lör 7 okt
LÖVSTA – Långa relationer

Lövstas tolvkantiga skritthus. Foto: Cina Stenson

Under 1960-talet gjorde en ny yrkeskategori sitt intåg i byggnadsprocessen. Det var projektledaren, som skulle komma att överta allt mer av arkitektens traditionella roll som byggherrens närmast förtrogna. När Anders Bergkrantz startade egen verksamhet var en av målsättningarna att återta lite av den äldre arkitektrollen. Tämligen snart hade kontoret också en handfull uppdragsgivare med vilka samarbetet kring projekt med tiden utvecklades till långa relationer. Bland dessa fanns Ax:son Johnson, både som privatpersoner och som företag. I snart fyrtio år har Anders roll sträckt sig över idéer, visioner och allmänna tankar i tidiga skeden, via planering och projektering, från övergripande till detalj av byggnader, inredningar och möbler, liksom att sedan även hitta och upphandla hantverkare och entreprenörer, tillverkning och att följa byggandet fram till besiktning och inflyttning. Till detta kommer ansvar för ekonomin, det vill säga i praktiken att granska och godkänna varenda räkning.

Kanske allra tydligast har detta förhållningssätt visat sig i familjen Ennerfelt- Johnsons hem i Lövsta, en gård med anor från 1700-talet. Sedan mitten av 1980-talet har mangårdsbyggnaden, som under trettiotalet hade klätts i funkisdräkt, genomgått olika ombyggnadsetapper och såväl exteriört som interiört återfått en ursprunglig karaktär. Parallellt har en lång rad större och mindre projekt genomförts, som klockstapel, pumphus, brygganläggning, växthus, veteranbilmuseum, tolvkantigt skritthus, vagnslider, mindre bostadshus, arkiv och familjebibliotek, lusthus och théhus, för att nu nämna ett urval. Det handlar inte bara om totalåtaganden utan i än högre utsträckning om ett samarbete mellan beställare och arkitekt i totalt förtroende.

Tid och plats

Lördag den 7 oktober, kl 09.00 – 16.00. (cirka)
Vi samlas vid Cityterminalen (återkommer om exakt plats) strax före nio. Interbus tar oss till Lövsta och Anders blir vår ciceron. Han berättar om bakgrunden på vägen och visar oss runt på plats. Efter rundvandringen på Lövsta åker vi till närliggande Torsåker Gård, som även den rymmer en lång rad av Anders projekt med restaureringar, om- och tillbyggnader. I ett växthus är exempelvis Café Nut House inrymt. Vi äter lunch (med höstsoppa, bröd, kaffe och kaka) där och ser oss runt innan det är dags för återfärd till Stockholm.

Anmälan och avgift

Antalet deltagare på utflykten är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail. Avgift 900:-/person (inkl lunch), betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Meddela eventuella allergier.