Kulturhuset Stadsteatern

Kulturhuset känner vi alla, men nu ska vi få en initierad inblick i fastigheten. Arkitekten Peter Celsing (1920-1974) var en Sveriges främsta arkitekter under mitten av 1900-talet. En radikal modernist som gjorde viktiga insatser för 50-talets kyrkobyggnader och för Stockholms nya city. Kulturhuset uppfördes 1968 – 1974 och blev det kulturella inslaget och den arkitektoniska höjdpunkten i den hårt kritiserade citysaneringen. Byggnaden var under några år provisoriska lokaler för Sveriges riksdag och den europeiska Säkerhetskonferensen, men 1990 färdig- ställdes Stora scenen och Stockholms stadsteater kunde flytta in. Vi tar en titt på stora scenen innan vi samlas för att få en berättelse om husets tillblivelse och Peter Celsings skisser, målningar och modeller. Sedan går vi runt och tittar med vår guide arkitekt Per Ahrbom, en av Celsings medarbetare vid den tiden.

TID & PLATS: Måndagen den 28 november kl.18.00, Kulturhusets övre entré
ANTAL: 35 personer
AVGIFT: 100 kr