tis 16 april
Kieran Long ger en specialvisning – Framtiden börjar här

Morgondagens värld formas av den design och teknologi som utvecklas idag. Följ med när överintendenten Kieran Long ger oss en specialvisning av utställningen Framtiden börjar här. Det är en utställning från Victoria & Albert i London, som via 80 projekt, från intelligenta apparater till satelliter ger en bild av hur framtiden kan komma att se ut. På ArkDes hemsida finns information om utställningen. Presentationen görs på engelska.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 16 april, kl.18.00 på ArkDes
AVGIFT: Ingen avgift

ons 13 mars
Eastmaninstitutet

Eastmaninstitutet uppfördes av Stockholms stad 1932-36 genom en donation av Georg Eastman, amerikansk filantrop, för tandvård och behandling av öron-, näs- och halssjuk- domar hos barn. Arkitekten var Waldemar Johansson och byggnaden är idag särskilt värdefull och skyddsvärd. Nyréns arkitekter har haft uppdraget att renovera byggnaden i samarbete med byggnadsantikvarier samtidigt som omfattande åtgärder har genomförts betr. energibesparing och tillgänglighet. Den välbevarade entréhallen, väntrum med väggmålningar, trapphus och grunddragen i byggnadens planlösning har bevarats i stort sett opåverkade. Arkitekt Johan Janssen AIX arkitekter, tidigare Nyréns, visar oss.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 13 mars, kl.18.00, Dalagatan 11. AVGIFT: 100 kr

Vårens föreläsningsserie – Arkitektur på agendan

Arkitektur är inte bara utformning av byggnader och anläggningar, som kanske är de objekt som vi oftast tänker på när vi talar om arkitektur. I vårens föreläsningsserie ska vi vidga tolkningen av begreppet genom att låta två andra arkitekturområden spela huvudrollen: staden och rummet. Serien genomförs i samverkan ABF Stockholm.

ONS 6 MARS
JAG TROR PÅ ARKITEKTURENS, FORMENS OCH DESIGNENS KRAFT

Fotograf Charlotte Gustafsson

Serien inleds med en föreläsning av Sveriges första riksarkitekt, landskapsarkitekten Helena Bjarnegård. Hon kommer under sin föreläsning att berätta om propositionen (Politik för gestaltad livsmiljö prop. 2017/18:110) och dess helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och om den nationella arkitekturpolitiken.

ONS 3 APRIL
OM STADSRUMMET, STADSVÄVEN, STADSLIVET- OCH HUR DE GESTALTAS

Sandra Westin, landskapsarkitekt och stadsplanerare berättar om hur man ser man på livet i stadsrummen mellan husen i dagens stadsutvecklingsprojekt? Är det förbjudet att prata om skönhet och estetik när man planerar stad? Vilka är de som formar staden rumsligt? Vad gör stadsplaneraren när hen varken ritar huset, torget eller parken? Hur är det att arbeta som stadsplanerare i offentlig respektive privat verksamhet?

ONS 8 MAJ
ETT RUM NÄRA KROPPEN- GESTALTAD INTERIÖR SKAPAR SKILLNAD

Inredningsarkitekten och möbelformgivare Kersti Sandin Bûlows, föreläsning tecknar en bred bild, såväl historiskt som estetiskt, över inredningsarkitektens yrke och ämne, som har sina rötter i tidigt tapetserarhantverk från slutet av 1600-talet. En rad frågor kommer att ställas. Hur påverkar dagens bildbaserad formkultur de rum som idag utformas? Vad innebär den digitala utvecklingen? Kommer utvecklingen förändra yrkets framtid?

TID OCH PLATS: Kl. 18 den 6 mars, 3 april och 8 maj i Beskowsalen, ABF- huset, Svea- vägen 41
AVGIFT: 150 kr för en föreläsning. 360 kr för alla tre
MER OM PROGRAMMET : Se bifogade programblad
ANMÄLAN & BETALNING: Gå in på https://abfstockholm.se/evenemang/ Skriv ”Arkitektur på agendan” i sökfältet så kan du gå vidare till ”Anmäl dig”. Eller hör av dig till kansliet!

tis 26 feb
Asplund-rummet

På Nybrogatan 7 finns det så kallade Asplundrummet. I början av 30-talet köpte Svenska Slöjdföreningen fastigheten för sitt kontor på plan 4. Gunnar Asplund fick uppdraget att bygga om, vilket han gjorde i samarbete med Sigurd Lewerentz. Asplund gjorde även inredningen med specialritade möbler och flera av tidens bästa designers och företag samarbetade kring olika detaljer. Våningsplanet ritades strax efter Stockholmsutställnin- gen och flera av de unga arkitekterna tar konsekvenserna av de nya funkisidéerna. Ombyggnaden och inredningen är idag bevarade på plats, ägs och brukas av AI Pension – arkitekternas och ingenjörernas pensionskassa. Försäkringsverksamheten kommer nu att lämna lokalerna, som visas för oss av arkitekterna Lotta Lehmann och Anders Bodin.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 26 februari kl.18.00, Nybrogatan 7.
AVGIFT: 100 kr

tor 21 feb
Huset som sprängdes – Stockholms Byggnadsförening

Stockholms byggnadsförening räknar sina anor till 1848 då den bildades för kunskaps- utbyte, information, diskussion och umgänge över fackgränserna i byggandet. Förenin- gen har idag 2100 ledamöter från alla sektorns yrkeskategorier, som samlas bl.a. till regelbundna onsdagsmöten i den egna fastigheten. Denna uppfördes 1937 och ritades av Sven Markelius i en ”mänsklig och tillgänglig funktionalism”, som det står på föreningens hemsida. Natten före nyårsaftonen 1982 sprängdes den restaurang som då låg i de översta våningarna under mystiska omständigheter. Efter dådet renoverades fastigheten och byggnaden fick ett nytt liv då man valde att återskapa den ursprungliga inredningen. Vi är nu inbjudna att dela Byggnadsföreningens ”byggärta”, dvs vi ansluter till föreningens torsdagslunch och får höra arkitekt Laila Reppen berätta om lokalerna och visa oss runt.

TID OCH PLATS: Torsdagen den 21 februari, kl.12.00, Norrlandsgatan 11, Bygget vån.4
AVGIFT: 200kr (inklusive ärtsoppe – lunch), betalas till vänföreningens pg eller bg

ons 13 feb
Samtal om boken ”När Sverige blev modernt”

Nu är det premiär för en ny programform i vänföreningen – ett samtal om en aktuell bok. Det handlar om Per I. Gedins bok När Sverige blev modernt (Albert Bonniers förlag, 2018). Boken behandlar Gregor Paulssons roll i Stockholmsutställningen 1930 och visar hur utställningen påverkade inte bara arkitekturen utan vidgades till en ideologi som belyser hur funktionalismen påverkade stadsbyggandet i Sverige för decennier framåt och dess påverkan på samhällslivet. Boken fick Stora Fackbokspriset 2018. Samtalet sker mellan bokens författare och samhällsdebattören Carl Tham. Efter samtalet bjuder förlaget på mingel. Välkomna till samtalet kring denna omdebatterade bok – ett samtal som förhoppningsvis initierar en livlig diskussion och inspirerar till läsning av boken som kommer att kunna köpas till vänpriset 200 kr under kvällen.

TID OCH PLATS: Onsdagen den 13 februari kl.18.00 i biblioteket, Svensk Form, Svensk- sundsvägen 13, Skeppsholmen.
AVGIFT: 100kr, betalas i förväg, efter att din plats bekräftats

ons 6 feb
Kristinebergs slott

Nu ska vi få komma på en visning i Kristinebergs slott, det slott från början av 1700-talet som man ser nere i parken från T-banefönstret på väg västerut. I anläggningen ligger idag en skola, men i slottet är det bostäder, bland dem en ”paradvåning” med åtta rum fördelat på 234 kvm med väggmålningar, tapeter, snickerier och kakelugnar som är över 250 år gamla. Lägenheten är tom i väntan på renovering, så förvaltaren Annika Gerdin från Stadsholmen visar den för oss.

TID OCH PLATS: Onsdagen den 6 februari, kl. 18.00 vid slottets entré. Följ Nordenflychts– gatan ca 100 m från T-banestationen, därefter gångväg t h till slottet.
AVGIFT: 100kr