Kategoriarkiv: Visning

Torsdag 18 januari
HANDELSHÖGSKOLAN – arkitektur och konst skapar nya rum för samtal

The Lighthouse Room, Handelshögskolan. Foto: Mikael Silkeberg

Handelshögskolan ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Under åren har skolan genomgått både större och mindre förändringar och tillbyggnader, med Åke Ahlström 1976, Ahrbom & Partner 2011 och Tengboms kontor som arkitekter. Nu senast har några traditionella klassrum byggts om och anpassats till modern pedagogik samtidigt som konst och arkitektur flätas samman. Jonas Kjellander på Sweco, som varit ansvarig arkitekt och ljusdesigner, ger oss följande introduktion;
Vi kommer att vandra runt i lokalerna och uppleva det imponerande konstutbud som bäddats in i miljön. Det gäller sociala utrymmen och kommunikationsytor såväl som undervisningslokaler. Grundtanken är att tillstå konstens kapacitet att generera sinnliga och kognitiva upplevelser. Något som förstärker förmågan att tänka kritiskt och fördjupar förståelsen av oss själva och världen omkring oss.
Vi kommer också att titta närmare på några undervisningslokaler, tidigare traditionella klassrum som byggts om och inretts för anpassning till modern pedagogik samtidigt som konst och arkitektur flätas samman. I The Cabinet Room klättrar konsten och sittplatserna bokstavligen ”uppåt väggarna”. Den lösa inredningen tillsammans med valbara ljusscenarier understöder flera pedagogiska situationer med större kollaborativt och socialt innehåll jämfört med de traditionella. Slutligen besöker vi The Lighthouse Room, en plats optimerad för den viktigaste sociala aktiviteten av alla, ”det goda samtalet”.

Pierre Guillet de Monthoux, director för Handelshögskolans Art Initiative och professor i Philosophy & Mannagement och Jonas Kjellander blir våra guider, som kommer att berätta om konstens och arkitekturens betydelse för det goda samtalet.

TID OCH PLATS: Torsdag 18 januari, kl 17.30 – 19.00. Handelshögskolan ligger vid Sveavägen 65. Närmaste T-bana är Rådmansgatan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

MÅNDAG 18 DECEMBER
WISDOME – Stockholms smartaste hus i trä vid Tekniska Museet

Sektion och fasad till Wisdome. Elding Oscarsson Arkitekter

Efter en process med parallellt uppdrag, där även White Arkitekter och danska Dorte Mandrup Arkitekter deltog, gick uppdraget att rita en ny upplevelsearena för vetenskapskommunikation vid Tekniska museet till Elding Oscarsson Arkitekter. Så här beskrev de sitt koncept:

”Förslaget skapas av sitt innehåll, där formen ges av taket som omsluter domen. Under den böljande takformen bildas ett kraftfullt, identitetsbärande rum i direkt kontakt med innergården.”

Torleif Falk, Stockholms stadsarkitekt, beskrev deras förslag så här:

”Byggnaden har förutsättningar att bli ett nytt landmärke i Stockholm. Det intressanta och innovativa innehållet som lyfter fram spetsteknik inom visualisering tillsammans med en unik och mycket vacker byggnad av trä kommer vara värt en omväg. Det här ger förutsättningar för att Stockholm nu kan få en byggnad i arkitektoniskt världsklass byggd med spetsteknik inom träbyggande.”

Från Tekniska Museets hemsida saxar vi:

”Med 360° omslutande 3D tar vi dig längre bort, djupare ned och närmre inpå än du någonsin tidigare varit. I Wisdome Stockholm förvandlas svåra utmaningar och komplexa sammanhang till hisnande upplevelser. I den sfäriska domen omsluts du helt av högupplösta 3D- projektioner – hela vägen runtom och ovanför dig. Sex laserprojektorer i 8K-upplösning och ett avancerat 10.1-ljudsystem skapar en upplevelse så verklig att du varken tror ögon eller öron. Med våra explainers vid spakarna utforskar vi galaxen som en öppen värld, helt byggd på de senaste bilderna från NASA’s och ESAs satelliter. Här kan vi upptäcka världen runt om oss i 3D, precis som vi gör i verkligheten. Genom att skala upp och ned och röra oss fritt genom tid och rum kan vi greppa om enorma avstånd, mikroskopiska mått, händelseförlopp under miljontals år eller på en tusendels sekund.
Arkitektur i världsklass
Arkitektkontoret Elding Oscarson har ritat en byggnad som utmanar och sätter material och konstruktion på prov. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – helt fritt utan pelare. Det innebär ca 20 kilometer LVL-trä som levereras av Stora Enso och sedan böjs och anpassas med en exakt precision.
Att bygga i trä ger nya möjligheter i form av minskade transporter och en behagligare miljö. Men framför allt är det mer klimatsmart – och därför spelar trämaterialet en viktig roll för att utveckla framtidens hållbara byggande. Wisdome Stockholm blir ett utmanande referensprojekt som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä.”

Astrid Stenberg från Tekniska Museet och Jonas Elding kommer att visa byggnaden och berätta om processen.

TID OCH PLATS: Måndag den 18 december, kl 17.00 – 18.30 (ca). Tekniska Museet, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Med kollektivtrafik buss 69 från Centralen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 150:-/person vilket inkluderar visningsavgift till Tekniska Museet, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Den som vill komma tidigare eller gå kvar på museet efter visningen behöver utöver detta även lösa egen entrébiljett. Normalt kostar den 170:- men vi får den rabatterad till 145:-. Man anmäler i receptionen att man tillhör vår grupp, de kommer att få en lista på vilka som anmält sig.

tisdag 21 november
ArkDes – Vad händer, Sneak peak av utställningsmöblerna

Här pågår arbetet med nya ArkDes. Foto Klas Schönning.

ArkDes har nu stängt, för att öppna åter i juni 2024.

Under ombyggnationen ska ett nytt museum ta form och ge plats för nya möjligheter och upplevelser för museets besökare. Stort fokus kommer att läggas på öppna, välkomnande mötesplatser, plats för tillfälliga utställningar, större utomhusytor och mer utrymme för lek.

I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. Föremål ur svensk designhistoria, arkitekturritningar och skisser, fotografier, personliga anteckningar och mycket mer.

Samlingsutställningen, som ska ersätta den permanenta utställningen från 1998, presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till idag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige. Här ges även utrymme för aldrig tidigare visade objekt samt historierna och ritningarna av det som inte blev av.

Arkitekterna Arrhov och Frick gav oss en introduktion på senaste Årsstämman. Nu kommer Kieran Long att ge oss en lägesrapport av hur arbetet med ArkDes 2024 fortlöper och visning av utställningsmöblerna.

TID OCH PLATS: Tisdag den 21 november, kl 16.00 – 17.30 (ca). Vi samlas vid entrén till ArkDes.

OBS! Anmälan och avgift
Anmälan via mail.
Ingen avgift.

ons 20 sep
MÖTESPLATS MARIATORGET – ombyggnad av Sankt Paulskyrkan

Foto: Johan Dehlin

Arkitektkontoret Spridd vann 2017 tävlingen för Stockholms Stadsmission om ombyggnad av Sankt Paulskyrkan från 1870-talet vid Mariatorget. Klas Ruin var ansvarig arkitekt och nyinvigningen ägde rum 2022.

Projektet var ett av fyra som nominerades till Kasper Salinpriset för 2022. Juryns motivering löd som följer:
”En äldre frikyrka vid Mariatorget i Stockholm är en kombination av återställande, om- byggnad och invändig nybyggnad, med syftet att skapa en välkomnande och omhänder- tagande miljö för utsatta personer i vårt samhälle. Projektet bejakar i sin arkitektur ett komplext möte mellan det gamla och det nya. Ibland sömlöst, ibland med friktion och kontrast.

Kring byggnaden formas rum som väver samman intilliggande platser, som Mariatorget och en nyanlagd park på lokal nivå, men även stadsrum på urban nivå. Interiört utmanas den tydliga byggnadstypologin av en nybyggnad som hanterar intrikata tekniska lösningar men även ger byggnaden fler rum för verksamhetens användning. Projektet inkluderar även drastiska och orädda förflyttningar av historiska byggnadselement.

En egensinnig helhet gestaltas, präglad av värme och omsorg. Resultatet är en välkomnande mötesplats i staden som genomförts med stort engagemang och med social hållbarhet som ledstjärna och fokus.”

Stadsmissionen fokuserar sin verksamhet återbruk och second hand i vid mening; av bruksföremål och samtidigt med en social agenda med målet att allt och alla har rätt till en andra chans – oavsett nivå på slitage. Åsa Paborn, som är direktör för Stockholms Stadsmission uttrycker det som: ”Genom ombyggnationen har byggnaden fått nytt liv och blivit en plats för möten, gemenskap, samhällsengagemang och kulturupplevelser – en plats som förkropps- ligar vår vision om ett mänskligare samhälle för alla.”

Några klipp från arkitektens beskrivning:

”En bärande idé i projektet är de två nya öppna och flexibla torg som ombyggnationen erbjuder: ett yttre torg som är en mötesplats för stadens puls möter Stockholms Stads- missions verksamhet samt ett interiört torg där kyrksalen blir ett samlande nav kring vilket nya rum, matsal och arbetsplatser grupperas.

Omgestaltningen går i dialog med den befintliga byggnaden och ger plats för anspråkslösa möten samtidigt som andligheten i dagens byggnad behålls.

Ombyggnationen innebär en radikal omvandling av kyrkorummet som delvis profani- serats genom vridningen av hela kyrkorummet. Samtidigt innehåller omvandlingen en motsatt rörelse mot en ny sakralitet och en fritt gestaltad återkoppling till den nygotiska originalarkitekturen vars inklädnad, ytskikt och nyansrika färgsättning utraderats under tidigare ombyggnationer.

Nya byggnadsdelar som tillförts i kyrkan och den befintliga arkitekturen har omgestaltats i nära dialog med den nygotiska originalarkitekturen.

Befintliga byggnadselement som takstolar, kapitäl, pilastrar och lampetter omplaceras eller byggs om och reaktiveras i en helt ny rumsordning och ythantering

Klas Ruin kommer att visa byggnaden och berätta om processen. TID OCH PLATS: Onsdag den 20 september, kl 17.00 – 19.00 (ca).

Mariatorget, Stockholm.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 22 feb
KV STENHÖGA – Tham & Videgårds kontorshus i Solna

Kvarteret Stenhöga: Foto: Tham & Videgård

Den stora utställningen på ArkDes med Tham & Videgårds projekt har gjort oss nyfikna på hur de ser ut i verkligheten. Nu får vi möjlighet att besöka de Kasper Salin-nominerade kontorshusen i kvarteret Stenhöga i Solna.

Så här berättar Tham & Videgård om projektet:
”Den nya kontorshusen i kvarteret Stenhöga är utformade med grundidén att de byggnader som står längst också, ur ett miljöperspektiv, är de mest uthålliga. Det talar för robusta och enkla konstruktioner som ger långsiktigt hållbar arkitektur. Detta tillsammans med byggherren Humlegårdens önskan om moderna och högkvalitativa arbetsmiljöer blev förslagets utgångspunkt. En utmaning att hantera i projektet var läget i utkanten av Sundbyberg, en gles och relativt storskaligt bebyggd stadsmiljö. Exteriört kommer inspirationen till byggnadernas skala, placering och materialitet från närområdets variation i byggnadshöjder och exempel på tegelarkitektur från olika tider. Genom varje byggnads uppdelning i tre mindre volymer skapas positiva förutsättningar för lokalerna interiört. Planens geometri ger varje kontorsvåning flera öppna hörnlägen med utblickar i olika väderstreck och skyddade solbelysta uterum. Trappningen i tre höjder skapar gröna takterrasser för paus och rekreation nära även de högre placerade kontoren.
Utformningen i ljust platsmurat tegel ger de nya husen en tidlös karaktär som ansluter till det äldre Lokstallets omsorgsfullt murade tegelarkitektur nere vid järnvägen. De generösa fönsterytorna garanterar ett rikligt dagsljus i lokalerna och för arbetsplatserna. Kontorens huvudentréer markerar sig vid två entrétorg, något indragna från Tritonvägen där befintliga gång- och cykelstråk får en förtydligad landskapsutformning med bevarade och nyplanterade träd, grusgångar och platser för vistelse.”

Byggnaderna stod färdiga 2019 efter en tävling som genomfördes 2015. Projektet är klassat som Miljöbyggnad Silver och blev 2019 nominerat till Kasper-Salinpriset. Motiveringen löd: ”Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekterna skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala.”

Vi möter Ibb Berglund, handläggande arkitekt på Tham & Videgård, som följt projektet från idé till färdig byggnad.

TID OCH PLATS: Onsdag den 22 februari, kl 16.00 – 18.00.
Solna, Elektrogatan 4, utanför Arbetsförmedlingens huvudentré. Vi tittar på byggnaderna exteriört och sedan även invändigt i entréer och trapphus, några lokaler och takterrass.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

fre 2 dec
DET NYA SPÅRVÄGSMUSEET – ÅTERBRUK OCH OMVANDLING AV EN KULTURBYGGNAD

Spårvägsmuseet
Foto: Emil Winberg
Foto: Emil Winberg

I en av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, som Ferdinand Boberg har ritat, inryms sedan i slutet av maj det nya Spårvägsmuseet.

Huset är en klassisk industribyggnad med tunga tegelväggar och synliga konstruktioner av stål där de antikvariska kraven var högt ställda liksom miljö- och klimatkraven. Att omvandla byggnaden till ett museum har inneburit många utmaningar och ställt höga krav på kompetens och kreativitet. Originaldelar har renoverats och sanerats för att kunna användas på nytt. I stället för att byta ut de karaktärsfulla fönstren från 1800-talet har nya isolerglas som måttanpassats till fönstren varsamt installerats. Det var nödvändigt att byta ut de gamla träportarna på grund av brand- och säkerhetskrav, men här blev lösningen att de hängts på insidan av fasaden som dekorativa bevarade byggnadsdetaljer. Nya energieffektiva installationer har också genomförts utan att de påverkar husets karaktär.

Flera krav på speciallösningar krävdes till exempel för de stora spårvagnar som inte kunde tas in i byggnaden på vanligt sätt utan fick lyftas in genom en stor lucka i taket.

Emil Winberg, arkitekt SAR/MSA och ansvarig för projektet på PE Teknik & Arkitektur, kommer att visa och berätta om projektet och dess utmaningar.

TID OCH PLATS: Fredag den 2 December, kl 15.30 – 17.00. Gasverkstorget 1, Norra Djurgårdsstaden.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100:-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Entréavgift till museet tillkommer, som erläggs av var och en på plats. Pensionärer och innehavare av Kulturarvskortet går in för halva priset.

15 nov
Tham & Videgård – Om: Arkitektur

11 november öppnar en ny utställning på ArkDes – Om: Arkitektur är en fullskalig upplevelse av arkitektur och en utställning om de tankar och idéer som format några av vår tids mest enastående byggnader.

Tellus förskola
Foto: Åke E:son Lindman

Från ArkDes’ beskrivning:I ”Om: Arkitektur” synliggörs arkitektyrkets hela omfattning – från idéarbetet och arbetsmodellerna till de färdiga byggnaderna. Här träder inte bara människorna bakom byggnaderna fram utan även tiden och kulturen som format arkitekturen. Byggnader som influerat och inspirerat visas men även referenspunkter i Tham & Videgårds pågående samtal om arkitekturen som ska bli morgondagens städer.
Här möter besökaren en fullskalig rumsupplevelse med modeller, nytagna bilder och filmer placerade i en över fyrahundra kvadratmeter stor glasyta. Förhoppningen är att fler ska
bli nyfikna och få en fördjupad förståelse för den samtida arkitektur som idag formar våra städer och livsmiljöer.

Tham & Videgård har blivit prisade och är internationellt erkända arkitekter av unika byggnader i många skalor. Kontoret grundades 1999 av Bolle Tham (f. 1970) och Martin Videgård (f.1968) med ambitionen att omsätta idéer om en ny arkitektur i realiserade projekt.

Läs mer om utställningen på ArkDes’ hemsida.

VISNING FÖR VÄNNERNA

ArkDes Vänner får en egen presentation av utställningens curator och Intendent på ArkDes, Daniel Golling.

TID OCH PLATS: Tisdag den 15 November,
kl 16.00 – 17.00. Stora utställningssalen på ArkDes.

OBS! Anmälan

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Ingen avgift utgår för denna visning.

ArkDes-arrangemang senare samma kväll

Kl 18.00, inbjuds alla av ArkDes till ett samtal med arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård om kontorets 23-åriga historia, samtida arkitektur och byggnaderna som skapar morgondagens stadsbild. Till detta behövs ingen föranmälan.

Daniel Golling är moderator.

Lör 9 april:
Markuskyrkan

StMarks Corbari, Bjorkquist, page104-105

Markuskyrkan i Björkhagen är kanske Lewerentz’ mest uppmärksammade byggnad. Den tillkom efter vinst i en inbjuden tävling 1956 och invigdes 1960. Den belönades 1962 med det första Kasper Salinpriset. 2021 utkom praktverket Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics St. Mark’s Church, av Karin Björkquist och Sébastien Corbari.

Certain buildings need to be profoundly observed and physically experienced in order to reveal their significance. St Mark’s Church in Björkhagen, south Stockholm, is one of Sigurd Lewerentz’s key designs, a turning point in the architect’s career, creating a new aesthetic. The architect’s buildings have been very well described in earlier texts, but this specific site has yet to be documented in detail in visual images. Wall after wall, room after room, material after material, winter and summer. The photographers personally describe what it feels like to stand in front of a vertiginous brick wall and, simultaneously, how the structure feels to touch. By following them and the way in which they examine the building – frequently rationally structured; sometimes merely as a feeling for the beaty of daylight entering, a season that captivates them or a mist that dissolves – the readers will understand that they are standing before a masterpiece.

Citat från Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics St. Mark’s Church, av Karin Björkquist och Sébastien Corbari

Karin Björkquist, som är fotograf, och Sébastien Corbari, arkitekt och fotograf, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Lördag 9 april kl 16.30.
Malmvägen 51, Björkhagen (T-banans gröna linje 17 mot Skarpnäck)
Vi samlas vid entrén till kyrkan. Vi börjar utomhus och kommer sedan att få komma in i kyrkan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tor 17 mars:
Liljevalchs+

Liljevalchs+

”Det hela är okomplicerat. En fyrkant fylld av gjutna takljuslanterniner. Två meter breda och två meter höga kvadrater. Två raka väggar, två lutande. Längst däruppe skiljer ett tunt glasmembran inne från ute. Nedanför leker ljuset precis så som vi vill.
Liljevalchs+ fungerar som komplement till den gamla konsthallen, som fortsatt välkomnar besökare från Djurgårdsvägen, medan vår byggnad vänder sig mot Falkenbergsgatan. Rollfördelningen är mer än bara visuell. Den ursprungliga entrén, etablerad som fundament i hela Liljevalchs och upplevelsen av dess arkitektur, behåller sin status. Vårt tillägg presenterar sig som ytterligare yta för utställningar, entré, butik och utveckling av Café Blå Porten.

Ursprungsbyggnaden har två plan. En källare och ovanpå den finns utställningsrummen. Tillbygget låtsas hålla samma ordning, men i själva verket har hela huset halvplan, så med lite god vilja har vår byggnad sex våningar. Formen är fyrkantig och gjuts som ett stort betongblock.

Ingegerd Råman har dekorerat husets fasader med glasklara flaskbottnar. De 6860 infattningarna skapar ett rutnät av glas.
Liljevalchs tillbyggnad drar sig tillbaka utan att huka. Som ett diskret stöd presenterar den sig intill den befintliga konsthallen ute på Djurgården. Ett litet precist ingrepp.”

Niklas Carlén hälsar oss välkomna till Liljevalchs+, Gert Wingårdhs och Ingegerd Råmans gemensamma utbyggnad av Liljevalchs konsthall. Niklas är kontorschef på Wingårdhs i Stockholm och har varit handläggare för Liljevalchs+ under hela dess produktionstid från 2014 till 2021. Han kommer att berätta om bakgrunden och den inledande tävlingen, över en komplicerad byggprocess fram till den färdiga tillbyggnaden och en vandring genom salarna.

TID OCH PLATS:
Torsdag den 17 Mars, kl 17.30. Vi samlas vid den nya entrén, mot Falkenbergsgatan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tis 15 mars
Riksförsäkringsanstalten – visning

Entré till Riksförsäkringsanstalten

Den stora utställningen om Sigurd Lewerentz på ArkDes kommer att pågå under hela våren och under tiden planerar vi att fördjupa oss i några av hans projekt, med introduktion på utställningen följt av visning på plats. Vi börjar med ”Riksförsäkringsanstalten – det ändamålsenliga palatset”.

Riksförsäkringsanstalten, som invigdes i juni 1932, var ett projekt som Lewerentz hade arbetat med i nästan fem år. Det var en myndighet som hade inrättats 1902 efter det att lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet antagits och nu fick verksamheten ett eget hus. Vid invigningstalet av Generaldirektören framhölls att byggnaden inte var ett ämbetshus av det gamla slaget utan ett modernt kontorshus. Här hade den anlitade arkitekten inte tagit sikte på historiska stilsynpunkter utan på ändamålsenligheten, vilket var ett honnörsord när tidningarna rapporterade om den nya ämbetsbyggnaden.

Under ledning av nuvarande hyresgäst, Marginalen Bank, och byggnadsantikvarie Vicki Wenander får vi en guidad visning av byggnadens interiörer, som nyligen genomgått en ambitiös och varsam renovering.

TID OCH PLATS
Tisdag 15 mars, kl 14.00. Vi samlas vid entrén på Adolf Frederiks Kyrkogata 8.

ANMÄLAN OCH AVGIFT
Antalet deltagare till visningen är begränsat till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man fullt vaccinerad mot Covid och är helt symtomfri. Anmälan via mail eller tel till kansliet. Vi behöver din anmälan senast den torsdag 10 mars för att informera Marginalen Bank om vilka som kommer.
Avgift: 150:-/person, betalas gärna i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.