OBS nytt datum!
tor 23 sep kl. 17:30
Norra Djurgårdsstaden; Jaktgatan och Lövängsgatan – den täta gröna staden i praktiken

Foto: Kasper Dudzik. Stockholm 20170704. Landskapsarkitektur med park och gatumijöer i Norra Djurgårdsstadens. Andersson Jönsson landskapsarkitekter.

Anders Jönsson och Anna Englund på AJ Landskap har varit ansvariga för utformningen av huvudstråken inom Norra Djurgårdsstaden. Jaktgatan / Lövängsgatan är en 25 meter bred gata från stadsdelstorget i söder till Husarviken och Nationalstadsparken i norr. Ett nedsänkt grönt stråk om drygt 6 meters bredd löper längs med ena sidan mellan gångbanan och körgatan. Det gröna trädplanterade stråket tar hand om dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor och fungerar även som vistelsestråk med spänger och sittplatser i grönskan. På motstående sida av gatan leds vatten ned till träden utmed gångbanan.

Projektet erhöll Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2019. Juryns motivering löd: ”Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger båda sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.”

TID OCH PLATS: Torsdag den 23 september, kl 17.30.
Vi samlas på Storängstorget. Anders och Anna kommer att visa och berätta om detta och annat de medverkat till i stadsdelen. Vandringen kommer att ta ungefär 1,5 timme.

Anmälan och avgift: antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail vannerna@arkdes.se eller tel 08 – 611 3536 (telefonsvarare) till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG 5481-5634 eller Swish 123 386 0368, men först när plats bekräftats.