Årsstämma 2020

ÅRSSTÄMMA 2020 Brev med kallelse

Kära Vänner,

ÅRSSTÄMMAN 2020 KOMMER ATT GENOMFÖRAS UTAN FYSISK NÄRVARO OCH MED POSTRÖSTNING

Årsstämman 2020 skulle egentligen ha hållits i maj, men som det såg ut med Coronavirus och efter rekommendationer från SVK (Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur) så sköts det till efter sommaren.
Och där är vi nu. Fortfarande varnas för risk med förnyad smittspridning med rekommendationer att undvika folksamlingar och kollektivtrafik. Med tanke på att många av föreningens medlemmar hör till den så kallade riskgruppen har styrelsen beslutat att genomföra Årsstämman utan fysisk närvaro och med poströstning.

Så vitt vi vet är det första gången i föreningens snart 60-åriga historia.
Vi tänker ändå att några inslag, såsom planerade ”Framtidsspaningar”, skulle kunna läggas ut på nätet och nås via en länk, som kommer att återfinnas på föreningens hemsida, www.arkitekturensvanner.se.

Styrelsen genomför Årsstämman onsdag den 16 september, kl 16.30.
Poströster måsta ha inkommit till föreningen, via mail eller ytpost, senast måndag 14 september.

Dokumenten som bifogas kallelsen hittar du under STADGAR MM.


uppskjutet
STRATEGIER FÖR STADENS GESTALTNING

Torleif Falk

Stockholm står mitt i en kraftig tillväxtperiod. Staden kommer att förändras. Hur gör vi för att säkerställa stadens karaktär samtidigt som staden utvecklas?

Stockholm står mitt i en av tidernas kraftigaste tillväxtperioder. Historiskt sett har staden alltid utvecklats. Det som en gång började med landhöjningen vid Stadsholmen har med åren lett till det Stockholm vi ser i dag. Staden kommer fortsätta att förändras. Det är ett tecken på vitalitet, men det kräver också kunskap och ansvarstagande från de som jobbar med stadens utveckling. Hur gör staden för att säkerställa Stockholms karaktär samtidigt som staden utvecklas?

Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk berättar om strategier för stadens gestaltning.

Stockholms Stadsarkitekt Torleif Falk berättar om strategier för stadens gestaltning.

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41, Beskowsalen
AVGIFT: 150:-, betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10:-.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

uppskjutet
HOTELL ASPLUND

Hotell Asplund
Foto: Peder Lindbom, AIX

Välkommen att besöka en av Sveriges främsta arkitekters mest bortglömda verk; Byggnadsminnet Statens Bakteriologiska Laboratorium i området Ingenting, Solna. Huvudbyggnaden med tillhörande personalmatsal har med stor respekt för Gunnar Asplunds arkitektur utvecklats till hotell och restaurang och på så sätt öppnats upp till allmänheten.

Projektet har utförts i nära dialog mellan ansvarig arkitekt Stefan Rydin och ansvarig byggnadsantikvarie Johan Rittsél. Det är unikt i sitt slag och ett utmärkt exempel på hur gamla byggnader får nytt liv genom återbruk och nytt innehåll. Projektet vann Solna Stads Stadsbyggnadspris 2016 och har uppmärksammats i såväl svensk som internationell press.

Med på rundvandringen är både Stefan Rydin och Johan Rittsel, som kommer att berätta om projektet och gärna svarar på frågor.

PLATS: Vi samlas vid entrén lite före 18.00. Gunnar Asplunds Allé 2-6, Solna. T: Västra Skogen.
ANMÄLAN: Förhandsanmälan krävs. Max 30 deltagare. Telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se.
AVGIFT: 100 kr betalas i förhand till föreningens BG eller via swish.

uppskjutet
ARKITEKTUR OCH RETUR

Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Intresset för återbruk av äldre hus och byggnadsdelar ökar starkt, vilket lockar fram nya, smarta och emellanåt djärva sätt att nalkas uppgifterna. Samtidigt återuppstår sedan länge förlorade märkesbyggnader – vissa som mer regelrätta rekonstruktioner, andra snarare som fullskalemodeller eller kulisser. Och högljudda krafter propagerar för att vi ska bygga nytt i ”traditionell” eller ”historisk” stil, trots att helt andra ekonomiska och tekniska förutsättningar råder idag jämfört med de perioder som förs fram som idealen. Vad står detta för och vad säger det om vår syn på framtiden

DAG: meddelas senare
TID: kl. 18:00
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. Beskowsalen.
AVGIFT: 150 kr betalas i ABF-husets reception, vilket man kan göra fram till 30 minuter före föreläsningens början och därefter säljs eventuella restbiljetter utanför föreläsningssalen. Det går även att köpa biljett i förväg på nätet genom att gå in på billetto.se, varvid det tillkommer en mindre avgift på ca 10 kr.
OBS! ej förhandsbetalning till ArkDes Vänner.
Även icke-medlemmar är välkomna.

tis 3 mar
KIERAN LONG: ArkDes NYA PERMANENTA UTSTÄLLNING

Sergels Torg.David Helldén ArkDes Samlingar (Kieran Long )

ArkDes har inlett arbetet med en ny permanent utställning baserad på museets samlingar, som består av cirka 4 miljoner objekt av 500 arkitekter. ArkDes Vänner får en unik inblick i processen genom en presentation av museets överintendent Kieran Long. Ta chansen att ta del av arbetet tidigt i processen och få reda på hur du som vän till museet kan vara en del av projektet.

TID: tisdag 3 mar kl. 17:30 – 18:30
PLATS: Aula ArkDes
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se
AVGIFT: ingen avgift