Arkitekturens vänner

Aula Medica. Wingårdhs Arkitektkontor
Aula Medica. Wingårdhs Arkitektkontor

Bli medlem genom att betala medlemsavgiften. Glöm inte att skriva namn på inbetalningen.

Vänföreningen till Arkitektur– och designcentrum (tidigare Arkitekturmuseets vänner) är en ideell förening som bildades på 1960-talet till stöd för dåvarande Arkitekturmuseets tillkomst och utveckling. Föreningen är idag en mötesplats där intresset för stadsbyggnad, landskap, husbyggnad, inredning och design förenar fackfolk och lekmän, gamla och unga. Föreningens ca 800 medlemmar ges möjlighet till studiebesök i Stockholm, resor till intressanta miljöer i Sverige och utomlands samt tillfälle att höra föreläsningar och delta i diskussioner om aktuella arkitektur- och designfrågor.

Vad innebär medlemskapet?

  • Fyra medlemsbrev per år
  • Inbjudan till ett 15-tal programpunkter per år (särskild avgift)
  • Erbjudande om resor i Sverige och utomlands
  • Fri entré till Arkitektur- och Designcentrum samt Moderna museet i Stockholm och i Malmö
  • Inbjudningar till Arkitektur- och Designcentrums vernissager
  • Information om Arkitektur- och Designcentrums program
  • 50% på rabatt på Arkitektur- och Designcentrums program
  • 10% rabatt i Moderna Museets restaurang och Café Blom

Medlemsavgift

Ungdom t o m 30 år: 200 kr
Enskild medlem: 350 kr
Par (två kort): 550 kr
Företag (fyra kort): 1000 kr
Företag (åtta kort): 1500 kr

Medlemskort som köps efter den 15 oktober gäller även nästkommande år.

Plus- och bankgiro

Plusgiro 503649-6
Bankgiro 5481-5634

Vänföreningens kansli

Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona
tel 08 – 611 35 96, säkrast onsdagar kl 10-16
vannerna@arkdes.se

Vi på kansliet
Vi på kansliet, från vänster: Mikaela Eckered, Hanne Weiss Lindencrona och Inger Lundmark.