren som studiochef för plan- och kulturmiljögrupper. Pia har även suttit i styrelsen för Stockholms Arkitektförening, Arkus och FFNS-stiftelsen liksom i Vän-föreningens styrelse. Klas arbetade under 1980-talet mest med biståndsprojekt i Afrika och under halva 1990-talet i Lissabon. Åter i Stockholm startade och drev han i 15 år Arkitekturgalleriet i Stockholm med utställningsverksamhet och har parallellt arbetat med skrifter, böcker och informationsmaterial om främst arkitektur, konst och kulturhistoria.
Ylva Lagerquist kommer i att sköta medlemsregister och den ekonomiska redovisningen. Ylva har jobbat som ekonomi- och marknadsassistent under stora delar av sin yrkesverk-samma tid, de senaste 19 åren på Vattenfall bla som projektkoordinator och med finan-siell rapportering. Anknytningen till arkitekturvärlden kom under slutet av 70-talet då Ylva jobbade under några år på Anders Berg Arkitektkontor som sekreterare på kansliet. Intresset för arkitektur lever kvar och Ylva tvekade inte att involvera sig i vänföreningens administration.

ons 6 feb
Kristinebergs slott

Nu ska vi få komma på en visning i Kristinebergs slott, det slott från början av 1700-talet som man ser nere i parken från T-banefönstret på väg västerut. I anläggningen ligger idag en skola, men i slottet är det bostäder, bland dem en ”paradvåning” med åtta rum fördelat på 234 kvm med väggmålningar, tapeter, snickerier och kakelugnar som är över 250 år gamla. Lägenheten är tom i väntan på renovering, så förvaltaren Annika Gerdin från Stadsholmen visar den för oss.

TID OCH PLATS: Onsdagen den 6 februari, kl. 18.00 vid slottets entré. Följ Nordenflychts– gatan ca 100 m från T-banestationen, därefter gångväg t h till slottet.
AVGIFT: 100kr