Arkdes vänner

Aula Medica. Wingårdhs Arkitektkontor
Aula Medica. Wingårdhs Arkitektkontor

Bli medlem genom att betala medlemsavgiften. Glöm inte att skriva namn på inbetalningen.

Vänföreningen till Arkitektur– och designcentrum (tidigare Arkitekturmuseets vänner) är en ideell förening som bildades på 1960-talet till stöd för dåvarande Arkitekturmuseets tillkomst och utveckling. Föreningen är idag en mötesplats där intresset för stadsbyggnad, landskap, husbyggnad, inredning och design förenar fackfolk och lekmän, gamla och unga. Föreningens ca 800 medlemmar ges möjlighet till studiebesök i Stockholm, resor till intressanta miljöer i Sverige och utomlands samt tillfälle att höra föreläsningar och delta i diskussioner om aktuella arkitektur- och designfrågor.

Vad innebär medlemskapet?

  • Fyra medlemsbrev per år
  • Inbjudan till ett 15-tal programpunkter per år (särskild avgift)
  • Erbjudande om resor i Sverige och utomlands
  • Fri entré till Arkitektur- och Designcentrum samt Moderna museet i Stockholm och i Malmö
  • Inbjudningar till Arkitektur- och Designcentrums vernissager
  • Information om Arkitektur- och Designcentrums program
  • 50% på rabatt på Arkitektur- och Designcentrums program
  • 10% rabatt i Moderna Museets restaurang och Café Blom

Medlemsavgift

Enskild medlem: 400 kr
Par (två kort): 600 kr
Företag (fyra kort): 2000 kr
Företag (åtta kort): 3000 kr

Hantering av personuppgifter

När du köper medlemskap så behöver du lämna dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer samt betalningsuppgifter. Arkitekturens vänner skyddar dina personuppgifter enligt gällande lag. Dina uppgifter används endast i vårt medlemsregister för att underlätta kontakten mellan oss, för medlemsadministration och för att via medlemsbrev/ nyhetsbrev, hemsida och ytpost kunna ge dig erbjudande och informationer om aktiviteter inom Arkitekturens Vänners och ArkDes.

Informationen du lämnar är endast tillgänglig för Arkitekturens vänner och lämnas inte vidare till tredje part. Läs mer om Vänföreningens dataskyddspolicy här.

Plus- och bankgiro

Bankgiro 5481-5634
Swish 123 386 03 68

Vänföreningens kansli

Pia Kjellgren Schönning och Klas Schönning (program)
Ylva Lagerqvist (ekonomi)

telefon 08 – 611 35 96, säkrast onsdagar kl 10-14
vannerna@arkdes.se

Vänföreningens nya styrelse och kansli, från vänster

Klas Schönning, kansli program
Ylva Lagerqvist, kansli ekonomi
Gustav Wallin, styrelse
Ulf Melander, vice styrelseordförande
Pia Kjellgren Schönning, kansli program
Sandra Frank, styrelse
Malin Zimm, styrelseordförande
Kerstin Bernow, styrelse
Olof Grip, styrelse
saknas Henrik Nerlund, styrelse