London

Vänföreningens resa till London – 20-23 mars 2015

London är en levande arkitekturutställning. Nu ska vi åka och titta på några av de mer än 300 märkesbyggnaderna som tillkommit på 2000-talet. Vi gör det tillsammans med londonkännaren arkitekt SAR/MSA/RIBA Ia Hjärre!

Läs mer i bifogade programblad och anmäl dig!