Brunnberg & Forshed – ett anrikt kontor i tiden

Brunnberg & Forshed är ett av Sveriges äldsta kontor med ursprung i Curmans Arkitektkontor från 1950-talet. Kontoret har det uttalade målet att sätta människans behov i centrum och skapa arkitektur med en tydlig mänsklig och social dimension. Stadsutveckling, bostäder, arbetsplatser och inredning är de områden kontoret specialiserat sig på. Redan på 70-talet ritades Grimsta By i Upplands Väsby, ett område som då bröt mot den förhärskande storskaligheten. Uppmärksammade bostadsprojekt är bl a St Eriksområdet, Filmstaden, Nybodahöjden, Bo93-projekten på Stumholmen, östra Kvarnskogen och Skanörs Vångar och nu aktuella Svea Fanfar vid Musikhögskolan. Inom industri- och kontorssektorn finner vi exempelvis Marabous och Astras huvudkontor, kontorshus i Kista och Lärarhögskolan och Signalfabriken i Sundbyberg. Vi hälsas välkomna på kontoret av Ludmilla Larsson, vVD på företaget och några av hennes kollegor. Vi bjuds på vin.
TID & PLATS: Onsdagen den 9 december kl. 18.00. Kungsholms Strand 135A.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer