tis 5 mars
SVERIGES SNYGGASTE KONTOR 2023 – Återbrukskontoret

Återbrukskontoret. Foto Fabege.

Att återbruka rum och material blir en allt viktigare del i arbetet med ett hållbarare samhälle och för att nå uppsatta klimatmål. Återbruk står på allt fler agendor vid ombyggnader. Vi har genom några visningar kunnat följa ArkDes pågående förnyelse, en total ombyggnad där i princip allt befintligt material demonteras, sorteras och tas till vara i de nya utställningssalarna.

Nu kommer vi att få möjlighet att besöka en helt nyligen färdigställd ombyggnad av kontor där utgångspunkten varit just Återbruk.

Fabeges kontorsombyggnad i Solna Business Park fick i höstas pris som Sveriges snyggaste kontor 2023. Det är ett pris som delas ut till det kontor som bäst svarar upp mot kriterierna design, arbetsmiljö och nytänkande. För Fabege blev det en tydlig manifestation för deras engagemang för hållbarhet, där återbruk inte bara står i fokus utan utgör hela kärnan i projektet. I samarbete med Studio Stockholm förvandlades ett tidigare alldagligt kontor till en miljö där varje beslut, från valet av byggnadsmaterial till möbler, grundades i återbruk. Genom att återan- vända material från andra av Fabeges fastigheter, som möbler, glaspartier, undertak, kök, golv, elcentraler och elstegar, åstadkoms både en minskad klimatpåverkan och en unik arbetsmiljö, ett showroom och en inspirationskälla för framtida projekt, som visar hur design och miljöhänsyn kan samverka harmoniskt.

”Genom att vi ser värdet i befintliga material och ger dem nytt liv är det ett gott exempel på hur vi både bidrar till att. minska vår miljöpåvekan och samtidigt skapar en mer hållbar framtid.”, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef på Fabege.

Susanna Elvsén, från Fabege, och Karolina Nyström, inrednings- arkitekt på Studio Stockholm, kommer att visa oss runt och berätta om hur projektet genomfördes.

TID OCH PLATS: Tisdag 5 mars, kl 17.30 till ca 19.00.
Solna Business Park, Englundavägen 5 i Solna. Vi ses vid entrén lite innan. Tunnelbanans blå linje mot Hjulsta, station Sundbybergs Centrum, alternativt pendeltåg mot Bålsta,, Sundbybergs Station. Man kan även komma med Tvärbanan till station Solna Business Park.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.