tor 21 mars
SKANDIA -en av Europas vackraste biografer, räddad från biodöden

Skandiabiografen. Foto Douglas Lundkvist.

Biografen Skandia på Drottninggatan är en av landets mest unika biografer, även internationellt uppmärksammad, skapad av en av 1900-talets främsta arkitekter, Gunnar Asplund. Den borde ha varit byggnadsminnesförklarad för länge sedan men har i stället utsatts för hårdhänta ombyggnader och förvanskningar vid ett flertal tillfällen.

Skandia är inrymd i det Warodellska huset från mitten av 1800-talet, ritat av Fredrik Scholander. När det skulle byggas om till biograf i början av 1900-talet var först arkitekten Ragnar Hjort anlitad men han tvingades hoppa av när bygget stod still under depressionen. I stället engagerades den då lovande unge arkitekten Gunnar Asplund för att slutföra bygget. När Skandia invigdes hösten 1923 var det som en stumfilmsbiograf med orkesterdike för 20 musiker, som efter några år kompletterades med en amerikansk biograforgel. Denna gled genom en hissanordning upp från undervåningen medan organisten, iförd vit smoking, spelade.

Asplund ritade biografen med inspiration från Pompeji och Italien. Här finns små dansande putti, antika gudar och dörrar som ser ut som tempelportar. Han ville ge publiken känslan av att sitta i en festlig utomhusmiljö. Man leds efter ett rörelsemönster från vestibulen via foajéer och trappor till salongen som kulmen på promenaden. I det välvda taket fanns ursprungligen mer än 60 nedhängda sidenklädda lampor, som stjärnor mot en midnattsblå himmel.

Asplund bjöd i sin tur in några av tidens unga, ännu okända, konstnärer för att göra utsmyckningar, som Leander Engström, Einar Forseth och Hilding Linnqvist.

1991 upphörde den publika biografverksamheten på Skandia, foajén har en period varit café och 1999 höll hela biografen på att bli förvandlad till restaurang. 2008 påbörjades till sist ett ambitiöst arbete med att renovera och återställa lokalerna till ursprungligt skick, vilket till delar genomförts. Skandia började åter användas som biograf, för premiärer, men i höstas när Filmstaden beslöt att upphöra med verksamheten från års- skiftet var framtiden åter hotad.

Tack vare ideella arbetsinsatser och donationer från privatpersoner och stiftelser har Skandia räddats från biografdöden, en av Stockholms få kvarvarande singelbiografer. Stockholms Filmfestival har tagit över. Man arbetar med många uppslag och idéer om hur Skandia ska kunna användas, både som stor premiärbiograf och för olika andra ändamål.

Douglas Lundkvist, Event Manager på BioSkandia, släpper in oss och arkitekturhistorikern Martin Rörby tar oss med på en visning.

TID OCH PLATS: Torsdag 21 Mars, kl 12.00 till 13.00. Drottninggatan 82. Närmaste T-bana är Hötorget.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.