Beckomberga 17 september

Beckomberga är platsen för årets sensommarvandring den 17 september kl 18:00. Beckomberga sjukhus ritades av Carl Westman och uppfördes 1929-1935 och var på sin tid ett av Europas största sinnessjukhus. Då verksamheten avvecklades 1995 inleddes Beckombergas omvandling till bostadsområde genom om- och nybyggnader. Sjukhusets centrala del är idag mitt i en omvandlingsprocess till bostäder. Planarkitekten Maria Pettersson, stadsbyggnadskontoret och projektledaren Björn Ehrlund, Riksbyggen, guidar oss i området och in i Carl Westmans ståtliga byggnader. Mer information och beskrivning av mötesplats och resväg kommer i nästa medlemsbrev 3:2014.

Stockholmsserien – 3 onsdagsföreläsningar

Vårens föreläsnings-serie om Staden, i samarbete med rese-företaget Academica, var ett så uppskattat och välbesökt evene-mang att vi fortsätter i höst med tre föreläsningar om Stockholms utveckling. Även i höst är det första onsdagen i månaden som gäller (1 oktober, 5 november, 3 december) men annat klockslag (kl 18) och annan plats (hörsalen i Tekniska Nämndhuset). Denna gång är vänföreningen ensam arrangör. Vi har tagit till oss synpunkter från både föreläsare och ”lyssnare” att en timme var lite för kort – så vi utökar till uppemot halvannan timme. Två av vårens föreläsare återkommer;  Per Kallstenius som nu får nu chansen att berätta mer om utvecklingen av Stockholms förorter och Torbjörn Andersson som ska tala om Holger Blom och andra förgrundsgestalter i utvecklingen av Stockholms parker och offentliga rum. Därtill kommer Eva Eriksson, arkitektur­historiker och kritiker, att tala över temat ”Staden och vattnet – stadsbyggnadsdebatter som varit” med fokus på kritik och debatt kring Stockholmsfrågor i ett historiskt perspektiv. Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr för enstaka föreläsning. Mer info i kommande medlemsbrev.

Karlskrona 26-28 september

Karlskrona, Marinmuseum, Hederus Malmström arkitekter
Karlskrona, Marinmuseum, Hederus Malmström arkitekter

Höstens weekendresa går till det magnifika världsarvet, örlogsstaden Karlskrona, den 26-28 september. Vi har redan så många anmälningar att vi vet att resan blir av. Men det finns fortfarande några platser kvar – så anmäl dig snarast om du vill vara säker på att komma med! Läs mer om programmet, kostnader och anmälan i programbladet (pdf).

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum