Bygg trä… Om det nya träbyggandet

Denna kväll ska två av föreningens styrelsemedlemmar och tillika trä-entusiaster låta oss ta del av deras intresse, kunskaper och projekt! Tomas Alsmarker, är civilingenjören som var pionjär för höga trähus, varit professor i träbyggnadskonst i Växjö och som numera är vd på Nyréns arkitektkontor. Arne Olsson är civilingenjören som i tio år varit vd på Folkhem, som låtit uppföra landets högsta träbyggnader i Sundbyberg och som beslutat att endast bygga trähus i framtiden. De kommer att berätta om hur man gör och varför det är så viktigt att man verkligen börjar bygga mer i trä.

TID & PLATS: Måndagen den 25 april kl.18.00, Galleriet, Nyréns arkitektkontor, Nackagatan 4

AVGIFT: 100 kr

ANTAL: Högst 35 personer

Rikdagsbiblioteket – en gömd pärla

Riksdagsbiblioteket grundades 1851 under namnet Riksdagens Arkiv i det gamla riksdagshuset på Riddarholmen. år 1918 öppnade riksdagsbiblioteket för forskare och blev ett eget verk inom riksdagen med egen styrelse. 1996 flyttade biblioteket till en ombyggd lokal som har förbindelse med de övriga delarna av Riksdagen genom en underjordisk kulvert. Biblioteket är öppet även för allmänheten, som också kan låna böcker där. Huset byggdes 1872- 1876 för Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Husarkitekt för riksdagsbiblioteket är Håkan Langseth, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter, tidigare ordförande i Arkitekturmuseets vänner. åke Axelsson, arkitekt SIR/MSA, har svarat för den vackra inredningen av biblioteket, enligt Fredric Bedoire (Stockholms byggnader) ”ett utomordentligt vackert biblioteksrum”. åke Axelsson visar oss biblioteket och berättar om den spännande processen, där han var med redan från programskedet. I biblioteket hänger även en fin samling av politiska satirteckningar som vi kan titta på på egen hand.

TID & PLATS: Torsdagen den 10 mars 2016 kl.16.00. OBS tiden! Storkyrkobrinken 7A. AVGIFT: 100 kr

ANTAL: Högst 25 personer/visning

Stockholm Continental – Orgelpipan

Den dramatiska omdaningen av området mittemot Centralstationen på Vasagatan är nu snart i mål. Där reser sig nu Orgelpipan, det grandiosa bygget av ett helt nytt kvarter som inrymmer hotell, bostäder på taken och en av uppgångarna från Citybanans nya pendeltågsstation Station Stockholm City. (Ambitionen är att huset och dess mix av funktioner och stora flöden av resenärer och hotellgäster kommer gjuta nytt liv i området och göra det mer attraktivt och tryggt). Det komplexa bygget är resultatet av ett nära samarbete mellan många parter. Ovan stationen har hotellet och bostadsdelen utformats i nära samarbete mellan danska arkitektkontoret 3XN, hyresgästen Scandic samt byggentreprenören Strabag.

TID & PLATS: Det är intensiva dagar nu på Orgelpipan, med slutbesiktning och påbörjad inflyttning så vi har inte lyckats få ett definitivt datum ännu. Anmäl om du är intresserad av att delta så återkommer vi med besked om datum och mer info om visningen så snart vi vet. Det blir troligen i mitten av mars.

AVGIFT: 100 kr

Kiruna flyttar – tre föreläsningar

I våras höll professor Göran Cars en mycket uppskattad föreläsning om ”historiens största stadsomvandling”, den som pågår i Kiruna. Stadens centrum ska flytta ca tre kilometer österut eftersom LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Nu återkommer vi med tre föreläsningar om det fascinerande projektet. är det möjligt att flytta en hel stad till en ny plats och bygga upp den på nytt – och samtidigt bevara den unika identiteten hos staden och dess invånare? Det är den fråga som alla inblandade nu ställer sig och som man har ambitionen att besvara jakande.

Föreläsningarna är nu är tillbaka i vår egen hörsal. ArkDes bjuder på den! Vi har också valt att lägga dem på tisdagar redan kl. 17.00 (1 mars, 5 april och 10 maj) så att vi kan mingla och eftersnacka i Bloms. Vi hoppas också att något om Kiruna från arkivet kan presenteras i anslutning till föreläsningarna.

OBS första föreläsningen, tisdag 1 mars, genomförs i Tekniska Nämndhusets hörsal på Fleminggatan 4.

Läs om föreläsningarna i separat programblad (pdf 96kB).

Mall of Scandinavia

På begäran ska vi nu tillsammans med ansvariga besöka Mall of Scandinavia. På ett tidigare gammalt industriområde i Solna har på kort tid den sk Arenastaden vuxit fram omfattande fotbollsarenan Friends, som vi tidigare besökt, ett hotell med 400 rum och denna jättelika galleria. Anläggningen omfattar över 200 butiker och restauranger, en stor biograf samt 55.000 kvm kontor och 108 bostäder, varav 50 radhus på taket. ägare är Unibail-Rodamco, ett franskt-holländskt bolag och PEAB har byggt. Fabege äger kontorshusen och bostäderna är byggda av PEAB Bostad. Vid byggandet har man haft stora miljöambitioner som bl a inneburit certifiering i högsta klass i det internationella systemet BREEAM. Våra guider är arkitekt SAR/MSA Peter Walker och arkitekt SAR/MSA Stina McKay på BAU AB, som ansvarat för byggnadens yttre utformning och handlingar till genomförandet.
TID & PLATS: Måndagen den 22 februari kl. 18.00, Stjärntorget, gallerians södra entré vid möbel under skärmtak.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 2×25 personer. Beroende på intresse kan två grupper ordnas.

Arkdes framtid – myndighet för gestaltad livsmiljö??

Utredaren Christer Larsson lämnade i oktober sitt betänkande Gestaltad Livsmiljö till kulturministern. Strax före jul fick Arkitekturens vänner, tillsammans med drygt 300 andra myndigheter, organisationer och företag, remissen på utredningen- svaren ska vara inne den 14 mars. Utredningens ambition är att stärka arkitekturens roll i samhället och man vill sjösätta begreppet Gestaltad Livsmiljö för detta vida ansvarsområde. Det är få skarpa förslag i utredningen och det mest genomgripande av dem är att ArkDes ska omvandlas till en ”Myndighet för Gestaltad Livsmiljö”, att samlingarna flyttas till annat statligt museum och att utställningsverksamheten upphör. Det känns givetvis viktigt att stödja ”vårt ArkDes” och medverka till att det får goda förutsättningar att utvecklas på ett sätt som gynnar engagemang, kunskapsutveckling och debattklimat för arkitektur- och samhällsbyggnads– frågor i samhället. Som ett inspel i arbetet med remissvaret inbjuder föreningen därför medlemmarna till ett samtal med styrelsemedlemmar och kansli kring dessa frågor. En sammanfattning av utredningen finns på föreningens hemsida.

TID & PLATS: Tisdagen den 2 februari kl. 17.00 på ArkDes.
AVGIFT: Ingen avgift – men anmäl dig!