Dags att förnya ditt medlemskap

I början av året infördes åter fri entré till ArkDes och Moderna Muséet. Det betyder inte att det är fritt inträde till alla utställningar. Museerna kommer även fortsättningsvis att ta betalt för inträde till tillfälliga utställningar. Den egenproducerade Bostadsutställningen och Basutställ- ningen på ArkDes kostar således inget att besöka – däremot tog man betalt för inträdet till Kusama. Utan att värdera själva ”fri-entré-reformen”, kan vi sorgset konstatera att den sanno- likt medför risk för minskat medlemsantal hos oss liksom hos andra vänföreningar. Men vi hoppas givetvis att ni medlemmar i allt väsentligt är med i föreningen för att ni anser att det är viktigt att det finns fora där arkitektur i bred mening visas, beskrivs och diskuteras och för att ni därmed också stöder verksamheten vid ArkDes. Sen vill vi förstås också gärna tro att de verksamheter föreningen erbjuder ska uppfattas som viktiga och angelägna. Vår ambition är också att medlemsbreven och vår hemsida ska utgöra en ”aktualitetskatalog” för objekt och företeelser på arkitekturens område.

Inbetalningskort för medlemskap under 2017 bifogas detta utskick. Medlemsavgifterna för 2017 har höjts till de belopp som beslutades vid årsmötena 2015 och 2016. Betala helst före utgången av november månad (PG- 503649-6 eller på BG 5481-5634). Glöm inte att skriva ditt/ert namn på inbetalningen. Företagsmedlemmar får faktura under november månad. De nya medlemskorten skickas ut i januari med det nya årets första medlemsbrev. Medlemskortet för 2016 gäller tom januari 2017.

Kontorsbesök på Murman arkitekter

Murman arkitekter grundades 1985 av Hans Murman, som fortfarande är aktiv i företaget. Idag ägs det av Ulla Alberts och Helena Andersson. Kontoret, som har ett 30-tal anställ- da, har erfarenhet och kunskap att följa hela byggprocessen från planarbete och tidiga skeden till färdigt bygge och inredning. Detta är ett medvetet val eftersom denna bredd är en förutsättning för att man ska kunna driva en vital och utvecklande verksamhet och skapa en djupare kunskap om och förståelse för sina uppgifter. Kontorets byggnader är spännande, unika i sitt formspråk och lyckas både sticka ut och kännas naturliga i sina sammanhang. Bland kontorets mer aktuella projekt i Stockholmsregionen kan nämnas bostadsbyggnader i kv Abisko i Norra Djurgårdsstaden, Kungsholmshuset och Lumapar- ken i Hammarby Sjöstad, Dansmuseet på Drottninggatan och inredning av entréhallen/ Hangaren till Sveriges Radio. Kontoret har också ritat ett antal byggnader och anlägg- ningar i fjällvärlden, senast säkerhetsstugan på Kebnekajse. Sameparlamentet – en tävling som kontoret vann bland 111 inlämnade förslag, har ännu inte påbörjats. Förhoppningsvis beslut om placering av byggnaden i februari 2017. Vi hälsas välkomna till kontoret av Helena Andersson, Ulla Alberts och Hans Murman.

TID & PLATS: Onsdagen den 25 januari kl 18.00. Peter Myndes Backe 12
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr

Kulturhuset Stadsteatern

Kulturhuset känner vi alla, men nu ska vi få en initierad inblick i fastigheten. Arkitekten Peter Celsing (1920-1974) var en Sveriges främsta arkitekter under mitten av 1900-talet. En radikal modernist som gjorde viktiga insatser för 50-talets kyrkobyggnader och för Stockholms nya city. Kulturhuset uppfördes 1968 – 1974 och blev det kulturella inslaget och den arkitektoniska höjdpunkten i den hårt kritiserade citysaneringen. Byggnaden var under några år provisoriska lokaler för Sveriges riksdag och den europeiska Säkerhetskonferensen, men 1990 färdig- ställdes Stora scenen och Stockholms stadsteater kunde flytta in. Vi tar en titt på stora scenen innan vi samlas för att få en berättelse om husets tillblivelse och Peter Celsings skisser, målningar och modeller. Sedan går vi runt och tittar med vår guide arkitekt Per Ahrbom, en av Celsings medarbetare vid den tiden.

TID & PLATS: Måndagen den 28 november kl.18.00, Kulturhusets övre entré
ANTAL: 35 personer
AVGIFT: 100 kr

Riksförsäkringsanstalten – Marginalen Bank

Riksförsäkringsanstalten, senare Försäkringskassan, på Adolf Fredriks kyrkogata var resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1928 som Sigurd Lewerentz vann. Det bearbetade förslaget uppfördes sedan 1932. Lewerentz var en av dem bakom Stockholmsutställningen och projektet är präglat av den aktuella perioden, brytningstiden mellan klassicism och modernism. Försäkringskassan lämnade inte byggnaden förrän 2008, men 2001 lät man genomföra en första ombyggnad. Byggnaden har högsta klass av kulturminnesskydd så renoveringar till dagens kontorsliv kräver svåra avvägningar. Den lösa inredningen, av vilken en stor del var specialritad av Lewerentz, har inte något skydd i bygglagstiftningen, så den är sedan länge skingrad. Besöket inleds med ett bildspel med tävlingsförslaget och bilder från 30-talet samt en presentation av den nuvarande hyresgästen Marginalen Bank. Därefter besöker vi byggnaden och får höra om företagets ambitioner att ”bruka och bevara”, genom att förena återställande inslag med dagens användningskrav. Arkitekt Karin Winter kommer att vara med oss på visningen tillsammans med representant för verksamheten, Lars-Olof Lindberg.

TID & PLATS: Onsdagen den 23 november, vid porten på Adolf Fredriks kyrkogata 8, kl.18.00
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr

Medlemsbrev 4.16

ARKITEKTURVÄNNER. Här kommer årets sista Medlemsbrev- tiden går fort! Höstens stads- vandring gick i Tensta med arkitekt Erik Stenberg som ciceron som visade på de kvaliteter och det engagemang som finns i detta ofta negativt omskrivna område. Någon vecka senare tog vi oss ut till Bro Park, den nya galoppbanan i Bro, som ersätter Täby galopp som nationalarena för galoppsporten. Det var en rätt okänd värld för de flesta av oss. Dagen efter vårt besök presenterades projektet som ett av de fyra nominerade till årets Kasper Salin-pris! Så roligt för vår guide och anläggningens arkitekt, Gustav Appell. Vi har också genomfört höstens första föreläsning och haft inte mindre än tre fulla visningar av nya Musikhögskolan. Venedig-resan med Arkitekturbiennalen som höjdpunkt var en omfattande och tankeväckande manifestation på temat ”Reporting from the front”, inom två utställningsområden och med 69 deltagande länder. Att vi, trots den korta tid vi hade, hann med så mycket av utställningen kan vi tacka vår Biennal-kunniga guide Karin Åberg Waern för. Men som sagt- nu till kommande program- och påminnelsen om att snart är dags att betala in medlemskapet i Arkitekturens Vänner för 2017.

Hela medlemsbrevet ligger som PDF (85 kB) på sidan Medlemsbrev. Klicka här!