Föreläsningsserie NOV-DEC 2019

ArkDes i fokus

Efter de ”utåtriktade” aktiviteterna i september-oktober vänder vi oss nu inåt – mot ArkDes. Vi bjuds in att ta del av såväl den dagliga verksamheten som av speciella projekt och visioner om vad som kommer att hända i framtiden. Programserien inleddes redan den 28 oktober, när Kieran Long presenterade den nya utställningen ”Flygande Betong”.

Notera att aktiviteterna är lagda till tisdagar kl 17.30. De kommer att ta halvannan timme, varefter det finns möjlighet till fika på kvällsöppna Café Blom.
Notera även att det är begränsat antal deltagare. Om det skulle bli väldigt många som vi tvingas tacka nej till så försöker vi ordna med repris under våren.

Tisdag 12 november SIGURD LEWERENTZ

Johan Örn, Foto från arkdes.se

Våren 2021 öppnar ArkDes den största utställningen någonsin om Sigurd Lewerentz. Utställningen baseras på museets unika Lewerentzsamling och presenterar hela bredden i den världsberömde arkitektens verksamhet: från hans tidiga och mindre kända projekt som skyltfönster för varuhuset PUB och biljettkiosker för Stockholms tunnelbana till världsberömda verk som Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården och Sankt Petri kyrka i Klippan. Utställningen kompletteras med ”den definitiva boken” om Lewerentz.
Intendenten Johan Örn ger ArkDes vänner en unik möjlighet att ta del av det pågående arbetet med utställningen och boken, genom att berätta om projektet och visa utvalt material ur samlingen.

Tid och plats
Tisdag den 12 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket/forskarsalen.
Anmälan och avgift
Max 25 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift. ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Tisdag 26 november ArkDes BIBLIOTEK

Lena Biörnstad Wranne, foto från arkdes.se

ArkDes bibliotek och arkiv utgör tillsammans Sveriges största arkitektursamling och är basen i ArkDes uppdrag att vara Nationellt centrum för arkitektur och design. Bortåt hälften av böckerna i biblioteket kommer från donationer och har en gång utgjort referensbibliotek för Sveriges mest kända arkitekter, som Sven Markelius, Sigurd Lewerentz och Uno Åhrén. Böckerna bär spår av innehavarnas intressen och samlingarna blir på så sätt mer än bara böcker. Det blir bibliotekshistoria, som med senare tiders och dagens kontinuerliga nyförvärv av aktuell litteratur knyter ihop dåtid med nutid. Biblioteket växer ständigt och hotar snart att spränga rummet.
Lena Biörnstad Wranne, 1:e bibliotekarie, som har varit med och byggt upp biblioteket, kommer att berätta om detta och mycket mer. Biblioteket är för övrigt det rum som är ”mest Moneo” i hela huset, vilket gav Kasper Salinpriset 1998.
Tid och plats
Tisdag den 26 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket på ArkDes.
Anmälan och avgift
Max 30 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

Tisdag 3 december ArkDes ARKIV

Frida Melin, foto från arkdes.se

Léonie Geisendorf, Gunnar Asplund och Ralph Erskine är bara några av de omkring 600 arkitekter som finns representerade i ArkDes arkitektursamling. Idag finns runt fyra miljoner föremål; donerade böcker och tidskrifter i biblioteket, samt modeller, fotografier och ritningar – som främst omfattar svensk arkitektur från 1850-talet och framåt, med betoning på första halvan av 1900-talet. Liksom biblioteket utökas samlingen kontinuerligt genom nya donationer och förvärv. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att inventera samlingarna för att hitta intressant material till den nya basutställningen på ArkDes, och för att få en bättre bild av vad som finns.
Frida Melin, intendent för samlingarna, kommer att berätta och visa på vad som gör arkivet unikt och omistligt, liksom exempel på några nyupptäckta guldkorn.
Tid och plats
Tisdag den 3 december. Vi samlas kl 17.30, i gången bortanför Café Blom, på ARkDes.
Anmälan och avgift
Max 20 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

Tisdag 10 december ArkDes FRAMTIDSVISIONER

Kieran Long, foto från arkdes.se

Som terminsavslutning inför lucia och jul kommer ArkDes överintendent Kieran Long att ge en exklusiv presentation för vännerna om ArkDes övergripande vision och arbetet med den kommande nya basutställningen som baseras på ArkDes samlingar. Det kommer att finnas möjlighet för vänföreningen att stödja museet i arbetet med basutställningen.
Tid och plats
Tisdag den 12 december. Vi samlas kl 17.30 vid Aula ArkDes.
Anmälan och avgift
Max 100 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.