Årsstämma 2020

ÅRSSTÄMMA 2020 Brev med kallelse

Kära Vänner,

ÅRSSTÄMMAN 2020 KOMMER ATT GENOMFÖRAS UTAN FYSISK NÄRVARO OCH MED POSTRÖSTNING

Årsstämman 2020 skulle egentligen ha hållits i maj, men som det såg ut med Coronavirus och efter rekommendationer från SVK (Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur) så sköts det till efter sommaren.
Och där är vi nu. Fortfarande varnas för risk med förnyad smittspridning med rekommendationer att undvika folksamlingar och kollektivtrafik. Med tanke på att många av föreningens medlemmar hör till den så kallade riskgruppen har styrelsen beslutat att genomföra Årsstämman utan fysisk närvaro och med poströstning.

Så vitt vi vet är det första gången i föreningens snart 60-åriga historia.
Vi tänker ändå att några inslag, såsom planerade ”Framtidsspaningar”, skulle kunna läggas ut på nätet och nås via en länk, som kommer att återfinnas på föreningens hemsida, www.arkitekturensvanner.se.

Styrelsen genomför Årsstämman onsdag den 16 september, kl 16.30.
Poströster måsta ha inkommit till föreningen, via mail eller ytpost, senast måndag 14 september.

Dokumenten som bifogas kallelsen hittar du under STADGAR MM.