Fasadritning till Riksförsäkringsanstalten

Tis 8 mars:
Lewerentzintroduktion

Den stora utställningen om Sigurd Lewerentz på ArkDes kommer att pågå under hela våren och fram till slutet av augusti. Vi fick i höstas en introduktion till hela utställningen av Kieran Long. Nu under våren följer vi upp med fördjupningar mot utvalda projekt, med introduktion i utställningen följt av visningar på plats. Vi börjar med Riksförsäkringsanstalten och Markuskyrkan och fortsätter efter påsk med Skogskyrkogården.

Johan Örn
Johan Örn

Byggnadsantikvarien och tidigare intendenten på ArkDes, Johan Örn, som ägnat flera år åt att forska om Lewerentz och som är en av författarna till den stora boken ” Sigurd Lewerentz – Dödens och livets arkitekt”, kommer att ge en bakgrund till projekten, visa ritningar och berätta om visionerna.

TID OCH PLATS
Tisdag den 8 mars, kl 18.30.
Vi samlas vid entrén till utställningen inne på ArkDes.

ANMÄLAN
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är fullt vaccinerad mot Covid och helt symtomfri.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
För denna visning utgår ingen avgift.