Res med vännerna till Göteborg

Första helgen i oktober åker vi till Göteborg, se bifogade blad. Där lotsar oss Claes Caldenby i centrala staden och på älvstränderna.

Resan blir av, men det finns fortfarande några platser kvar.

Res med vännerna till Göteborg (pdf 904 kB)

Anmäl dig snarast!!