Arkitekturskolan

Arkitekturskolan – Stockholms fulaste hus?

Arkitekturskolan ska i höst flytta till nybyggda lokaler inom KTH – och därmed lämna den byggnad på Östermalmsgatan som uppfördes för skolan i tidens anda 1967-69. Arkitekten var Gunnar Henriksson, lärare på skolan och senare stadsarkitekt i Stockholm. Byggnaden ersatte det tidigare Östermalmsfängelset – och Fredrik Bedoire antyder i boken Stockholms byggnader en anknytning till det i den slutna entréfasaden av enkla betongblock. Motstående fasader är däremot öppna i glas, koppar och trä, något som dock förstörts i en brand 2011. Idag är byggnaden klassificerad som ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, den högsta klassen. Akademiska Hus har beslutat att bevara byggnaden och omvandla den till en plats för möten mellan näringsliv och akademi. Vi vandrar runt i byggnaden med arkitekt SAR/MSA Leif Brodersen som varit prodekan på skolan och hans kompanjon i arkitektkontoret 2BK, arkitekt SAR/MSA Per Kraft, som är ansvarig arkitekt för ombyggnadsarbetet. Vi har också en möjlighet att titta på den elevutställning som pågår under perioden.

TID: Torsdagen den 4 juni, kl. 18:00.
PLATS: Hallen vid huvudentrén mot Danderydsplan
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se