Asplunds stadsbibliotek, revisited

Nu ska vi titta närmare på Stockholms stadsbibliotek, en byggnad som är intressant inte bara som ett mästerverk utan också som ett uttryck för en stilmässig brytningstid i svensk arkitektur. När biblioteket stod klart 1928 hade det blivit ett av de främsta exemplen på svensk tjugotalsklassicism, “Swedish grace”. Det skulle komma att bli arkitektens sista storverk i denna stil. Längorna vid bibliotekets entré mot Sveavägen har redan klara funktionalistiska drag och två år senare, på Stockholmsutställningen 1930, hade Asplund helt gått över till funktionalismen. Bibliotekets behov av upprustning och utveckling har lett till omfattande tankemöda och långa processer. En internationell arkitekttävling 2006 om en tillbyggnad lockade hundratals deltagare men ledde inte till något genomförande och idag väntar ett nytt ombyggnadsförslag på beslut. Arkitekt Karin Winter kan allt om denna byggnad och tillsammans med bibliotekets Ewa Andersson får vi gå genom stängda dörrar och uppleva Asplunds detaljrikedom och helhetstänkande i annars slutna rum.
TID & PLATS: 26 januari 2016 kl 16.00 resp. kl. 18.00. Vid trappans början på Sveavägen.
AVGIFT OCH ANTAL: 100 kr, högst 25 personer/visning
ANMÄLAN: Tidigast 15 december. Ange vilken av visningarna du önskar!