Alla inlägg av ArkDes Vänner

tis 24 maj
ÅRSMÖTE MED SPANINGAR OCH TILLTUGG

Henrik Nerlund
Malin Zimm

Varmt välkomna till Årets stämma, som äger rum i ArkDes aula och inleds med själva stämman. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut minst två veckor innan, i enlighet med föreningens stadgar. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse kommer samtidigt att läggas ut på hemsidan.

Kieran Long, foto ArkDes
Kerstin Nilsson, foto ArkDes

Efter den formella stämmans avslutande kommer tre korta spaningar. Först ut är Kieran Long, överintendent på ArkDes, och Karin Nilsson, biträdande överintendent och verksamhetschef. De kommer att berätta om framtidsplanerna för ArkDes och vad som händer fram till 2024. Därefter funderar Henrik Nerlund, ledamot i Vänförenings styrelse och sekreterare i Stockholms Skönhetsråd, på temat ”En ny stad i en redan befintlig”. Hur fungerar förtätningsprocessen och vad betyder 140 000 nya bostäder för ’Stockholms ytterstad? Den tredje spaningen gör Malin Zimm, även hon styrelseledamot i Vänföreningen samt chefredaktör på tidskriften Arkitektur, på temat ”1+1=3”. En arkitekturspaning i mötet mellan befintligt och tillbyggt, där nya kvaliteter skapas genom på- och tillbyggnader. Med samma ”omöjliga matematik” söker vi av kulturfältet och spekulerar vidare om framtida kombinationer och additioner.

Sedan är det dags att gå över till Café Blom där det är uppdukat för en vårsallad, bröd och ett glas vin eller någon annan dryck samt kaffe eller thé med en chokladbit som avslutning.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 24 maj, kl 16.30.
Årsmöte 16.30 – 17.30 och spaningar 17.30 – 18.30 i Aula ArkDes. Tilltugg 18.30 – 20.00 i Café Blom.

OBS! Anmälan och avgift
Deltagande i Årsstämman och på Spaningarna kräver ingen anmälan och är avgiftsfritt. Anmälan krävs däremot till Tilltugget i Café Blom. Kostnad 275:- per person, betalas i förväg via BG eller Swish. Anmälan och avgift senast fredag den 13 maj.

Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad. Anmälan via mail eller tel till kansliet.

tis 17 maj:
VÅRBERGSTOPPEN; ÄVENTYRET OCH SAGOSKOGEN

Vårbergstoppen
Foto Ulf Lundin

”Med omvandlingen av Stockholms city och byggandet av nya förorter på 1960-talet uppstod frågan vad man skulle göra med de stora mängder schakt- och rivningsmassor som uppkom när man rev, sprängde och beredde väg för den nya tunnelbanan. Att göra sig av med massorna var inte det lättaste och ingenjörerna som jobbade med projektet hade planer på att sprida ut dem i olika dalgångar. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren, Holger Blom, var inte förtjust i den idén och ansåg den vara fel ur en estetisk synvinkel. Han skissade och modellerade fram ett annat alternativ tillsammans med trädgårdsarkitekten Erling Smedberg och den kreativa lösningen blev att deponera materialet i konstgjorda berg eller toppar. En av dessa är Vårbergstoppen.

Vårberg och Vårbergstoppen ingår tillsammans med Bredäng, Sätra och Skärholmen i stadens stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen, där Vårbergstoppen har omvandlats till en ny stadspark med bland annat en ny spännande lekplats. Lekplatsen ligger vid den nya centrala parkentrén och har två teman som förhåller sig till det befintliga landskapet, Äventyret och Sagoskogen.

Äventyret byggs i en av Vårbergstoppens slänter, här är fokus på rörelse och motorik. Trätrappor, platåer och klätternät binder samman olika lekstationer, bland annat Stockholms längsta rutschkana! Sagoskogen förläggs till brynet av en liten skogsdunge med berghällar i det angränsande naturliga landskapet. Skogens befintliga karaktär och funktion som lekplats bevaras och förstärks. Material från platsen som tas till vara och förädlas på ett finstämt sätt till lekredskap, här är fokus på fantasi- och rollek. De olika delarna kopplas ihop och tillgängliggörs via en grusplan som cirkulerar ett stort öppet gräsrum. Grusytan är bred nog att rymma samlingsplatser med väderskydd, grillplats med bänkbord samt ett trädäck i bästa solläge.”

Projektet blev nominerat till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris Landmärket i år.

LAND Arkitektur har ansvarat för program och projektering. Andrén/Fogelström har gjort lekkojor i stål och trä. Trafikkontoret, Stockholm Stad, var beställare.

Tora Bärnarp, landskapsarkitekt och ansvarig på LAND Arkitektur, visar och berättar.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 17 maj, kl 17.30.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tis 10 maj:
VANDRING I POSTMODERNISMENS OFFENTLIGA RUM
INSTÄLLT

Blasieholmstorg
foto Klas Schönning

”Modernismens i alla fall symboliska slutpunkt har många beskrivit som almstriden i Kungsträdgården 1971. Nu vidtog en annan tid som på många sätt förlöste oss från modernismens stränga dogmer. Det var postmodernismen, kanske en problematisk beteckning eftersom den fortfarande relaterar sig till modernismen. Postmodernismen betonade det personliga, det humoristiska men också det teoretiska. Vi kunde börja prata om skönhet, form och gestalt igen, begrepp som hade varit tabubelagda i utbildningarna.

Nu behövde allting inte vara logiskt eller hänga ihop längre. Genom kombinationer av flera kända saker kunde nya helheter uppkomma. Tankar och verklighet kunde läggas samman.

Tider kunde blandas. Alla tolkningar var tillåtna. Det var en kort och intensiv period som drog över världen och som ställde det mesta på huvudet.”
Thorbjörn Andersson

Vi gör en vandring genom tre av dessa projekt vilka representerar postmodernismen inom landskapsarkitekturen i Stockholms offentliga rum. Projekten är alla gjorda på 1980-talet, postmodernismens årtionde. De tre stadsrummen är Kungsträdgården av Aleksander Wolodarski, Stadsbyggnadskontoret, Blasieholmstorg av i huvudsak Sivert Lindblom och Stureplan av Jost Assmann och Björn Bränngård, Ornässtugan arkitektbyrå, samt Torsten Fridh, skulptör.

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 10 maj, kl 17.00.
Vi samlas PÅ Blasieholmstorg vid östra hästen. Avslutning vid Tetley’s théhus i Kungsträdgården.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

tor 5 maj:
SKOGSKYRKOGÅRDEN; LANDSKAPET OCH UPPSTÅNDELSEKAPELLET

Den stora utställningen om Sigurd Lewerentz på ArkDes kommer att pågå till och med augusti 2022. Vi fick i höstas en introduktion till hela utställningen av Kieran Long. Nu under våren följer vi upp med djupdykningar mot utvalda projekt, med Johan Örn på utställningen följt av visningar på plats. Vi har hunnit besöka Riksförsäkringsanstalten och Markuskyrkan och fortsätter nu i Lewerentz fotspår på Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården
Foto Klas Schönning

I början av 1900-talet stod det klart att Stockholms begravningsplatser inte räckte till utan måste utökas. Stadsfullmäktige beslöt därför att bygga en ny begravningsplats söder om den dåvarande Södra begravningsplatsen i nuvarande Enskede. När planerna på en ny kyrkogård tog form ville stadens kyrkogårdsnämnd skapa en begravningsplats som hade landskapet som utgångspunkt. Detta till skillnad från de idéer om ”De dödas trädgårdar” med storslagna parker, alléer och pampiga gravar som manifest till de döda vilket varit kännetecknande för tidigare begravningsplatser.

1914 bjöd man in till en internationell arkitekttävling. 53 förslag kom in och första pris gick till de 30-åriga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Deras tävlingsförslag ”Tallum” var det enda som gjorde den nordiska skogen till huvudupplevelse. Under de följande två decennierna växte den unika begravningsplatsen fram. På den tallbevuxna rullstensåsen skapade de båda arkitekterna ett andligt landskapsrum med flera kapell arrangerade i samspel med naturen. Själva gravplatserna ordnades i kvarter inne i tallskogen.

Sigurd Lewerentz gestaltade landskapet och skapade meditationsplatsen Almhöjden, Skogskyrkogårdens minneslund och Uppståndelsekapellet. Gunnar Asplund ritade de övriga kapellen och byggnaderna. 1994 upptogs Skogskyrkogården på UNESCOs Världsarvslista.

Eva Larsson, arkitekturhistoriker och byggnadsantikvarie, kommer att visa och berätta om detta och mycket annat.

TID OCH PLATS:
Torsdag den 5 maj, kl 17.00.
Vi samlas under taket till monumenthallen utanför Heliga korsets kapell.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 200 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Den förhöjda avgiften inkluderar avgift till Stadsmuseet.

Fre 29 april:
SMOOTHIES, FLYGPLATSER OCH MUSEER

Foto ArkDes

I samband med Stockholms Designvecka öppnades en utställning i Boxen på ArkDes som undersöker den grafiska formens närvaro i den offentliga miljön. Städer är komplexa. För att de ska bli begripliga och för att vi ska kunna orientera oss i dem behövs grafisk formgivning. Den är inte bara ett oslagbart hjälpmedel i vardagen, den grafiska designen är en del av stadens själ och lika viktig för dess identitet som byggnaderna, torgen och parkerna.

Den här utställningen visar projekt av Stockholm Design Lab, som blivit en del av mångas vardag. Byrån grundades 1998 och har sedan dess skapat identiteter för bland andra flygbolaget SAS, Moderna Museet och varuhuset Åhléns. Identiteterna som byrån skapar kännetecknas av tydlighet och enkelhet med finesser och detaljer, som ofta hämtats ur svensk kultur och historia. Synen på den grafiska designen som samhällsnytta kombinerad med ett lättillgängligt formspråk har gjort att Stockholm Design Lab är en av de aktörer på formområdet som haft störst påverkan på hur det offentliga rummet i Sverige ser ut idag. Genom identiteterna som byrån har skapat åt några av våra mest kända varumärken och institutioner har den satt en unik prägel på i stort sett vartenda shoppingstråk och stadskärna i Sverige.

Daniel Golling, foto ArkDes

Daniel Golling, Intendent för samlingarna med inriktning mot samtida svensk arkitektur och design på ArkDes och curator för utställningen, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Fredag den 29 April, kl 16.00. Vi samlas vid entrén till Boxen på ArkDes.

OBS! Anmälan
Antalet deltagare till presentationen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet. För denna visning utgår ingen avgift.
Sista dagen för utställningen är 1 maj.

FRAMSKJUTET TILL HÖSTEN
Ons 27 april:
ATT VARA SIN FORMEL TROGEN – ARKITEKTURENS HANTVERK

I 50 år har Kjell Forshed gått sin egen väg och ritat hus och skapat rum som han själv tycker om och känner för. Han har följt sin tydliga övertygelse i med- och motgång. Det är få arkitekter som varit ute och knogat i produktionen, på gärden och ängar, med vanliga projekt för vanligt folk. Och som Kjell själv beskriver det: ”Jag har ofta fått kritik för att det jag ritat varit för gulligt, inte tillräckligt tufft, moderiktigt och renlärigt. Men, jag har kommit fram till att jag struntar i det. Jag har följt min formel och ritat som jag tycker. Jag kan stå för allt jag varit inblandad i och ångrar inte något. Inget av projekten har blivit till problemområden och områdena uppskattas av de som bor där. Mycket är inte så märkvärdigt, men varför ska det vara det?”

För sex år sedan började Kjell skriva en text om sitt liv och sin gärning, till en början mest som en dokumentation för egen del, med en förhoppning att kanske barnen eller kollegorna på kontoret skulle vara intresserade av tider som varit. Det ledde vidare till ett bokmanus som kommit ut på Arkitektur Förlag. Texten reflekterar över olika aspekter på arkitektur och tjugo projekt presenteras mer ingående.

Vi har bjudit in Kjell Forshed för att genom ett antal projekt berätta om en lång yrkesbana, beskriva vad som drivit honom, reflektera över varför arkitektur är ett hantverk och vilka ingredienser som behövs för att boendemiljöer ska bli omtyckta av de boende och långsiktigt hållbara.

TID OCH PLATS:
Onsdag den 27 April, kl 17.00.
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor. Vi samlas vid entrén, Linnégatan 89E. Ludmilla Larsson kommer inledningsvis att berätta lite om kontoret, som härom året flyttade in i nya lokaler i kvarteret Garnisonen på Östermalm.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till presentationen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Lör 9 april:
Markuskyrkan

StMarks Corbari, Bjorkquist, page104-105

Markuskyrkan i Björkhagen är kanske Lewerentz’ mest uppmärksammade byggnad. Den tillkom efter vinst i en inbjuden tävling 1956 och invigdes 1960. Den belönades 1962 med det första Kasper Salinpriset. 2021 utkom praktverket Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics St. Mark’s Church, av Karin Björkquist och Sébastien Corbari.

Certain buildings need to be profoundly observed and physically experienced in order to reveal their significance. St Mark’s Church in Björkhagen, south Stockholm, is one of Sigurd Lewerentz’s key designs, a turning point in the architect’s career, creating a new aesthetic. The architect’s buildings have been very well described in earlier texts, but this specific site has yet to be documented in detail in visual images. Wall after wall, room after room, material after material, winter and summer. The photographers personally describe what it feels like to stand in front of a vertiginous brick wall and, simultaneously, how the structure feels to touch. By following them and the way in which they examine the building – frequently rationally structured; sometimes merely as a feeling for the beaty of daylight entering, a season that captivates them or a mist that dissolves – the readers will understand that they are standing before a masterpiece.

Citat från Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics St. Mark’s Church, av Karin Björkquist och Sébastien Corbari

Karin Björkquist, som är fotograf, och Sébastien Corbari, arkitekt och fotograf, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Lördag 9 april kl 16.30.
Malmvägen 51, Björkhagen (T-banans gröna linje 17 mot Skarpnäck)
Vi samlas vid entrén till kyrkan. Vi börjar utomhus och kommer sedan att få komma in i kyrkan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tis 29 mars:
Det krokiga och det raka

”När ett hus är färdigt har jag som arkitekt i tankarna redan bott där många år, ofta kanske fem sex, ja längre. Så lång tid tar det från första skissen tills huset är färdigt. Vägen fram till det färdiga resultatet är ofta mycket lång och krokig. Det finns mängder av möjliga vägval. När man börjar vet man aldrig hur och när det ska sluta.” Arkitekten Carl Nyrén (1917-2011) var en ledstjärna under sin långa karriär. Han startade eget kontor redan 1948 och svarade för en lång rad projekt som satt stora avtryck inom svensk arkitektur. Han har kallats en ljusets och enkelhetens mästare.

I Sven Blumes dokumentärfilm möter vi människan Carl Nyrén. Som dotterson till Carl har Sven haft tillgång till ett unikt material i form av familjens privata filmer. Bakom filmen står förutom Sven även William Johansson Carlén, som producent. Den har valts ut att visas på den 5:e årliga Arkitekturdesign Art Film Festival i Palm Springs i Kalifornien i februari.

Visningen arrangeras tillsammans med ArkDes. Efter filmen följer ett panelsamtal med filmens regissör Sven Blume, Frida Melin som är intendent för ArkDes arkiv där Nyréns samlingar finns, samt Anders Pyk som under många år arbetade nära Carl Nyrén. Kieran Long är moderator.

TID OCH PLATS
Tisdag den 29 mars, kl 18.00. Biografen på Moderna Museet.

ANMÄLAN OCH AVGIFT
Antalet platser i biografen är begränsat till 80 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man fullt vaccinerad mot Covid och är helt symtomfri.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
För visningen utgår ingen avgift.

Ons 23 mars:
Folke Hederus

Presentation av Per Hederus bok om sin far, arkitekten Folke Hederus

”Folke Hederus (1912-2003) var arkitekt med egen verksamhet som startade i mitten av 40-talet. Folke är min far och själv är jag också arkitekt. Startpunkten för att skriva denna bok var då jag 2019 fick höra att flera av de hus han ritat i Malmberget stod färdiga för rivning. Själv hade jag aldrig sett dem, bara hört om att han ritat hus där. Så jag reste dit och började skriva. Boken handlar därför inte bara om att beskriva hans liv och arkitektur utan till viss del även om utvecklingen i Malmberget.

Verksamheten tog fart 1948 när han vann en tävling om det nya bostadsområdet Sandvången i Landskrona. Under 50-talet blev Folke känd för alla de bostadshus han ritade åt LKAB i gruvsamhällena Grängesberg, Malmberget och Kiruna. Många av dessa hus har rivits eller ska snart rivas till följd av de förändrade villkor som gruvbrytningen medfört i dessa samhällen.

Folke och hans kontor ritade även ett flertal sparbanker i svenska städer och inte minst Sparbanksinstitutet, en kursgård på Skepparholmen i Nacka. Efter denna tillkom en kursgård åt LKAB belägen på Rosenön i Dalarö. På senare år ritades även Sigtuna Museum. Särskilt känd blev han för ett flertal villor och stugor som ofta publicerades i tidningarna Hem i Sverige och Arkitektur. Många med ovanliga former och vinklade planlösningar. Ett sådant exempel är stugbyn på Syd Långö, Grängesbergsbolagets semesterhem utanför Strömstad, som på sin tid publicerades i ett flertal europeiska tidskrifter. Helt okänt är hans eget sommarhus på Ljusterö i Stockholms skärgård. Ursprungligen ett stall och en lada som omformades till en modern sommarbostad med stora glasfönster och ett plant tak av vågformad plåt.”

Per Hederus kommer att berätta om sin bok om sin far Folke Hederus. Per är själv arkitekt och en av grundarna av Landskapslaget på 1970-talet, som blev Hederus Malmström på 1980-talet och 2007 HMXW. En av de nuvarande delägarna, Palle Widegren, kommer inledningsvis att berätta lite om kontorets verksamhet.

TID OCH PLATS:
Onsdag den 23 Mars, kl 18.00.
HMXW Arkitektkontor. Vi samlas vid entrén, Peter Myndes backe 12, nära Slussens T- banestation.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till presentationen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.