Von der Lindeska

Von der Lindeska – ett murat renässanspalats

Von der Lindeska huset, kv Typhon 2 i Gamla Stan, öppnar sin vackra port för vänföreningen! Huset ägs sedan 1975 av Murmestare Embetet, ett hantverksskrå som bildades 1487 för att utveckla yrkeskunskapen och tillvarata de anslutna mästarnas intressen. Embetet fortlever ännu i dag och består av välrenommerade byggmästare i Stockholm. Huset som byggdes i tysk/ nederländsk renässans och stod färdigt 1634, tillkom efter en förödande storbrand i Stockholm 1625. I huset finns en rikt skulptural utsmyckning av gotländsk sandsten med influenser från den tidiga barocken. Huset har genom århundradena undergått en del genomgripande förändringar både exteriört och interiört. De dekorerade bjälklagen i paradvåningen är dock bevarande från husets tillkomsttid.

Björn Hallerdt, tidigare stadsantikvarie och chef för Stockholms Stadsmuseum berättar om huset. Vi får också höra om Murmester Embetets historia och verksamheten i dag.

TID: Måndagen den 9 mars kl 16.00 och kl 18.00. Ange vilken av visningarna du vill delta i
PLATS: Von der Lindeska Huset, Västerlånggatan 68
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 20 personer per tillfälle.
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96