ons 15 sep kl. 17:00
Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och Järvabadet; nya tillägg i Miljonprogrammet

En viktig del i utvecklingen av stadsdelarna kring Järvafältet är att förändra strukturer och att hitta möjligheter att koppla samman stadsdelarna. Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och det nya badet liksom gångstråk mot Kista är exempel på detta. Vi följer det nya Rinkebystråket, en gata i miljonprogrammets Rinkeby som har byggts om till affärsgata där den ursprungliga för tiden långt driva trafiksepareringen har brutits för att knyta ihop bebyggelse, gångstråk och gatunät. Nya butikspaviljonger för verksamheter och kommers har tillkommit.

Vi fortsätter vidare till Rinkebyterrassen med ny bebyggelse och utsikt över kulturlandskapet för att avsluta vid Järvabadet, ett nytt utomhusbad där stort fokus vid utformningen har varit att skapa ett bad som känns tryggt och säkert för alla besökare. Tillsammans med platsens förutsättningar, jordbrukslandskapets struktur och topografi, har de boende runt Järvafältet fått en ny samlingspunkt.

Arkitekt för Rinkebystråket och Rinkebyterrassens utsiktsplattform har varit Sweco Architects. Arkitekt för Järvabadet har varit AIX Arkitekter och Land Arkitektur.

Thorbjörn Andersson, professor och landskapsarkitekt på Sweco, och Katrin Svensson, landskapsarkitekt på Land Arkitektur, guidar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 15 september, kl 17.00. Vi samlas vid tunnelbaneentrén vid Rinkeby Torg. Promenaden är ca 2 km. Från Järvabadet är det sedan något närmare att fortsätta till Kista T-bana än att gå tillbaka till Rinkeby.

Anmälan och avgift: antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail vannerna@arkdes.se eller tel 08 – 611 3536 (telefonsvarare) till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG 5481-5634 eller Swish 123 386 0368, men först när plats bekräftats.